Een nieuw platform voor al je vragen, ideeën en wensen

  • 18 juni 2018
  • 7 reacties
  • 689 Bekeken

Reputatie 2
Met de komst van het nieuwe community platform is Infoland alle informatiekanalen en platformen gaan herzien, waaronder ook het wensenplatform. Ondanks dat Infoland veel wensen realiseert, bestaat er bij klanten onduidelijkheid omtrent de wensen die Infoland niet oppakt. Klanten worden nu door Infoland verwezen naar het wensenplatform voor het indienen van hun wens. Dit schept onbedoeld de verwachting dat deze wens op enig moment ook ingewilligd zal worden.

Daarnaast worden er op het huidige wensenplatform vooral wensen ingediend over het optimaliseren van bestaande functionaliteiten. Echter verandert de wereld continu, en daarmee dus ook de behoeften van organisaties. Voor Infoland als bedrijf is het, naast het optimaliseren van bestaande functionaliteiten, van levensbelang om nieuwe functionaliteiten te blijven ontwikkelen. Maar van die hele stroom aan nieuwe ontwikkelingen, is weinig terug te zien op het wensenplatform. En dat geeft een vertekend beeld van de mate waarop we klanten betrekken bij doorontwikkelingen.

Tot slot ziet men niet dat we klanten ook vaak betrekken bij nieuwe ontwikkelingen (d.m.v. pilots en usability studies). We benaderen bepaalde organisaties daar specifiek voor maar dat zorgt ervoor dat andere zich niet in de nieuwe ontwikkeling kunnen mengen. En dat is zonde want misschien zitten daar wel hele goede ideeën tussen.

Conclusie: het wensenplatform schetst in veel gevallen een vertekend beeld en dat moet anders. Vandaar dat Infoland afscheid gaat nemen van het wensenplatform en hier een nieuw platform voor laat terugkomen, namelijk: het community platform. Hiermee kan Infoland beter en laagdrempeliger inspelen op co-creatie.


Wat verandert er?

We stappen met de komst van het community platform af van het ‘stem concept’. Waar je bij het wensenplatform op een specifieke wens kunt stemmen, kun je nu een idee indienen en eventueel een discussie starten over een bepaalde behoefte. Anderen klanten (naast Infoland) kunnen in veel gevallen namelijk ook helpen met suggesties of oplossingen.
Wanneer je een idee wilt delen of een discussie wilt delen, dan kun je een topic aanmaken en deze plaatsen in het subforum ''Community ideeën''.

Wie waarborgt de kwaliteit?

Vanuit Infoland zullen er verschillende moderatoren (o.a. onze servicedesk medewerkers, consultants en product owners) en een community manager actief zijn, zodat de kwaliteit van het community platform continu bewaakt wordt. Zij zijn dus degene die de regie hebben in het volgen van de activiteiten en discussies. Infoland zal met de komst van het nieuwe community platform dus continu inzicht hebben in de vragen en ideeën van gebruikers. Waardoor er nog beter ingespeeld kan worden in de doorontwikkeling van de Infoland software.

Wat heeft het community platform te bieden?


Actievere participatie en een groter publiek

Met het nieuwe community platform streeft Infoland naar een actievere participatie van de community leden. Er zullen meer leden actief zijn omdat het een open community wordt en omdat hier niet alleen de leden van het oude wensenplatform naar worden verwezen, maar ook de leden van het oude gebruikersvereniging platform iCumulus. En uiteindelijk streven we ernaar dat ook de eindgebruikers van de software hun weg gaan vinden naar de community. Omdat deze openbaar is, zal deze vindbaar zijn via bijvoorbeeld Google en tevens rechtstreeks ontsloten worden in de Infoland software.

Challenges & co-creatie

We gaan klanten op de community vragen te participeren in zogenaamde challenges. Dit doen we zodat klanten actief met Infoland mee kunnen denken over actuele thema's. Zo kunnen we in een vroeg stadium samen sparren en dat zal uiteindelijk leiden tot geheel nieuwe modules en/of functionaliteiten. Hierdoor kunnen we de verwachtingen van klanten wel waarmaken en misschien zelfs overtreffen!

Breder blikveld

We kijken breder dan op het oude wensenplatform naar de actuele vragen en behoeftes over
allediscussies en activiteiten die er op de community plaatsvinden. Dus ook als een discussie niet direct gaat over een bepaalde behoefte, maar er is wel veel activiteit over een bepaald onderwerp, dan zal dit worden opgemerkt door Infoland en input vormen voor doorontwikkeling.

Communiceren over wat we doen met community input

Infoland zal de discussies en activiteiten op de community nauwlettend volgen en hier inspiratie uithalen voor doorontwikkeling. Ook zal Infoland terugkoppeling geven op de community over deze doorontwikkelingen. Denk hierbij aan: hiermee gaan we aan de slag, maar we hebben nog meer input nodig / dit is waar we aan denken, graag feedback / het is gerealiseerd en komt eraan in de volgende update etc.

7 reacties

Reputatie 3
Badge +3
Wat gebeurt er met bestaande wensen, worden die overgezet naar t nieuwe platform?

Ik meen dat daar iets over is gezegd op de gebruikersdag ivm privacy,

Maar...
het lijkt me een gemiste kans als deze ingediende / openstaande wensen niet meer aandacht krijgen (om op te stemmen, of op te reageren uberhaupt).

Persoonlijk betekent dit dan dat iedere indiener van een wens dit topic opnieuw zelf dient te starten op dit nieuwe platform?
Reputatie 6
Badge +6
Vanuit mij dezelfde vraag. Openstaande wensen die nog steeds heel actueel zijn, moeten we hiervoor nu op de community een onderwerp openen?

En zijn er wensen die al in de doorontwikkeling mee worden genomen? Dan is het handig dit te weten zodat we daar geen onnodig topic voor openen.
Reputatie 2
Op de gebruikersdag is benoemd dat we de topics van het oude iCumulus platform niet zullen overzetten. Dit omdat het oude platform gesloten was en de nieuwe community openbaar, Infoland zou dan hiermee zonder toestemming deze informatie openbaar maken.
Om die reden zal Infoland dan ook niet de wensen van het oude gesloten wensenplatform gaan overzetten naar de nieuwe community.

Bestaande wensen, die voor de indiener of stemmer nog steeds relevant zijn, mogen inderdaad op de community worden geplaatst. Wel is de opzet veranderd. De community is een plek waarbij je samen met Infoland en andere gebruikers praat over zaken waar je tegenaan loopt. Mogelijk hebben andere mensen hetzelfde probleem, of hebben wij of andere gebruikers wel een oplossing waar je nog niet over nagedacht hebt. Het is daarom ook belangrijk dat je omschrijft welk probleem je precies probeert op te lossen.

Daarnaast zal infoland de aankomende doorontwikkelingen inzichtelijk maken via de Infoland update pagina.
Reputatie 3
Badge +3
ok, ik zet mijn wensen zelf erin, ben al bezig 🙂
Reputatie 1
Badge +3
Persoonlijk vind ik het nog onduidelijk om te zien welke topic's wensen zijn.
En plus dat het erg veel is om doorheen te filteren wanneer dit niet dagelijks gelezen wordt.

Is hier makkelijk op te filteren?
Is het een idee om een apart subforum aan te maken specifiek voor wensen.
En wanneer wordt een wens nu door ontwikkeld? Want wat als er verder niet gereageerd wordt omdat mensen het bericht simpel weg niet meer tegenkomen door de hoeveelheid topics?

Juist de wekelijkse mail van de nieuwe wensen was zo fijn omdat je er dan globaal doorheen gaat en dan bewust kan stemmen.

De huidige wijze geeft mij niet veel vertrouwen dat de stem van de klant gehoord wordt.
Reputatie 6
Hoi @Rosanne Glasbergen,

Ik vind het super dat je hier aangeeft nog vraagtekens te hebben bij de nieuwe werkwijze. Hierdoor kunnen we onze community nog beter maken.

Op dit moment is er niet gemakkelijk op te filteren. Wel kun je je abonneren op een subforum zoals "vragen over onze software". Je krijgt dan mailtjes over alle topics die in dit betreffende subforum worden aangemaakt.

Van het stemmen zijn we compleet afgestapt: door stemmen leek een idee een grotere urgentie te krijgen, hetgeen waardoor we vaak klanten teleur hebben moeten stellen, omdat wij - met goede redenen, ondanks de vele stemmen - besloten een bepaalde ontwikkeling (nog) niet te gaan doen. Dus puur verwachtingsmanagement.

Met de huidige werkwijze garandeer ik je dat de stem van de klant meer gehoord wordt: we hebben nu drie product owners die dagelijks op de community meekijken naar zaken die spelen. Wij zullen inspiratie opdoen uit alle topics, of het nu om ideëen of vragen gaat.

Daarnaast is het idee van de community natuurlijk meer dan alleen een platform om doorontwikkelideëen neer te zetten. Het is een platform voor kennisdeling, samenwerking én doorontwikkeling. Van kennisdeling en samenwerking hebben we al enkele prachtige voorbeelden gezien: klanten die een idee inleggen, waarop vervolgens een reactie komt vanuit een andere klant dat het het probleem ook op een andere - bestaande - manier opgelost kan worden.
Reputatie 7
Persoonlijk vind ik het nog onduidelijk om te zien welke topic's wensen zijn.
En plus dat het erg veel is om doorheen te filteren wanneer dit niet dagelijks gelezen wordt.

Is hier makkelijk op te filteren?
Is het een idee om een apart subforum aan te maken specifiek voor wensen.
En wanneer wordt een wens nu door ontwikkeld? Want wat als er verder niet gereageerd wordt omdat mensen het bericht simpel weg niet meer tegenkomen door de hoeveelheid topics?

Juist de wekelijkse mail van de nieuwe wensen was zo fijn omdat je er dan globaal doorheen gaat en dan bewust kan stemmen.

De huidige wijze geeft mij niet veel vertrouwen dat de stem van de klant gehoord wordt.


Inmiddels hebben we een apart subforum waar alle community ideeën kunnen worden geplaatst.
Hier leggen we ook uit hoe je het beste je idee kunt delen en hoe Infoland hiermee omgaat.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring