Beantwoord

iCheck vragenlijsten archiveren / organiseren

  • 11 februari 2019
  • 23 reacties
  • 511 Bekeken

Reputatie 6
Badge +6
Wij hebben erg veel behoefte om vragenlijsten in iCheck te kunnen organiseren door archiveren of een structuur aan te kunnen brengen met mappen / uitklapmenu's.

Het aantal vragenlijsten incl. de resultaten zal alleen maar groeien. Voor de meeste vragenlijsten moet de informatie (uitkomst) bewaard blijven. Dit wil je doen op een centrale (beveiligde) plek waar iedereen er bij kan (op basis van rechten) en dus niet op eigen schijven op de computer etc.. Daarbij wil je dat men makkelijk de rapportagefunctie kan blijven gebruiken en dat je informatie ook in de toekomst kan vergelijken, bijvoorbeeld indien je vragenlijsten periodiek uitzet.
Tevens wil je eenmaal gemaakte formats graag bewaren zodat je niet iedere keer het wiel opnieuw uit moet vinden.

Alleen hebben we momenteel al 530 vragenlijsten in het systeem staan. Uiteraard ziet niet iedereen al die lijsten, maar de aantallen van frequente gebruikers lopen steeds meer op. Dit levert een overdaad aan informatie op en maakt het lastig om snel de juiste lijst te vinden.

We zijn nu bezig om de tracers via de normenkaders en iCheck te gaan registreren. Dit zal het aantal lijsten alleen maar fors doen toenemen.

Ik ben erg benieuwd welke oplossing @infoland hierbij voor ogen heeft om overzicht te houden, informatie goed te bewaren en snel en makkelijk terug te kunnen vinden. In 5.10 ben ik hiervoor nog geen nieuwe ontwikkelingen tegen gekomen.

Tevens ben ik benieuwd of andere instellingen / bedrijven dezelfde behoefte hebben en zo niet, welke oplossingen zij dan zelf gevonden hebben voor dit probleem.
icon

Antwoord op het topic Koen Sterken 16 december 2019, 13:50

We gaan hier meer aan de slag. Op dit moment laten we het bij een categorisering (mappenstructuur), waar je voor archivering eventueel een map ‘Archief’ kan aanmaken. Ook zullen er verder geen rechten en andere instellingen op mappen gedaan kunnen worden.

Bekijk origineel

23 reacties

Reputatie 4
Badge +8
Volgens mij kun je tot nu toe de vragenlijsten deactiveren en/of exporteren, om zo de lijst/aantal overzichtelijk te houden. Ik sluit me aan bij de vraag voor andere beheer/archiveer mogelijkheden met behoud van rapportagerechten voor betrokken gebruikers.
Reputatie 6
Badge +6
Klopt maar met deactiveren staan ze nog steeds in je lijst, tenzij je een filter inzet. Gebruikers ervaren er niet meer overzicht door.
Reputatie 6
Voor mijn beeldvorming, om hoeveel vragenlijsten gaat het bij jullie?
Reputatie 6
Badge +6
Ik heb even de actuele aantallen opgeroepen uit het systeem.
Wij hebben op dit moment 619 vragenlijsten, waarvan 331 geactiveerd / 288 niet, 523 in gebruik / 96 niet.
Ook wij hebben deze behoefte aan structuur met bijvoorbeeld mappen. Wij zetten ook tracer audits uit doormiddel van iTask. Daarnaast binnenkort ook zelfevaluaties op de NIAZ Qmentum normen op alle afdelingen en verschillende evaluaties. Als met al wordt het een behoorlijke lijst aan vragenlijsten!
Reputatie 5
Badge +7
Hier ook heel veel behoefte aan een (mappen) structuur. Het is nu een droge lijst, die weinig ordening aangeeft.
Niet alleen de applicatiebeheerders hebben deze behoefte, maar ook de gebruikers/lezers van de vragenlijsten hebben deze wens. Ook zij ervaren een onoverzichtelijke lijst zonder structuur.

Daarnaast is het zo dat de vragenlijsten die bij hetzelfde onderwerp horen (denk aan tracers, patiënttevredenheidsonderzoeken, veiligheidsrondes, etc) niet in een oogopslag te zien zijn, mits je ze een codering geeft om ze onder elkaar te krijgen. in een mappenstructuur kun je de vragenlijsten over de betreffende onderwerpen bij elkaar zetten.
Reputatie 5
Badge +7
Ook binnen het Ommelander Ziekenhuis is grote behoefte aan structuur binnen de vragenlijsten. Wij hebben niet zoveel vragenlijsten als @Silvia van Gils, maar toch ook zeker meer dan 250. En dat worden er alleen maar meer. Dus een mappenstructuur o.i.d. om hier overzicht in te krijgen voor gebruikers zou heel fijn zijn.
Reputatie 3
Badge +6
Wij ondervinden hetzelfde probleem.
Het zou ook handig zijn dat je dan de rechten (invullers, beheerders en lezers) op mapniveau kan instellen, met afwijkingen voor een specifieke vragenlijst als je dat wil.
Ik heb al veel tijd verloren aan het instellen van rechten, wat opgelost had kunnen worden met een mappenstructuur.
Reputatie 6
Ik snap jullie probleem. We gaan hier eens naar kijken. Ik kom er op terug. Wel kan ik al zeggen dat we dit niet op hele korte termijn gerealiseerd zal worden, want op dit moment ligt de focus vooral op verbeteringen in risicomanagement en kaartenbakken. Wordt vervolgd.
Reputatie 3
Badge +3
Isala heeft deze behoefte ook.
Reputatie 3
Badge +4
Ook bij Thebe de behoefte om de vragenlijsten beter te kunnen ordenen
Reputatie 3
Badge +6
@Koen Sterken is hier al meer info over? Toch veel organisaties met dezelfde behoefte... De mappenstructuur zoals die in de rapportagemodule bestaat, vind ik iets erg praktisch om mee te werken, zou handig zijn als dat ook in iCheck kan.
Reputatie 6
We horen de behoefte, maar hebben deze eventuele doorontwikkeling nog niet concreet op de roadmap staan. Te meer omdat dit geen hele kleine doorontwikkeling is: zodra er een mappenstructuur is, zal er direct ook de behoefte ontstaan om rechten in te kunnen stellen op mappen, en dat zijn ontwikkelingen die we niet op korte termijn willen gaan maken.
Reputatie 3
Badge +3
Duidelijk: Het zou een mooi begin zijn om te beginnen met het archiveren en het aanbieden van een mapindeling. En indien er behoefte is aan een rechten op een map deze later mogelijk te maken.
Reputatie 4
Badge +6
Duidelijk: Het zou een mooi begin zijn om te beginnen met het archiveren en het aanbieden van een mapindeling. En indien er behoefte is aan een rechten op een map deze later mogelijk te maken.
Hier sluit ik mij helemaal bij aan!!
Reputatie 3
Badge
De mogelijkheid om te archiveren zal al heel erg helpen. Daarnaast is iets van een structuur of indeling echt wel gewenst. Dat hoeft volgens mij niet per se een mappenindeling te zijn, met metavelden op vragenlijst niveau kun je ook al een eind komen. Dan kun je op meer manieren filteren of sorteren. En hoef je niets aan de rechten te veranderen.
Reputatie 1
Badge

we sluiten ons graag aan bij deze wens

Reputatie 6

We gaan hier meer aan de slag. Op dit moment laten we het bij een categorisering (mappenstructuur), waar je voor archivering eventueel een map ‘Archief’ kan aanmaken. Ook zullen er verder geen rechten en andere instellingen op mappen gedaan kunnen worden.

Reputatie 6
Badge +6

Dat is heel goed nieuws @Koen Sterken !

Reputatie 4
Badge +8

Dat is al een mooie verbetering in de ordening !

Reputatie 5
Badge +7

Wat fijn! Zo komt er overzicht in de vele vragenlijst :smiley:

Reputatie 3
Badge +4

Dat is een hele mooie stap in de goede richting!

Reputatie 4
Badge

Goede ontwikkeling

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring