Rapportage van incident met bijbehorende verbeteringen (opvolgtaak)


Reputatie 2
Badge +1
Na analyse van onze incidenten zetten we de grotere verbeteracties uit als een verbetervoorstel (itemtype waarin de verbeteractie en resultaat vastgelegd wordt). Dit wordt als opvolgtaak aan de incidentmelding gekoppeld, zodat de incidentmelding/analyse gesloten kan worden en de verbeteracties intussen nog kunnen doorlopen.

Het is nu niet mogelijk om een rapportage te maken van incidenten met de bijbehorende verbeteracties (opvolgtaak).

Het management heeft dit nodig om goed te kunnen sturen op het daadwerkelijk uitvoeren van de verbeteracties.

Als je een rapport maakt met alleen de verbeteracties zelf mis je het kader waarin dit staat en de samenhang met de andere verbeteracties die uit hetzelfde incident voorkomen.

Wij willen dit heel graag als mogelijkheid toegevoegd zien!

20 reacties

Reputatie 6
Badge +6
Wij gebruiken geen opvolgtaak maar een apart meldtype. Hierbij nemen we relevante velden van het incidentmeldtype mee naar het verbetermeldtype. Als aanleiding selecteren we standaard 'incidentmelding'. Hierdoor kun je zowel kwantitatieve rapportages maken (aantal verbeteracties op basis van incidenten of status verbeteracties naar aanleiding van incidenten) als kwalitatieve rapportages. Je kunt bijvoorbeeld simpel lijsten maken waar de beschrijving van het incident of de conclusie staat, het verbetervoorstel en de status hiervan etc. Net welke kolommen je relevant vindt. Het is wel belangrijk dat de velden die je van het ene meldtype naar het andere meldtype mee wilt nemen globaal staan.
Reputatie 2
Badge +1
Wij hebben ook een apart meldtype waarin de verbetering staat, maar om zichtbaar te maken bij welke VIM melding/incident die hoort maken we die als opvolgtype aan bij de melding. Het voordeel is dat je dan de VIM melding al kunt afsluiten als de analyse rond is en verbeteringen gedefinieerd zijn, en kunnen intussen de verbeteringen doorlopen.

Ik zal nog eens gaan spelen om nog wat extra velden uit het incident mee te sturen naar de verbetering en die dan ook in de rapportage op te nemen. Bedankt voor de tip.

In het verleden was er een bug in het systeem waardoor wij toen wel een rapport konden maken met daarin bovenin een tabel met informatie uit het incident, en daaronder een tabel met per regel een van de verbeterpunten die daaronder hangen. Dat geeft een heel duidelijk beeld. En je ziet de samenhang tussen de uitvoering en resultaten van de diverse verbetervoorstellen.
Reputatie 5
Hoi Ingeborg,

Welkom op de Infoland community! Ik ben benieuwd of de tips die @Silvia van Gils heeft gegeven jou de benodige info geven voor je rapporten, waardoor je meteen vooruit kan!
Reputatie 1
Badge +1
Beste,

Ik wet niet of het de oplossing is die u wenst, maar om de acties die zijn gekoppeld aan een melding te zien en te kunnen rapporteren hebben wij een filter aangemaakt openstaande acties. Die kunt u vervolgens exporteren naar excel
Reputatie 2
Badge +1
Dank Silvia voor je tip om bepaalde velden vanuit de incidentmelding door te schieten naar het itemtype verbetering (als opvolgmelding bij de incidentmelding). Daardoor kan ik wel een paar velden vanuit de incidentmelding opnemen in de rapportage van de verbeteringen en dat geeft een verbetering.

Deze oplossing heeft echter nog steeds diverse nadelen t.o.v. de overzichtelijke rapportage die we eerder konden maken m.b.v. een rapport 'melding met submeldingen'. Zie voor uitleg hoe we dat hadden gedaan hieronder.
Nadelen:
  1. De velden 'afdeling' en 'eigenaar van de incidentmelding' zijn niet door te sturen naar het verbetertype, omdat daar zelf al een afdeling of eigenaar in staat. Maar dit is niet altijd dezelfde afdeling/eigenaar. Een verbetering bij een incident op afdeling x kan ook bewerkstelligd moeten worden door afdeling y. Die informatie kan ik nu dus niet toevoegen in mijn rapport van de verbeteringen.
  2. Het doorschieten van informatie vanuit de incidentmelding naar de verbetering gebeurt alleen op het moment dat je de verbetering aanmaakt, en dus niet met terugwerkende kracht. Voorlopig zie ik de informatie dus ook nog niet of maar mondjesmaat terug in de rapportages, omdat het rapport verbeteringen toont die al eerder zijn aangemaakt.
  3. De informatie die ik doorschiet vanuit de incidentmelding moet ik plaatsen op het meldformulier van de verbetering. Terwijl deze informatie daar geen doel heeft en puur achtergrondinformatie is. De enige reden dat ik de informatie doorschiet is om deze in het rapport op te nemen. Dit maakt het meldformulier voor de melder minder overzichtelijk. Daarnaast is het duidelijk een noodmaatregel, het is eigenlijk heel vreemd om allerlei informatie die al in de incidentmelding staat -en daar ook hoort- te dubbelen naar de verbetering.
  4. In het rapport 'meldingen met submeldingen' heb je beter overzicht en zie je beter de samenhang tussen de verschillende verbeteringen die voortkomen uit één incidentmelding, zie hieronder.

Wij hadden ons itemtype 'verbeteringen' aan het type 'incidentmelding' gekoppeld als submelding èn als opvolgmelding. Bij de incidentmeldingen voegden we verbeteringen toe als opvolgmelding. We hadden rapportages gemaakt 'meldingen met submeldingen' waarin -naar nu blijkt t.g.v. een bug in een oudere versie van iProva- in het rapport ook informatie uit de opvolgmeldingen werd getoond. Zie printscreen hieronder. Dat was echt super overzichtelijk. Bovenin de informatie uit de incidentmelding, onderin per regel een van de verbeteringen die daaraan gekoppeld waren. Filteren wat er in het rapport werd getoond kon zowel op basis van de incidentmeldingen als op basis van de submeldingen.
Als zo'n zelfde type rapport gemaakt zou kunnen worden van meldingen met opvolgmeldingen zouden wij heel erg blij worden!

https://
Reputatie 2
Badge +1
Nog een extra nadeel van de aangereikte oplossing is het volgende. Een van de velden in de incidentmelding wordt na analyse ingevuld. Dit veld wordt na invulling door één persoon geredigeerd, omdat in de praktijk blijkt dat er anders onduidelijkheid over ontstaat. Maar intussen is de informatie in dat veld dan al doorgeschoten naar de verbetering. Omdat het doorschieten puur een momentopname is wordt de later aangebrachte wijziging dus niet meegenomen naar de verbetering. Die moeten we dan handmatig bij iedere verbetering zelf overbrengen, dus in meervoud dubbel registreren.
Als er een rapport zou bestaan met gecombineerde weergave van incidentmelding met opvolgmelding erbij zou dit niet nodig zijn.
Reputatie 5
Het is vervelend om te horen dat je niet de juiste informatie in je opvolgtaak kan krijgen. Om je rapportages goed te kunnen maken lijkt het in dit geval inderdaad noodzakelijk om een specifiek rapport te hebben wat je dezeflde mogelijkheden geeft als het rapport 'Meldingen met lijst van sub meldingen'.

Ik ga in overleg met mijn collega's over het al dan niet ontwikkelen van het rapport wat je nodig hebt. Zijn er meer mensen die een dergelijk rapport (dus 'Meldingen met lijst van opvolg meldingen') zouden gebruiken? Met deze informatie kan ik de business case vaststellen. Ik ben benieuwd!
Reputatie 6
Badge +6
Niet helemaal gelijk maar voor de business case wellicht wel relaterend is wens W4975 op de infoland supportsite, over het zichtbaar maken van relaties tussen meldingen in rapportage en publieke filters.
Reputatie 2
Badge +1
Wens W610 (ingediend in 2011 en in de loop der jaren diverse malen onderschreven door anderen) dekt precies de lading van mijn wens.
Reputatie 3
Badge
In het verlengde van deze melding:
Wij zouden heel graag de optie hebben om aan een publiek filter de kolom toe toe voegen waarin de nummers van de gerelateerde meldingen (relaties) staan. Het komt vaak voor dat er een melding gedaan wordt (bijv MIP of Medicatiemelding) die een Verbetermaatregel tot gevolg hebben.
Deze verbetermaatregel is wel gekoppeld aan de oorspronkelijke melding (staat op het tabblad relaties) maar heeft verder geen relatie meer met de melding (de oorspronkelijke melding kan al gesloten worden, terwijl de verbetermaatregel niet afgerond is).
Nu willen we graag terug zien bij de oorspronkelijke melding of en hoeveel verbetermaatregelen er zijn geïnitieerd. En ook andersom willen we graag zien wat de oorsprong is van een verbetermelding (dit kunnen we als zien op aangegeven onderwerp maar als hier meldformuiler is ingevuld ontbreekt in het overzicht de link naar de melding en dat is jammer).
Dit wordt ook gevraagd door onze auditoren. Nu moeten we melding voor melding openen om de gerelateerd meldingen te tonen, wanneer dit als kolom in een filter toegevoegd kan worden scheelt dat heel veel tijd / klikwerk (melding openen en tabblad relaties open klikken).


Op dit moment is dit niet mogelijk, terwijl de informatie (tabblad relaties) wel beschikbaar is.
Dit is al eerder in wensen aangegeven, maar ik wil op deze manier toch graag het belang van deze wensen nogmaals onderstrepen.
Reputatie 2
Badge +1
Ik kan me voorstellen dat jullie die nummers erbij willen kunnen zien. Wellicht is de oplossing die ik heb gevraagd nog mooier, omdat je dan ook naar wens een of meer velden uit die gerelateerde meldingen erbij kunt laten zien. Dan heb je echt goed overzicht welke VIM melding tot welke verbeteracties leidt (en andersom).
Reputatie 5
Badge +7
In het verlengde van deze melding:
Wij zouden heel graag de optie hebben om aan een publiek filter de kolom toe toe voegen waarin de nummers van de gerelateerde meldingen (relaties) staan. Het komt vaak voor dat er een melding gedaan wordt (bijv MIP of Medicatiemelding) die een Verbetermaatregel tot gevolg hebben.
Deze verbetermaatregel is wel gekoppeld aan de oorspronkelijke melding (staat op het tabblad relaties) maar heeft verder geen relatie meer met de melding (de oorspronkelijke melding kan al gesloten worden, terwijl de verbetermaatregel niet afgerond is).
Nu willen we graag terug zien bij de oorspronkelijke melding of en hoeveel verbetermaatregelen er zijn geïnitieerd. En ook andersom willen we graag zien wat de oorsprong is van een verbetermelding (dit kunnen we als zien op aangegeven onderwerp maar als hier meldformuiler is ingevuld ontbreekt in het overzicht de link naar de melding en dat is jammer).
Dit wordt ook gevraagd door onze auditoren. Nu moeten we melding voor melding openen om de gerelateerd meldingen te tonen, wanneer dit als kolom in een filter toegevoegd kan worden scheelt dat heel veel tijd / klikwerk (melding openen en tabblad relaties open klikken).


Op dit moment is dit niet mogelijk, terwijl de informatie (tabblad relaties) wel beschikbaar is.
Dit is al eerder in wensen aangegeven, maar ik wil op deze manier toch graag het belang van deze wensen nogmaals onderstrepen.Ik sluit me bij de wens van Annemari aan. Wij zouden ook graag een kolom zien waarin de gerelateerde melding staat. Nu moet je inderdaad iedere melding open klikken om dit te kunnen zien.
Reputatie 6
Badge +6

In het verlengde van deze melding:
Wij zouden heel graag de optie hebben om aan een publiek filter de kolom toe toe voegen waarin de nummers van de gerelateerde meldingen (relaties) staan. Het komt vaak voor dat er een melding gedaan wordt (bijv MIP of Medicatiemelding) die een Verbetermaatregel tot gevolg hebben.
Deze verbetermaatregel is wel gekoppeld aan de oorspronkelijke melding (staat op het tabblad relaties) maar heeft verder geen relatie meer met de melding (de oorspronkelijke melding kan al gesloten worden, terwijl de verbetermaatregel niet afgerond is).
Nu willen we graag terug zien bij de oorspronkelijke melding of en hoeveel verbetermaatregelen er zijn geïnitieerd. En ook andersom willen we graag zien wat de oorsprong is van een verbetermelding (dit kunnen we als zien op aangegeven onderwerp maar als hier meldformuiler is ingevuld ontbreekt in het overzicht de link naar de melding en dat is jammer).
Dit wordt ook gevraagd door onze auditoren. Nu moeten we melding voor melding openen om de gerelateerd meldingen te tonen, wanneer dit als kolom in een filter toegevoegd kan worden scheelt dat heel veel tijd / klikwerk (melding openen en tabblad relaties open klikken).


Op dit moment is dit niet mogelijk, terwijl de informatie (tabblad relaties) wel beschikbaar is.
Dit is al eerder in wensen aangegeven, maar ik wil op deze manier toch graag het belang van deze wensen nogmaals onderstrepen.

Ik sluit me bij de wens van Annemari aan. Wij zouden ook graag een kolom zien waarin de gerelateerde melding staat. Nu moet je inderdaad iedere melding open klikken om dit te kunnen zien.Wij zouden ook graag een kolom zien, bij diverse meldtypes zou dit een fijne toevoeging zijn en het werkproces versnellen.
Reputatie 3
Badge +1
Ook ik sluit me bij de wens van Annemari aan; voor het formulier Beveiliging & Crisismangement is het voor ons van belang om in een publiek filter aan elkaar gerelateerde incidenten te kunnen tonen in de resultaatlijst.
Reputatie 5
Bedankt voor al jullie input. We gaan kijken of we de rapportage zodanig kunnen aanpassen dat jullie wensen hierin verwerkt zijn. Op het moment dat wij hier meer duidelijkheid over hebben zullen we jullie informeren.
Reputatie 5
Badge +7
Ook ik sluit me aan bij bovenstaande; niet alleen als gebruiker van iProva maar ook als externe consultant. Ik hoor dat klanten behoefte hebben aan bijv. een kolom waarin ze kunnen zien dat een melding is opgevolgd door een nieuwe melding (vaak van een ander meldingstype, maar hoeft niet altijd). Binnen het Ommelander Ziekenhuis lopen wij daar ook tegenaan. Helaas moeten wij met een omweg rapportages maken over bijv. VIM-meldingen die zijn opgevolgd door een verbetermaatregel inclusief de bijbehorende meldingsnummers.
Ik heb daarom erg benieuwd of hier een oplossing voor komt....
Badge +2
Ook ik sluit me aan bij bovenstaande.

het is heel wenselijk dat wanneer je een opvolgmelding aanmaakt dat je in een rapport kan zien welke meldingen de hoofdmelding is en wat daarvan de opvolgmeldingen zijn.
Badge
Ook ik sluit me hierbij aan:
annemari.eichholtz schreef:
In het verlengde van deze melding:
Wij zouden heel graag de optie hebben om aan een publiek filter de kolom toe toe voegen waarin de nummers van de gerelateerde meldingen (relaties) staan. Het komt vaak voor dat er een melding gedaan wordt (bijv MIP of Medicatiemelding) die een Verbetermaatregel tot gevolg hebben.
Deze verbetermaatregel is wel gekoppeld aan de oorspronkelijke melding (staat op het tabblad relaties) maar heeft verder geen relatie meer met de melding (de oorspronkelijke melding kan al gesloten worden, terwijl de verbetermaatregel niet afgerond is).
Nu willen we graag terug zien bij de oorspronkelijke melding of en hoeveel verbetermaatregelen er zijn geïnitieerd. En ook andersom willen we graag zien wat de oorsprong is van een verbetermelding (dit kunnen we als zien op aangegeven onderwerp maar als hier meldformuiler is ingevuld ontbreekt in het overzicht de link naar de melding en dat is jammer).
Dit wordt ook gevraagd door onze auditoren. Nu moeten we melding voor melding openen om de gerelateerd meldingen te tonen, wanneer dit als kolom in een filter toegevoegd kan worden scheelt dat heel veel tijd / klikwerk (melding openen en tabblad relaties open klikken).


Op dit moment is dit niet mogelijk, terwijl de informatie (tabblad relaties) wel beschikbaar is.
Dit is al eerder in wensen aangegeven, maar ik wil op deze manier toch graag het belang van deze wensen nogmaals onderstrepen.
Badge +1

Ik heb deze wens ook. Ik heb onlangs een topic gemaakt met soortgelijke inhoud: 

Verwante meldingen, inzicht, overzicht en rapportage.

Hierbij heb ik ook de wens toegevoegd om in de tab het tabblad “Relaties” een cijfer te tonen als er relaties bestaan met andere meldingen.  Net zoals bij de tab van het tabblad “Extra info (2/6)”.

 

Reputatie 6
Badge +6

Bedankt voor al jullie input. We gaan kijken of we de rapportage zodanig kunnen aanpassen dat jullie wensen hierin verwerkt zijn. Op het moment dat wij hier meer duidelijkheid over hebben zullen we jullie informeren.

@Gijs Prins We zijn inmiddels een jaar verder, de wensen bestaan nog steeds. Is er inmiddels al wat meer bekend aan de ontwikkelkant over oplossingen?

 

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring