Vraag

Rekenen met iTask velden

  • 4 september 2019
  • 6 reacties
  • 159 Bekeken

Reputatie 6
Badge +1
Ik wil in een meldtype van iTask een getal laten berekenen. Dit getal is stuurinformatie en moet de gebruiker (coördinator) infomeren / activeren. Daarnaast is het voor het management belangrijk om deze getallen in overzichten te zien en hierop te kunnen acteren.

Op dit moment kun je alleen optellen of vermenigvuldigen. Ik moet kunnen aftrekken:

Veld A (begrote uren) – Veld B (gerealiseerde uren) = Veld CDaarnaast is er de vervolgwens om als ik Veld C heb laten berekenen, ik graag op een statusovergang een e-mail laten versturen indien Veld C is groter dan 80% van veld A.

Ik begrijp dat dit laatste softwaretechnisch iets complexer is.

Zijn er meer mensen met deze behoefte?
Zijn er mensen met creatieve work-arounds die ik zou kunnen gebruiken?

6 reacties

Reputatie 1
Badge +1
ik wil weleens doorrekenen met een getal. we hebben dan een matix om een risico te berekenen. dit getal zouden we dan graag als input gebruiken voor een matrix met detecties om het risico te verkleinen/vergroten.

In jou geval. zou je de gerealiseerde uren negatief kunnen maken (*-1). je kan dan de velden wel optellen.

Veld A (begrote uren) + (–1* Veld B (gerealiseerde uren)) = Veld C
Reputatie 6
Badge +1
hallo @Jikke

Veld B wordt via een ODBC plug-in automatisch opgehaald uit een externe bron. Ik kan de waarde hiervan dus niet aanpassen.
Reputatie 1
Badge +1
door het veld met -1 te vermenigvuldigen pas je het veld niet aan maar je alleen je rekensom.
De berekening bevat nu alleen optelling en vermenigvuldiging. of kan je ook geen 2 berekeningen in het rekenveld aangeven?
VeldA + (–1* VeldB) = Veld C
Reputatie 6
Badge +1
Aftrekken kan vanaf 5.13 lees ik net, dat is alvast een deel van de wens!
Preview 5.13
Reputatie 5
Hoi @Silvia van Gils goed gezien van de extra mogelijkheden m.b.t. rekenen in formulieren. Over het andere deel van je gewenste doorontwikkeling (kunnen rekenen met de uitkomst van een berekend veld) moet ik nog even overleggen wat we kunnen. Zodra ik hier meer informatie over heb zal je het ofwel zien bij de previews die we iedere 2 weken online zetten of ik zal het hier melden.
Reputatie 5
Badge +2
Erg benieuwd wat hier de uitkomst van wordt.

We hebben voor het aanschafdossier ook al een aantal van dit soort problemen gehad, waar we workflow stappen wilde ondernemen aan de hand van b.v. een score.

Nu moet uiteindelijk de gebruiker op een formulier een controle stap doen, de score overnemen in een bereik en op basis daarvan wordt dan workflow logica toegepast. Omslachtig en een extra stap voor de gebruiker en daarnaast een mogelijkheid om natuurlijk de score incorrect over te nemen (al dan niet expres).

In dit geval nog acceptabel voor de selecte groep eindgebruikers, maar dit past niet altijd.

Ik kan me voorstellen dat je hier iets vergelijkbaars kunt doen, simpelweg de vraag stellen "Is de waarde hierboven al >80% van het aantal begrote uren?"
Is natuurlijk van de zotte om dit gebruikers te laten doen, maar het kan wel een tijdelijke oplossing zijn tot 5.13 er is / een volgende update de workflow opties vergroot.

Reageer