Een score bepalen op basis van 2 of 3 dimensies

  • 25 January 2019
  • 8 reacties
  • 672 Bekeken

Reputatie 6
Badge +7
Binnen iProva Melden & Analyseren kun je geautomatiseerd scores laten bepalen op basis van vragen op een formulier.

Je kunt bijvoorbeeld de melder van een incident vragen naar zijn inschatting van een risico: hoe vaak denk je dat dit voorkomt en hoe ernstig zouden de gevolgen zijn? Op basis van deze twee factoren (ook wel 'dimensies' genoemd) kan het systeem dan automatisch een risicoscore bepalen.

Die risicoscore kan je vervolgens tonen bij de melding, maar je kan hem ook gebruiken in de workflow om bepaalde acties juist wel of juist niet te laten uitvoeren.
Aan de score wordt ook een kleurcodering (rood-geel-groen) gekoppeld.


Instructie

Bepaal eerst of je de score wilt laten bepalen op basis van twee factoren (bijv. Ernst en Frequentie), of op basis van drie factoren (bijv. Ernst, Frequentie, Detectiekans).

Ga vervolgens naar Applicatiebeheer > Meldingen > Velden en maak voor elke factor een veld aan van het type Lijst (met getalwaarde).

Vervolgens maak je een veld aan van het type
  • Score (o.b.v. Matrix) als je een score wilt berekenen op basis van twee factoren
  • 3D scorematrix als je een score wilt berekenen op basis van drie factoren
Daarbij wordt je gevraagd aan te wijzen welke velden je wilt gebruiken als factoren.
Afhankelijk van de eerder gemaakte keuze moet je hier 2 of 3 velden aanwijzen.


Bij een score op basis van 3 factoren is de score automatisch een vermenigvuldiging van de getalwaarden van alle factoren. Door op Wijzig secties te klikken kan je kleurzones toekennen aan de score. Bijvoorbeeld: scores van 7 en hoger noemen we 'Hoog risico' en krijgen de kleur 'rood'.Bij een score op basis van 2 factoren heb je nog meer flexibiliteit.
Standaard is de score een vermenigvuldiging van de getalwaarden van de factoren.
Door op Wijzig scorematrix te klikken kan je hier echter nog van afwijken.

Net als bij de 3D-scorematrix kan je hier ook kleurzones toekennen aan de score.
Bijvoorbeeld: scores van 7 en hoger noemen we 'Hoog risico' en krijgen de kleur 'rood'.


Tot slot plaats je de velden op het gewenste formulier.


8 reacties

Reputatie 3
Badge +6
Deze 3D-matrix; is dit alleen voor Meldingen?
Is dit straks ook beschikbaar in/bij Risico's en dan met name i+PRA?
Reputatie 6
Op dit moment is het alleen voor meldingen. In Risico's is het voorstelbaar dat dit straks gaat komen, maar in i+PRA: dat weten we nog niet.
Beste Koen, zou je aan kunnen geven waarom de 3D scorematrix niet is opgenomen in i+PRA?
Bij de Antonius Zorggroep willen we deze module graag gaan gebruiken voor het uitvoeren van PRI's volgens de HFMEA-methode. Hiervoor hebben we een 3D scorematrix nodig om per processtap een RPN te kunnen berekenen op basis van frequentie, ernst en detecteerbaarheid.
Reputatie 3
Badge +6
@Koen Sterken ik ben ook benieuwd waarom jullie dit niet voor de i+PRA gaan doen.
Wij doen ook de PRI's in deze module en zie het zeker als toegevoegde waarde om een 3D scorematrix te kunnen gebruiken.

Voor de apotheek is het zelfs een vereiste om de detecteerbaarheid mee te nemen in de risicoclassificatie.
Reputatie 6
We zijn aan het kijken naar hoe de toekomst van i+PRA er uit ziet, waardoor we op dit moment onze doorontwikkelpijlen op andere onderdelen richten.
Reputatie 2
Badge +4
Wij gebruiken i+PRA ook voor de risicoanalyse voor informatiebeveiliging. Ook hier is een 3D scorematrix nodig: beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid.
Reputatie 3
Badge +7

Is er al meer duidelijkheid over het al dan niet kunnen gebruiken van de (3D-)matrix binnen iRisk? Het laatste bericht is van een jaar geleden, dus misschien is het al lang doorgevoerd. Wij gaan per 1 oktober iRisk gebruiken (of de nieuwe Zenya-variant) en ik denk dat het zeker heel waardevol is om drie dimensies te kunnen gebruiken in de risicoanalyses.

Reputatie 6

Hoi @k.prins Het is inmiddels mogelijk om in iRisk / Zenya RISK een 3d-matrix te gebruiken. Let wel; dit geldt voor de normale risico's, niet voor i+PRA.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring