Vraag

Een blok tweemaal gebruiken in interactieve documenten

  • 29 januari 2020
  • 11 reacties
  • 184 Bekeken

Reputatie 1
Badge +6

Bij mijn interactief document komt hetzelfde tekstblok terug als je andere keuzes maakt.

Bijv. de vraag is of iemand info mag geven aan een bepaalde persoon over een patiënt. De mogelijkheden zijn, ben je van een afdeling of ben je van het secretariaat. Via vraagstelling kan je uitkomen op  “GEEN INFO GEVEN”.

Deze tekstblok kan je blijkbaar maar aan 1 vraagstelling koppelen, als ik het koppel aan twee verschillende vraagstellingen krijg ik de blok niet te zien. Is hier een oplossing voor voorzien?


11 reacties

Reputatie 5

Hallo @lwillen,

 

Ik weet niet of je situatie goed begrijp, maar ik kan wel uitleggen welke mogelijkheden je hebt met keuzeknoppen. 

Je kunt een blok koppelen aan meerdere keuzes binnen één vraag. Het blok wordt dan getoond als een van deze opties gekozen wordt. Stel je maakt een vraag met 3 antwoorden: Bent u op locatie A, B of C? Als er twee instructies zijn, één voor A en één voor B en C dan kun je één blok koppelen aan keuze A en één blok koppelen aan keuze B en C. Als je dus kiest voor B of C dan krijg je hetzelfde blok te zien.

 

Je kunt een blok ook koppelen aan keuzes van verschillende vragen. Stel dat je naast bovenstaande vraag nog een vraag stelt: Welk vervoermiddel gebruikt u? Openbaar vervoer, auto of fiets?  Als je een blok hebt over de bereikbaarheid van locatie A wanneer je met het openbaar vervoer komt, dan kun je dit blok aan 2 keuzes koppelen. Het wordt dan alleen getoond als de gebruiker zowel kiest voor locatie A als openbaar vervoer. 

 

Mocht je er met deze informatie niet uitkomen, dan zou ik graag willen weten welke vragen je met welke antwoorden hebt, en in welke situatie je zou willen dan een bepaald blok wel/niet getoond wordt. Je kunt eventueel ook het document exporteren en naar me sturen.

Reputatie 1
Badge +6

@Thomas de Groot 

Dit wat jij voorstelt dacht ik ook dat zou gebeuren, maar zoals in bijgevoegd voorbeeld heb ik 2 vragen gesteld

waar woon je? plaats A, B, C

waar werk je? plaats A, plaats C

ik heb een tekstveld voor adres A en eentje voor adres B gemaakt .

Adres A heb ik gekoppeld aan het antwoord van vraag 1 en vraag 2

Adres B heb ik gekoppeld aan het antwoord van vraag 1

Resultaat:

Adres A zie ik enkel als ik in vraag 2 op plaats A klik bij vraag 2 blijft het blanco.

Reputatie 5

Hoi @lwillen,

Ik weet niet of het is wat je wil bereiken, maar het is niet mogelijk om een tekstblok te koppelen aan 2 antwoorden van 2 vragen en dat dit blok getoond wordt als voor één van die twee antwoorden gekozen wordt. In het voorbeeld is het dus niet mogelijk om het adres van locatie A te tonen als bij één van de vragen gekozen wordt voor plaats A. 

Omdat de context mij niet duidelijk is, is het ook lastig om een alternatief voorstel te geven. In dit voorbeeld zou je namelijk kunnen vragen, voor welke locatie wilt u het adres zien? En dan is het maar één vraag met 3 antwoorden. Dit is blijkbaar niet de situatie die je wil bewerkstelligen.

Welke 2 vragen, met antwoordmogelijkheden heb je? En in welke combinaties van antwoorden moeten welke blokken getoond worden?

Reputatie 1
Badge +6

Hoi @Thomas de Groot ,

om mijn probleem duidelijk te maken stuur ik u een interactief document welk ik heb gemaakt, “info over patiënten bij persoonlijk aanmelden”, waarbij je een keuze moet maken naargelang de situatie en uiteindelijk krijg je de melding of je info mag geven of niet.

Hopelijk is het duidelijk met dit document

Reputatie 5

Hoi @lwillen,

 

Dit is een behoorlijk complexe flow die vaak hetzelfde resultaat geeft. Ik begrijp goed dat je daarom  het liefst geen dubbele tekstblokken wil hebben met dezelfde inhoud. Dat zou echter alleen kunnen als je meerdere en-/of- voorwaarden aan een blok kunt koppelen. Dat is niet mogelijk. Je kunt niet zelf bepalen of een voorwaarde als een en- of een of-filter werkt. Én het is het niet mogelijk om meerdere voorwaardenreeksen aan één blok te koppelen, of deze te combineren door een of-filter tussen twee andere voorwaardenreeksen te plaatsen. 

Nog als aanvulling om mijn eerdere reactie. Voorwaarden voor meerdere keuzeknoppen binnen één vraag gedragen zich als een of-filter. Voorwaarden voor meerdere keuzeknoppen over meerdere vragen gedragen zich als een en-filter. Andere mogelijkheden zijn er niet.

Reputatie 1
Badge +6

Bedankt @Thomas de Groot 

Reputatie 3
Badge +7

Goedemiddag,

Wordt er over nagedacht om de filteropties die bijvoorbeeld in rapportages wel kunnen (dus de en/of- mogelijkheden) nog verder te ontwikkelen in interactieve documenten? Ik ben aan het ontdekken hoe het inrichten van de documenten gaat en merk al dat ik in een workflow behoefte heb aan de “of-” mogelijkheid. Bijvoorbeeld in een proces waarbinnen meerdere financieringsvormen, meerdere functies en meerdere triggers (loopt de indicatie af of verandert de zorgvraag ingrijpend) betrokken zijn. Bepaalde stappen in een proces moeten door specifieke functies gezet worden als óf een indicatie afloopt óf de zorgvraag ingrijpend verandert. De enige optie die ik hiervoor kan bedenken is alle bijbehorende vragen dubbel te stellen (aan de achterkant) zodat de eerste route wordt doorlopen als de indicatie afloopt en de tweede route, met dezelfde vervolgstappen, als de zorgvraag ingrijpend verandert. Klopt dat? Alvast bedankt voor het meedenken.

Reputatie 5

Hallo @k.prins

Als de keuzeknoppen “een indicatie loopt af” en “zorgvraag verandert ingrijpend” onder dezelfde vraag vallen kan het al werken als een óf filter. Het is niet mogelijk als deze keuzeknoppen onder verschillende vragen vallen.

 

Stel dat deze keuzeknoppen onder dezelfde vraag vallen en je hebt nog een andere vraag met verschillende functies. Dan kun je een blok koppelen aan de twee keuzeknoppen en een specifieke functie. Dat blok wordt dan alleen getoond als voor die functie gekozen is én één van de twee antwoorden gegeven is. Misschien was dit al helemaal duidelijk voor je maar dat wist ik niet zeker.

 

Het wordt momenteel niet overwogen om een of-filter mogelijk te maken voor keuzeknoppen van verschillende vragen.

Reputatie 4
Badge +6

Hoi,

Bij het maken en beheren van interactieve documenten willen elk uniek stuk tekst maximaal 1 x in het document opnemen. Door de stukken tekst te linken aan knoppen moeten deze getoond worden.

Echter wanneer ik in een document een tekstblok heb gekoppeld zoals hieronder aangegeven voor het tekstblok “Sectio in gebouw O”

Zie ik dit tekstvak bij geen van de bovenstaande voorwaarden terug in het voorbeeld, hoe kan dit?

Vervolgens heb ik de verschillende velden open geklikt (conform de voorwaarden hierboven) voorbeeld 1 openklikken optie Spoed (secundair) wordt het tekstvak “Sectio in gebouw O” niet getoond (zie onderstaande screenshot).

Ook als ik eerst Gepland en dan kies voor MAS wordt het tekstvak “Sectio in gebouw O” niet getoond.

 

Op dit moment is het zo dat we dezelfde tekst 2 x of zelfs 3x in het document moeten opnemen om de tekst op de gewenste plekken in het document te tonen, dit is natuurlijk vragen om ellende en een situatie die we absoluut niet willen. Het mooie van interactieve documenten zou o.a. moeten zijn dat je tekst maar 1 x toevoegt en als deze in meerdere scenario's van toepassing is dat deze dan ook op meerdere plekken in het document getoond wordt (onafhankelijk van de gelaagdheid van de keuzeopties). In die documenten waar de gelaagdheid bij de keuze-opties niet aanwezig is, werkt dit ook zo en dat bevalt prima.

 

Ik heb inmiddels een export van de gepubliceerde versie (waarin dezelfde teksten 2x of 3x zijn opgenomen) en een export van de gewenste versie waarin alle stukken tekst maar 1x worden opgenomen  doorgestuurd naar de Servicedesk (deze kon ik niet uploaden bij deze melding het betreft het document Sectio caesarea Heerlen in versie 25 en 26).

Graag hoor ik van jullie of en wanneer dit gerealiseerd kan worden.

Met vriendelijke groet,
Annemari Eichholtz

 

 

Reputatie 5

Hoi @annemari.eichholtz,

Ik ben het met je eens dat het voor niemand wenselijk is als je dezelfde teksten meermaals moet opvoeren en onderhouden. Een ‘of’ filter zou hier zeker een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Er komt echter nogal wat bij kijken om dat mogelijk te maken. In andere topics zoals deze krijg je in ieder geval bijval voor dit idee. Dat is voor ons belangrijk om te weten. Als er meer organisaties zijn die deze behoefte hebben krijgt het ook meer prioriteit. Momenteel is hiervoor nog geen concrete actie gepland maar we zijn wel aan het onderzoeken welke features voor interactieve documenten we verder willen ontwikkelen. Daarin nemen we deze wens ook mee.

 

 

Goedemiddag,

Binnen het HMC lopen we tegen hetzelfde probleem aan als Annemari met de interactieve documenten. Stukken tekst moeten nu meerdere keren in het interactieve document opgenomen worden om de informatie te tonen. Ik vind dit ook echt een beperking van het interactieve document en bij het HMC is er dan ook zeker de behoefte aan het ‘of’ filter.

Met vriendelijke groet, Sanne ter Schegget

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring