UPDATE | Wie gebruikt er nog Internet Explorer 11?

  • 4 maart 2019
  • 3 reacties
  • 1053 Bekeken

Reputatie 6
Badge +8

Bij Infoland werken we continu aan het technisch up-to-date houden van de software. We zorgen ervoor dat de software goed en veilig functioneert, ook op de nieuwste devices en in de laatste versie van je favoriete webbrowser.

Om efficient te werk te kunnen gaan, en om goed te kunnen inspelen op technische innovaties, is het soms noodzakelijk om de ondersteuning voor een verouderde webbrowser te schrappen.

Nu is het geval dat Microsoft al enkele jaren het duidelijke signaal geeft dat organisaties zouden moeten stoppen met het gebruik van Internet Explorer als standaardbrowser voor medewerkers. Internet Explorer is verouderd, staat innovatie in de weg, en voldoet niet aan hedendaagse beveiligingseisen.

Infoland is daarom van plan om de ondersteuning voor Internet Explorer 11 te gaan afbouwen.
In eerste instantie zal het daarbij gaan om beheerdersfunctionaliteiten. Die zijn straks dus enkel nog toegankelijk in een moderne webbrowser: Chrome, Edge, Firefox of Safari. In een later stadium zal ook voor eindgebruikersfunctionaliteiten de ondersteuning voor IE11 stoppen.

Om te kunnen bepalen wat een acceptabele timing is voor deze uitfasering hebben we een enquête uitgevoerd. De resultaten van deze enquête, en de conclusies die we daaraan hebben verbonden, die lees je hieronder.

UPDATE 02-03-2020:
In februari 2020 hebben we deze enquête herhaald.
Zie de meest recente reactie hieronder voor de actuele resultaten en conclusies.


3 reacties

Reputatie 6
Badge +8
Aanleiding voor de inventarisatie was het voornemen om Internet Explorer 11 (IE11) te gaan uit faseren.

Uit geanonimiseerde statistieken hebben we bij Infoland wel een globaal beeld van het browsergebruik, maar vooral voor organisaties die iProva on premise draaien geldt dat wij een onvoldoende goed beeld hebben van het browsergebruik.

Om een representatiever beeld te krijgen van het browsergebruik is daarom een uitnodiging tot het invullen van de vragenlijst uitgestuurd naar 1.011 contactpersonen. Daarnaast hebben alle bezoekers van de Infoland Community gedurende 3 weken de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen.

Wij hebben de vragenlijst 208x ingevuld retour gekregen. Onze dank daarvoor.De resultaten

Het percentage organisaties wat aangeeft dat voor iProva (bijna) altijd gebruik gemaakt wordt van IE11 is 84%.


Als we de scope iets verbreden, en de antwoord categorieën “(bijna) altijd” en “veelvuldig” combineren, dan zien we dat IE11 daarin nog steeds een aandeel van 63% heeft.
Het diagram leert ons echter ook dat Google Chrome sterk in opkomst is.
In 25% van de organisaties wordt Chrome inmiddels veelvuldig gebruikt om te werken in iProva.Dat beeld zien we ook terug in onderstaande diagram.
Bijna alle ondervraagde organisaties gebruiken IE11. Chrome is de duidelijke nummer 2. Waar alle andere browsers vooral sporadisch gebruikt worden, scoort Chrome al vrij hoog als primaire browser.In de toelichtingen die zijn gegeven bij de vragenlijsten lezen we verder vaak terug dat veel organisaties zich richten op een nieuwe werkplekomgeving met Windows 10 en Edge – maar dat tegelijkertijd Edge níet als volwaardige opvolger van IE11 wordt gezien. Dat strookt met ons beeld. Zowel Chrome als Firefox hebben technisch en functioneel (momenteel) meer te bieden dan Edge.


Redenen voor het hoge IE11 gebruik
Gezien de leeftijd en beperkingen van deze browser zijn voornoemde percentages voor IE11 schrikbarend hoog. Veel respondenten hebben de moeite genomen om hun antwoorden toe te lichten. Uit die toelichtingen kunnen we opmaken dat de meeste respondenten zich zeer bewust zijn van de gedateerdheid van IE11. De reden dat de browser desondanks nog zoveel gebruikt wordt, is te vinden in software voor het primaire proces (met name zorginformatiesystemen) waarin gebruik gemaakt worden van Internet Explorer-specifieke technieken zoals ActiveX.

Tegelijkertijd zien we in veel organisaties een moderniseringsgolf in de werkplekken. Veel organisaties beschikken inmiddels over moderne (Windows 10) desktops, waarin nog steeds IE11 wordt aangeboden maar óók een of meer andere, moderne browsers. Dit zien we ook terug in de statistieken; het gebruik van (met name) Chrome is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.
Zolang IE11 (omwille van verouderde software voor het primaire proces) echter als standaardbrowser blijft ingesteld, zal dit automatisch de meest gebruikte browser blijven.


Wat gaat Infoland nu doen?

De hoge gebruikscijfers van IE11 plaatsen ons voor een dilemma, want het geschikt blijven houden van de software voor IE11 heeft letterlijk een prijs.

Het niet ondersteunen van moderne browsers is geen optie. De software wordt immers steeds meer gebruikt om Chromebooks, tablets en smartphones, die allen voorzien zijn van moderne browsers (met name Chrome en Safari).

In steeds meer gevallen moeten we daarom de software van twee codepaden voorzien: één voor alle moderne browsers, en één voor IE11. Dit maakt ontwikkeling en testen van de software duurder en langzamer dan wanneer we ons enkel op moderne browsers zouden hoeven richten.
Goedkopere en efficiënte doorontwikkeling is in ieders belang, want het stelt ons in staat om beter en sneller in te spelen op de veranderende behoeften van uw organisatie.

Tegelijkertijd maken we de software voor onze gebruikers, en kunnen we het feit dat velen van hen nu nog (zonder dat zij daarvoor bewust kiezen) een verouderde browser gebruiken, niet zomaar negeren.

We zullen daarom geen overhaaste stappen nemen in de uitfasering van IE11.
In alle bestaande functionaliteiten zullen we IE11 ondersteuning daarom in 2019 handhaven. Begin 2020 zullen we deze inventarisatie herhalen.


Anders is het voor geheel nieuwe functionaliteiten of modules.
Als we in de software grootschalige nieuwbouw plegen – en de daaruit resulterende functionaliteit een afgebakende doelgroep heeft (bijvoorbeeld alleen beheerders) – dan vinden we dat het acceptabel is om IE11 daarbij uit te sluiten.

Aan een beperkte doelgroep is wel uit te leggen dat men níet de standaardbrowser moet opstarten, maar een andere browser – die in bijna alle gevallen wel beschikbaar is.
We zullen in die gevallen ook een expliciete melding geven in de software “hiervoor moet u een andere browser gebruiken”.


Voor welke nieuwe ontwikkelingen geldt dit?

Zodra er concreet sprake is van nieuwe ontwikkelingen waarbij IE11 níet meer ondersteund zal worden zullen we dat meenemen in de berichtgeving over die nieuwe ontwikkelingen.
Reputatie 6
Badge +8

In februari 2020 hebben we dit onderzoek herhaald, om te bekijken of de situatie ondertussen significant veranderd is. 

Wij hebben de vragenlijst 168x ingevuld retour gekregen. Onze dank daarvoor.De resultaten

Het percentage organisaties wat aangeeft dat voor iProva (bijna) altijd gebruik gemaakt wordt van IE11 is (sinds 2019) gedaald van 84% naar 70%
 


Als we de scope iets verbreden, en de antwoord categorieën “(bijna) altijd” en “veelvuldig” combineren, dan zien we dat IE11 daarin nog een aandeel van 47% heeft (was 63% in 2019). 
Het diagram leert ons ook dat Google Chrome blijft doorgroeien. 
In 35% van de organisaties (was 25% in 2019) wordt Chrome inmiddels veelvuldig gebruikt om te werken in iProva.
 Dat beeld zien we ook terug in onderstaande diagram.
Bijna alle ondervraagde organisaties gebruiken IE11. Chrome blijft de duidelijke nummer 2, en wint terrein. Het gebruik van andere browsers is niet sterk gewijzigd t.o.v. de meting in 2019.

 


In de toelichtingen die zijn gegeven bij de vragenlijsten lezen we verder vaak terug dat veel organisaties zich richten op een nieuwe werkplekomgeving o.b.v. Windows 10 en een moderne browser. Dit beeld is ongewijzigd ten opzichte van een jaar geleden.

Wel veranderd hierin is de positie van Microsoft Edge; met de introductie van een nieuwe generatie Microsoft Edge, welke gebaseerd is op dezelfde ‘motor’  (Chromium) als Google Chrome.  Het nieuwe Microsoft Edge biedt volwassen functionaliteit en volledige compatibiliteit met Google Chrome. Welke impact dit gaat hebben op het browsergebruik moeten we afwachten.


Wat gaat Infoland nu doen?

Na de inventarisatie begin 2019 hebben we geconcludeerd dat het duidelijk nog te vroeg was om de ondersteuning voor Internet Exporer 11 te gaan uitfaseren.

Deze nieuwe inventarisatie leert ons dat het gebruik van IE11 weliswaar afneemt, maar in zodanig laag tempo dat het algemene beeld onveranderd is sinds vorig jaar.

In 2020 hanteren we daarom hetzelfde beleid als in 2019:

In alle bestaande functionaliteiten zullen we IE11 ondersteuning daarom in 2020 handhaven. In 2021 zullen we deze inventarisatie herhalen.

Anders is het voor geheel nieuwe functionaliteiten of modules.
Als we in de software grootschalige nieuwbouw plegen – en de daaruit resulterende functionaliteit een afgebakende doelgroep heeft (bijvoorbeeld alleen beheerders) – dan vinden we dat het acceptabel is om IE11 daarbij uit te sluiten. 

Aan een beperkte doelgroep is wel uit te leggen dat men níet de standaardbrowser moet opstarten, maar een andere browser – die in bijna alle gevallen wel beschikbaar is.
We zullen in die gevallen ook een expliciete melding geven in de software “hiervoor moet u een andere browser gebruiken”.


Voor welke nieuwe ontwikkelingen geldt dit?

Zodra er concreet sprake is van nieuwe ontwikkelingen waarbij IE11 níet meer ondersteund zal worden zullen we dat meenemen in de berichtgeving over die nieuwe ontwikkelingen.

Reputatie 6
Badge +6


In alle bestaande functionaliteiten zullen we IE11 ondersteuning daarom in 2020 handhaven. In 2021 zullen we deze inventarisatie herhalen.

Anders is het voor geheel nieuwe functionaliteiten of modules.
Als we in de software grootschalige nieuwbouw plegen – en de daaruit resulterende functionaliteit een afgebakende doelgroep heeft (bijvoorbeeld alleen beheerders) – dan vinden we dat het acceptabel is om IE11 daarbij uit te sluiten. 

Aan een beperkte doelgroep is wel uit te leggen dat men níet de standaardbrowser moet opstarten, maar een andere browser – die in bijna alle gevallen wel beschikbaar is.
We zullen in die gevallen ook een expliciete melding geven in de software “hiervoor moet u een andere browser gebruiken”.
 

 

Hoewel ik begrijp dat jullie voor doorontwikkeling keuzes moeten maken, is het denk ik goed om je te realiseren dat de ‘afgebakende doelgroep, zoals bijvoorbeeld alleen beheerders’ toch een enorme impact kan hebben.

Ons ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een platte organisatie met veel decentraal beheer tot gevolg. Wij hebben momenteel 1163 medewerkers die een beheerrol hebben.

Het is dus zeker niet altijd een heel klein groepje mensen die je makkelijk kunt instrueren.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring