Vraag

Back-up procedure SaaS

  • 12 november 2020
  • 5 reacties
  • 104 Bekeken

Badge +1

Beste, kan Infoland aangeven waar informatie gevonden kan worden omtrent de back-up procedure van jullie Saas toepassing?

Hoe vaak worden back-ups uitgevoerd? Hoe lang worden ze bewaard? Wordt periodiek een restore getest?

Alvast bedankt voor jullie antwoorden!

Vriendelijke groeten, Tijs


5 reacties

Hoi @tvanpoucke,

Back-up

Elke 24 uur wordt er een back-up van de complete hosting omgeving gemaakt (virtuele servers). Van de gegevens wordt echter elke 8 uur een back-up gemaakt. Er geldt dus een RPO (Recovery Point Objective) van 8 uur.

De retentie periode is 14 dagen.

We hebben de 3-2-1 back-up regel geïmplementeerd:

  • Er zijn 3 kopieën van je gegevens: 1. Live gegevens 2. Primaire back-up en 3. Secundaire back-up
  • Opslag op 2 verschillende media: Bovenstaande opslag is op verschillende media.
  • Geografisch gescheiden back-up; Back-ups zijn geografisch gescheiden opgeslagen t.o.v. de live systemen.

Restore

  • iProva SaaS: Je kunt een verzoek indienen om een back-up terug te plaatsen. In overleg met Infoland wordt er dan een eventuele restore uitgevoerd. Deze handeling wordt door Infoland uitgevoerd. Standaard kan enkel een complete back-up worden teruggeplaatst. Het selectief terug laten plaatsen van uw gegevens kan enkel door maatwerk oplossingen tegen additionele kosten.
  • iProva Cloud Services: Het selectief terug laten plaatsen van uw gegevens kan enkel door maatwerk oplossingen tegen additionele kosten.
  • iQualify: voor het terugplaatsen van een back-up worden altijd additionele kosten gerekend.
  • Maandelijks worden door Infoland file-restore testen uitgevoerd.
Badge +1

Hartelijk bedankt voor het antwoord.

Wij dienen kwalificatie testen uit te voeren omdat het beheer van documenten gebruikt wordt in een gereguleerde omgeving. Kunnen jullie bewijs van testen aanleveren (van bijvoorbeeld de laatste maand) dat restore van onze omgeving getest werd en succesvol werd uitgevoerd? Dan kan dit als bewijs toegevoegd worden aan ons kwalificatiedossier.

Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,

Tijs

Badge +1

Beste, heeft Infoland een reactie op mijn laatste opmerking hierboven? Hoe kunnen we formeel in onze kwalificatie aantonen dat Infoland de activiteiten rond back-up and restore zoals hierboven geschetst, periodiek uitvoert?

Alvatst bedankt voor een reactie.

 

Reputatie 7

Beste @tvanpoucke ,

Mijn collega @Olivier Deprez  pakt dit graag verder met je op (zie je mail). 

Mocht je nog andere vragen hebben, horen wij het graag! 

Ook kun je voor meer informatie terecht op onze website.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring