Stroomschema's bewerken zonder MS Visio


Vanaf versie 5.7 van iProva kunnen stroomschema's in Mediabeheer van iProva worden bewerkt zonder dat Microsoft Visio nodig is. Stroomschema's kunnen worden gemaakt en gewijzigd binnen de browser.


Nieuwe stroomdiagrammen

Wanneer je een nieuw stroomdiagram gaat toevoegen, opent automatisch de bewerkomgeving binnen de browser. Je kunt meteen aan de slag!

Bestaande stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen die op een eerder moment in Visio zijn getekend, blijven behouden tijdens de update naar iProva 5.7.0. Ze zullen in ongewijzigde vorm zichtbaar blijven in documenten.
Pas zodra je zo’n stroomdiagram gaat bewerken, verandert er iets. iProva maakt dan een nieuwe versie aan van het diagram en converteert het daarbij automatisch van Visio-formaat naar het nieuwe formaat wat binnen de browser bewerkt kan worden.

Kleine wijzigingen

Als gevolg van deze conversie kunnen er kleine wijzigingen ontstaan in de lay-out van je stroomdiagram. Je ziet dit dan direct omdat het diagram voor je wordt geopend in de browser. Waar nodig kun je het diagram dan meteen aanpassen, alvorens het te publiceren en te gaan gebruiken in documenten.

Terug naar Visio

Indien een stroomschema eenmaal is omgezet naar het nieuwe formaat, mxGraph kan het stroomschema niet langer in Microsoft Visio worden bewerkt.

Let op

Voor het optekenen van processchema’s in iProcess (dus niet Mediabeheer > Stroomschema's) is nog wel MS Visio nodig. De functionaliteit voor processen is ongewijzigd in iProva 5.7.0.

14 reacties

Vanaf wanneer is iprova versie 5.7 beschikbaar?
Reputatie 5
Hoi Ingrid,

Welkom op de Infoland community! iProva 5.7.0 is vrijgegeven op 20 maart 2018. Voor meer informatie over de update kan je ook kijken op update.infoland.nl.
Reputatie 1
Badge
En voor iProcess? Is hier nog wel visio voor nodig?
En voor iProcess? Is hier nog wel visio voor nodig?
Voor iProcess is nog steeds Visio nodig.
Reputatie 5
En voor iProcess? Is hier nog wel visio voor nodig?

Ik zou graag nog wat willen toevoegen aan de reactie van Inge. Er is bewust voor gekozen om iProcess nog niet beschikbaar te maken via de browser. De tool die we in de browser gebruiken (mxGraph) om stroomschema's mee te kunnen tekenen is momenteel nog wat beperkter dan Visio en zet sommige Visio bestanden nog niet 100% netjes over naar een formaat vanuit waar verder gewerkt kan worden. We willen graag feedback ontvangen op deze online procesontwerp tool alvorens het grootschalig uit te rollen.

Wanneer we kijken naar het gebruik van stroomschema's in documenten afgezet tegen processen die in Visio worden getekend dan is de impact van de stroomschema's een stuk lager. Hiermee kunnen we dus wel kijken hoe de nieuwe functionaliteit onze gebruikers bevalt zonder direct problemen te introduceren bij onze gebruikers wanneer deze nieuwe methode niet voldoet voor ze (jullie!).

Aan de hand van de feedback die we krijgen op het gebruik van mxGraph proberen we mxGraph te verbeteren alvorens deze ook beschikbaar te maken voor iProcess. Ook kijken we tegelijkertijd naar andere software waarmee we het mogelijk kunnen maken om geen lokale Visio te gebruiken (zoals Visio Online).
Hallo,

Ik heb het eerste stroomschema overgezet van Visio naar de tool via de browser. Dit waren relatief makkelijke schema's. Wat me direct opviel is dat je de uitlijning in de shapes niet kunt veranderen terwijl dit soms toch erg handig kan zijn. Daarnaast is het zetten van pijlen een bezigheid opzich, het is lastig om deze goed te schalen.
In de tool had ik alles goed staan, opgeslagen en ingevoegd in een document en dan komt er toch nog tekst buiten de lijntjes van een shape, erg vervelend.
Ook vind ik het (met name voor de documentbeheerders) lastig dat het grotendeels werkt via het mediabeheer, dat is een knop die ze niet snel zullen gebruiken. Het zou plezierig zijn wanneer de tool gestart kan worden wanneer je bezig bent met het document.

Tot zover mijn bevindingen.
Reputatie 2
In de versie tot en met 5.5 was het mogelijk een stroomdiagram die al in een document aanwezig is vanuit het document te wijzigen. Dit kan nu niet meer. Dat is jammer omdat je nu uit je document moet, naar mediabeheer moet gaan en daar kun je wijzigen. Daarna moet je in mediabeheer het stroomdiagram actief laten veranderen in het betreffende document.
Naar mijn idee nu veel handelingen.

Is het mogelijk dat het bewerken/wijzigen vanuit het document weer mogelijk wordt?
Vandaag een stroomschema overgezet en dat was een zeer onplezierige ervaring.
De belofte in de releasenote: Als gevolg van deze conversie kunnen er kleine wijzigingen ontstaan in de lay-out van je stroomdiagram.

Als je een stroomdiagram opent gebeurd het volgende:
 • Shape van beslissing en document worden omgezet in processtap
 • Shapes worden over elkaar getoond en de tekst valt over elkaar heen
 • Tekst in shape document wordt centraal geplaats en kan niet bovenin gezet worden. hierdoor verlies je veel ruimte
 • Tekengrootte kan niet worden aangepast (gevolg stroomdiagram past niet meer omdat alle shapes groter gemaakt moeten worden)
 • De vorm van de ruit en een document kan niet alleen smaller of hoger gemaakt worden. Bij smaller of breder maken wordt ook de hoogte meegenomen. Kortom de verhouding kan niet worden aangepast en dat geeft uitlijnproblemen
 • 90 % van alle opmaak in kleur verdwijnt
 • De meeste verbindingslijnen verspringen, er worden lijnen toegevoegd en die lopen door/over de shapes
 • Verbindingslijnen sluiten niet goed aan of zijn niet goed op de shape aan te sluiten (pijl wijst soms spontaan naar boven of beneden of er ontstaat ruimte tussen pijl en shape die je niet wegkrijgt)
 • Bij een beslissing zijn alle “ja en nee” opties die je op eenljn plaats verdwenen en opnieuwe invoegen kan niet (optie is er niet)
 • Uitlijnen van een ruit en de grootte afstemmen op die van de processtap is niet goed mogelijk
 • Van de omlijning van een processtap die wel goed geconverteerd is wordt de lijn bovenkant uitgewist
Gevolg; ik kon het hele stroomschema opnieuw maken.
Vraag kan deze editor uitgezet worden zodat je met VISIO verder kunt werken? Heb nog 6 stroomdiagrammen die in iDoc moeten maar niet op dezee manier.
Reputatie 5
Badge +2
Inmiddels zijn bij ons ook een aantal mensen aan de slag gegaan met geïmporteerde Visio schema's met inderdaad de nodige opmaak en conversie problemen. Omdat het een kleine aantal was, was het te overzien voor de beheerder.

Nu hebben we ook wat stroomschema's die in documenten gebruikt worden, die niet meer actueel zijn. De auteurs van de documenten hebben daarom verzoeken ingediend om het stroomschema te wijzigen.

Ik heb daarop echter vergeefs gezocht naar een manier als auteur om een nieuwe versie van een stroomschema aan te maken. Maar vanuit de document bewerk interface is het helemaal niet mogelijk zonder bronbestand een nieuw stroomschema aan te maken?

Ook kan enkel de documentbeheerder een nieuwe versie maken van een stroomschema. Er is geen mogelijkheid dit te doen en een andere gebruiker uit te nodigen als auteur van de nieuwe versie van het stroomschema? Juist de auteurs zijn bekend met de inhoud, de beheerders zeer zelden!

Het gevolg is nu dat bij afwezigheid van documentbeheerders stroomschema's niet vernieuwd kunnen worden, auteurs bij beheerders langs moeten gaan voor de aanpassingen en vaak maar afzien van het plaatsen van stroomschema's indien deze nog niet bestaan.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat gebruikers beperkt beheerder worden van mediaknooppunten zodat ze er wel bij kunnen? (zonder ze algemene documentbeheersrechten te geven) Kunnen we in de toekomst auteurs uitnodigen bij nieuwe versies van stroomschema's?
Reputatie 5
@a.schols en @JesseV,

Het is niet de bedoeling geweest om functionele wijzigingen door te voeren met de overgang van Visio naar de online editor. Ik begrijp nu dat het voorheen wel mogelijk was om een stroomschema direct in een document te bewerken en nu niet. Ik zal nagaan of het mogelijk is om deze functionaliteit weer terug te brengen. Mocht dit mogelijk zijn dan is het probleem met betrekking tot beheerders/auteurs van het document ook direct opgelost of niet @JesseV?

@Hennie Luchtenberg, ik heb begrepen van mijn collega's van de servicedesk dat er inmiddels contact is geweest tussen jullie om de problemen op te lossen.

Overigens kan ik los hiervan melden dat we voor ogen hebben om in versie 5.10 van iProva verbeteringen door te voeren in de conversie van Visio naar de online editor. Mochten jullie stroomschema's hebben die niet goed worden omgezet dan mogen jullie deze per privébericht naar mij doorsturen. Wij zullen die input dan meenemen bij het verbeteren van de omzetting.
Reputatie 5
Badge +2
@a.schols en @JesseV,

Het is niet de bedoeling geweest om functionele wijzigingen door te voeren met de overgang van Visio naar de online editor. Ik begrijp nu dat het voorheen wel mogelijk was om een stroomschema direct in een document te bewerken en nu niet. Ik zal nagaan of het mogelijk is om deze functionaliteit weer terug te brengen. Mocht dit mogelijk zijn dan is het probleem met betrekking tot beheerders/auteurs van het document ook direct opgelost of niet @JesseV?


Als auteurs van documenten aanpassingen kunnen maken aan de daarin opgenomen stroomdiagrammen, komt het weer helemaal goed.

Overigens kan ik los hiervan melden dat we voor ogen hebben om in versie 5.10 van iProva verbeteringen door te voeren in de conversie van Visio naar de online editor. Mochten jullie stroomschema's hebben die niet goed worden omgezet dan mogen jullie deze per privébericht naar mij doorsturen. Wij zullen die input dan meenemen bij het verbeteren van de omzetting.


Goed om te horen. Ik heb er nog wel één uit recent werk.
Na een actie van Infoland beschik ik vanaf 31 oktober weer over Visio en heb inmiddels alle stroomdiagrammen die met de online-editor zijn bewerkt weer in Visio gezet. ☺
Reputatie 2
is het mogelijk dat een schrijver van een document ook via mediabeheer een stroomdiagram maakt?
Hoi @a.schols , schrijvers kunnen alleen stroomdiagrammen maken als ze ook het recht 'Media van map beheren' hebben.

Zie ook de discussie over dat schrijvers geen stroomschema's kunnen bewerken, die we in een apart topic hebben geplaatst.

Reageer