Vraag

iTask voorwaardelijk tonen knop 'voltooien' in formulier

  • 8 January 2019
  • 6 reacties
  • 193 Bekeken

Reputatie 2
Badge +7
  • Niet actieve gebruiker
  • 42 reacties
Is het mogelijk om in een formulier de knop 'voltooien' enkel te tonen als het formulier aan bepaalde voorwaarden voldoet?

Ik zou namelijk willen dat de knop 'voltooien' enkel verschijnt als er in een bepaald veld een bepaalde waarde is ingevuld.

6 reacties

Reputatie 3
@Heleen ,

Bedankt voor je bijdrage in de community.

Het is pas mogelijk om een formulier te versturen als alle verplichte velden zijn ingevuld. De knop voltooien is wel zichtbaar maar als een verplicht veld niet is ingevuld, dan zal er een waarschuwing komen dat niet alle verplichte velden zijn ingevuld en kun je het formulier niet voltooien.

Of is dit niet wat je bedoelt?
Reputatie 2
Badge +7
@Marcel Maertens

Het probleem is dat we niet enkel willen dat een bepaald veld is ingevuld, maar dat het ook een bepaalde waarde heeft.

Heel concreet zitten we met een veld dat drie waardes kan hebben 'op te starten', 'in behandeling' of 'afgehandeld'.
Pas wanneer het veld de waarde 'afgehandeld' krijgt, zouden we willen dat het formulier verstuurd kan worden.
Reputatie 3
@Heleen ,

Dit is zo specifiek, dat wij adviseren om dit bij een Infoland consultant neer te leggen.

Je kunt namelijk in een workflow onder bepaalde voorwaarden en met gebruik van veldwaarden formulieren activeren.
Reputatie 1
Badge +1

Beste,

Wij lopen tegen hetzelfde probleem aan. We zijn gestart met een verbeteractieformulier. De actienemer dient zijn actieplan uit te schrijven. Dit gebeurt vaak in verschillende stappen, waardoor hij nog niet op “ik ben klaar” mag drukken".

Om de statusovergang automatisch te laten verlopen hebben we velden toegevoegd oa. voortgangspercentage” en “datum acties volledig uitgevoerd”. Indien het eerste veld op 100% wordt geplaatst en een datum wordt ingevuld, gebeurt er een statusovergang. Nu gebeurt het dat de actienemer per ongeluk op “ik ben klaar” klikt terwijl de voortgangspercentage nog niet op 100% staat. Het actieformulier wordt hierdoor afgesloten voor de actienemer en flow wordt geblokkeerd.

 

Reputatie 1
Badge +1

Dit probleem zou eventueel ook opgelost kunnen worden indien er automatisch een statusovergang wordt gestart op het moment dat men “ik ben klaar” aanklikt en niet op het moment dat men op “opslaan en later verder gaan” klikt.

Reputatie 5
Badge +8

Zoals @Heleen beschrijft hebben wij dit soort velden hebben ook op veel actieformulieren zitten. Er werd regelmatig nl onterecht op de knop ‘ik ben klaar’ geklikt. In de ogen van de persoon die het formulier heeft ingevuld is die persoon ook klaar met invullen. Alleen moeten er dan nog anderen het formulier invullen. De flow wordt met het klikken op de knop ‘Ik ben klaar’ inderdaad geblokkeerd.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring