Hoe maak je een rapport over de scores op vragen uit je vragenlijsten?

 • 10 July 2018
 • 6 reacties
 • 1826 Bekeken

 • Moderator: Infoland Customer Support Engineer
 • 2437 reacties

In Rapportage is voor vragenlijsten het rapport 'Vraagscores' aanwezig. Hoe maak je zo'n rapport en hoe worden de scores in het rapport berekend?
Met deze instructie helpen we je op weg.

Scores
Het vraagscores rapport toont de score op een vraag, op een labelwaarde of op een kader item. De score is een percentage en wordt bepaald op basis van de gegeven antwoorden op vragen uit vragenlijsten. Alleen vragen van een type waarbij het antwoord kan worden ingedeeld in goed of niet goed worden meegenomen in het scorerapport.

Dit zijn vragen van het type:

 • Ja/Nee: bij de vraag wordt aangegeven wat het beste antwoord is, Ja of Nee.
 • Schaalverdeling: bij de vraag worden aangegeven wat het beste antwoord is, de eerste of de laatste antwoordoptie.

De berekening van de scores is als volgt:
 


De antwoordopties ‘Niet van toepassing’ en ‘Weet niet’ worden niet in de scoreberekening meegenomen. Als ‘Ja’ het beste antwoord is en er is 25x ‘Ja’ geantwoord en 2x ‘Weet niet’ dan is de score dus 100%.

Bij scores per vraag wordt rekening gehouden met het aantal gegeven antwoorden per antwoordmogelijkheid. Bij een vraag met antwoorden ‘Ja’ en ‘Nee’ met 4x ‘Ja’ en 1x ‘Nee’ is de score (4*100 + 1*0) / 5 = 80%.

Bij totaalscores wordt geen rekening gehouden met het aantal gegeven antwoorden. Wanneer er 3 scores zijn die de totaalscore bepalen van 75% met 3 antwoorden, 50% met 2 antwoorden en 25% met 1 antwoord dan is de totaalscore (75 + 50 +25) / 3 = 50%.

 


Type rapport
De scores kunnen op verschillende niveaus worden berekend:

 • Vragenlijst
 • Label
 • Kader

 

Score per vraag
Wanneer wordt gerapporteerd over ‘Vragenlijst’ wordt per vraag van het type ‘Ja/Nee’ of ‘Schaalverdeling’ die op de gekozen vragenlijst staat een score berekend. Het rapport toont de vragen met daarbij de scores.

 

b008562b-3b9e-461f-909b-1d2137e7dc03.png

 


Score per labelwaarde
Wanneer wordt gerapporteerd over ‘Label’ toont het rapport de score per labelwaarde van het gekozen labelveld. Per vraag van het type ‘Ja/Nee’ of ‘Schaalverdeling’ waarbij bij de vraag de betreffende labelwaarde is aangegeven, wordt een score berekend. Wanneer bij een vraag meerdere waarden voor hetzelfde labelveld zijn aangegeven, wordt de score van deze vraag dus bij al deze waarden meegeteld. Alle vragen bij een labelwaarde worden getoond met de daarbij behorende score, ook de totaalscore bij de labelwaarde wordt vermeld.

 

05e3a8d1-975b-4ae6-a03a-443152504ec7.png

 


Score per kader item
Wanneer wordt gerapporteerd over ‘Kader item’ toont het rapport de score per item. Het kader moet worden gekozen en vervolgens kan worden aangegeven welke kader items in het rapport opgenomen moeten worden.
Alle vragen bij een kader item worden getoond met de daarbij behorende score, ook de totaalscore bij het kader item wordt vermeld.
Scores worden berekend op basis van de vragen van het type ‘Ja/Nee’ of ‘Schaalverdeling’ die bij een item zijn gedefinieerd. Scores kunnen worden berekend op basis van de vragen die bij het item zelf zijn gedefinieerd of op basis van de vragen bij het item zelf én bij alle sub items van dit item.

 

cea91cd6-74bd-4743-acaa-e7d125a6476b.png

 

Resultaten vergelijken
Resultaten kunnen worden vergeleken per organisatie-eenheid. De organisatie-eenheden worden dan niet gekozen, wel de organisatieniveaus die in het rapport meegenomen moeten worden. Organisatie-eenheden met deze niveaus worden in het rapport opgenomen.
De organisatie-eenheid is de organisatie-eenheid die bij de ingevulde vragenlijsten is gekozen.

 

Het rapport bevat nu verschillende werkbladen. Het eerste werkblad toont een totaaloverzicht met de totaalscores per organisatie-eenheid. Voor het rapport per vragenlijst is er één kolom met de score, voor de andere rapporttypen is er voor elke labelwaarde of elk kader item een kolom met de score.
 

c9522bf6-abbf-4940-a449-5e600e14a463.png

 

c13850cb-1c4c-46a7-adfe-31e82465999c.png


Daarnaast is er per organisatie-eenheid een werkblad met de scores voor die organisatie-eenheid, zoals in de eerder getoonde voorbeelden bij de rapporttypen.

 

 


Kleurcodes
Kleuren kunnen worden gebruikt om direct zichtbaar te maken of een score goed of niet goed is. Er moeten minstens twee reeksen voor de kleuren worden gedefinieerd.

 

552d483d-e37a-4a04-8305-c5ac1369a7d4.png


Er is altijd één reeks voor de slechte score, cellen met deze score krijgen de achtergrondkleur rood.
Daarnaast is er een reeks voor de beste score, voor cellen met deze score kan de achtergrondkleur worden gekozen: wit of groen.
Tussen deze twee reeksen kunnen nog andere reeksen worden gedefinieerd. De achtergrondkleuren voor bijbehorende cellen wordt automatisch bepaald (van oranje/rood naar geel).

 

62093ec7-96c6-4f5c-9dac-ff4a5095e2c1.png

 

Als het antwoord ‘Weet niet’ wordt getoond in het rapport, wordt het percentage voor het aantal keer dat dit antwoord is gegeven getoond in het rapport. Deze waarde kan gemarkeerd worden met een blauwe kleur als dit percentage groter of gelijk is aan een zelf gekozen waarde. Op deze wijze wordt zichtbaar of er relatief vaak voor ‘Weet niet’ is gekozen en de berekende score daardoor minder waardevol zou kunnen zijn.

 

Reeksen
Binnen het score rapport kunnen vergelijkingen worden gemaakt op het veld ‘Functie’ of op het veld ‘Datum ingevuld’.

 

be05f0bc-7f17-4d3c-84eb-5c645042c4c4.png


De scorekolom wordt dan opgesplitst, per reekswaarde (functie of datumreeks) wordt een kolom met de score en een kolom met het aantal antwoorden toegevoegd:

0b69d860-edac-49cc-a319-753b6af7ae05.png


Filteropties
Het rapport kan worden gefilterd op:

 • Datum invullen.
 • Organisatie-eenheid.
 • Vragenlijst (niet beschikbaar als het rapport is gebaseerd op één vragenlijst).
 • Vragenlijstonderzoek
 • Labelvelden

 

08615e7b-b035-4505-80c9-910167a7ab0a.png


Het filter op ‘datum invullen’ wordt bij de rapportdefinitie ingesteld, de overige filters kunnen ook bij het draaien van het rapport nog worden ingesteld.

1fa85cd6-d36c-4bb3-8d91-f6c84d36aed0.png


6 reacties

Reputatie 3
Badge +5
In het WFG/WLZ hebben we de zelfevaluatie NIAZ Qmentum uitgevoerd. Waar wij tegen aanlopen is de scoreberekening.

De antwoordopties ‘Niet van toepassing’ en ‘Weet niet’ worden niet in de scoreberekening meegenomen

Dit geeft veel verwarring in onze organisatie. Een wens is twee varianten te kunnen kiezen waarbij NVT of weet niet ook in een scoreberekening wordt gebruikt.

Is dit mogelijk?
Reputatie 6
Hoi @a.schols,

Het lastige van je suggestie is de cijfermatige benadering van 'niet van toepassing' of 'weet niet'. Want welke waarde representeert 'niet van toepassing' en 'weet niet'? Je zou kunnen zeggen 'niet van toepassing' = oké, dus 100%, en 'weet niet' = niet oké, dus 0%. Maar ik denk dat dit per situatie anders kan zijn. Daarom is ervoor gekozen om 'niet van toepassing' en 'weet niet' niet mee te nemen. We willen namelijk niet alles instelbaar kunnen maken, omdat de software daardoor ook weer een stukje complexer wordt.

In welke mate is er verwarring binnen je organisatie? Zijn mensen het niet eens met het feit dat de antwoordopties niet meegenomen worden, of is het echt verwarring?
Reputatie 3
Badge +6

in het score rapport kun je ook het % weet niet op laten nemen. Maar van welk aantal zegt dit % dan iets? 

 

Niet van de kolom antwoord toch? Want dat is alleen Ja/Nee/deels? 

En eigenlijk blijf ik de score berekening vreemd vinden;

Liefst heb je inzichtelijk vraag a

 • zoveel x ingevuld
 • 10 x  was ja
 • 10 x was nee
 • 4x NVT etc.. . 

Hallo @Rosanne Glasbergen ,

 

Ja/nee vragen en schaalverdeling vragen worden meegenomen in een score rapport.

“% weet niet” kan een antwoord mogelijkheid zijn bij een schaalverdeling vraag.

 Als je de verdeling in aantallen inzichtelijk wilt hebben dan kun je bij de vragenlijst zelf via “Rapport bekijken” een rapport afdrukken of exporteren.

Reputatie 2
Badge +6

Wij zouden graag een rapport maken waarin we de score/percentage van een afdeling weer geven, afgezet tegen de scores van andere afdelingen. Onderstaand een voorbeeld van hoe we dat graag zouden willen. Ik kan natuurlijk een excel rapportage maken en daar achter met de formule AANTAL.ALS  het percentage conform en niet conform uitrekenen maar wellicht is er in Zenya een slimme manier om dat te doen.

Daarnaast heb ik in Excel ook alle opmerkingen er tussen staan die ik dan regel voor regel moet verwijderen om het enigszins overzichtelijk te houden. Of is er een mogelijkheid een excelrapport te draaien zonder opmerkingen?

Weet iemand raad? 

vriendelijke groet, 

Inge

 

 

Beoordeelde norm

Uw afdeling

Totaal overzicht alle afdelingen

Opm.

% Conform

% Niet Conform

% niet beoordeeld

3. Is (cyberlab) aanvraagformulier volledig ingevuld

n.b.

65

30

5

1

4. Voorraad en houdbaarheid materiaal

C

98

2

0

 

5. Klantvriendelijke benadering en uitleg geven

C

100

0

0

 

6. Wordt patiëntidentificatie/–verificatie cf. procedure uitgevoerd?

C

100

0

0

 

7. Controle patiëntgegevens en monsteridentificatie / etikettering

C

100

0

0

 

8. Bevestigen stuwband om de bovenarm (ca. 7,5 a 10 cm boven de punctieplaats).

C

100

0

0

 

9. Huid (eventueel) desinfecteren volgens protocol

NC

81

19

0

2

10. Vene stabiliseren, patiënt waarschuwen voor de prik en vene aanprikken onder een hoek van 30 graden

C

98

2

0

 

11. Bloedbuizen vullen tot aan de maatstreep

C

100

0

0

 

12. Aanbevolen prikvolgorde: blauw-rood-geel-groen-paars-grijs-overige (S)

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reputatie 5
Badge +5

Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met de score/percentage van een afdeling weergeven, afgezet tegen de scores van andere afdelingen.

Maar ik denk dat een dynamisch (staaf)diagram op je portaal het antwoord kan zijn.

Via een dergelijk diagram kun je eenvoudig de scorepercentages van je OE's in 1 overzicht tonen.

Daarnaast kun je via een stippellijn aangeven wat de doelscore is.

En tot slot kun je de personen die het diagram bekijken de mogelijkheid bieden om op periode, labelveld of kader item in te zoomen op de score.

Als generiek voorbeeld:

Zie Resultaten van vragenlijsten via een management diagram weergeven | Infoland Community voor concrete aanwijzingen hoe je dit in kunt richten.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring