Vraag

Vragen over 'Mijn Vilans Protocollen'

  • 13 November 2020
  • 55 reacties
  • 2880 Bekeken


Toon eerste bericht

55 reacties

Reputatie 2
Badge +5

Zijn  er organisaties die al een oplossing bedacht hebben voor de deskundigheden die niet meer zichtbaar zijn op de Vilans Kick protocollen in de nieuwe omgeving.  Dit mogelijk in combinatie met het leer/managementsysteem wat er gebruikt wordt. Als hier ideeën over zijn, wat zijn dan de afwegingen om dit wel of niet zo te doen. Wat we graag willen is dat medewerkers, zo eenvoudig mogelijk een check kunnen doen of zij een bepaalde handeling wel/niet mogen uitvoeren.

Badge +1

Is het mogelijk om de Vilans protocollen die wij nu via en Webshare importeren op 1 of ander manier te downloaden, zodat wij deze in ieder geval als back-up hebben, mocht onze overgang naar het Vilans portaal niet zo soepel verlopen? 

Reputatie 5
Badge +8

Is er nog "een laatste nieuws” over de VILANS migratie ?

Reputatie 1
Badge +1

Is er nog "een laatste nieuws” over de VILANS migratie ?

Ik ben ook wel benieuwd. De laatste update gaf weinig goed nieuws.

Zelf ga ik donderdag weer in gesprek met de contactpersoon van Vilans en indien nodig ga ik onze RvB vragen een reactie te geven. Deze overgang kost al (te) veel tijd.

Reputatie 6
Badge +7

@Anne  en @Emile Korver : vanuit Infoland hebben wij geen ‘nieuw’ nieuws te melden.

De preview-presentatie zoals een stukje hierboven gedeeld door @Maurice van Abeelen is nog steeds waar we staan; het maximale wat wij vanuit Infoland voor iProva-gebruikers kunnen verzorgen op basis van de mogelijkheden die Vilans op dit moment bereid is te bieden met de nieuwe  “Mijn Vilans Protocollen”-omgeving. 

Vilans zal onze ‘preview’ vanaf deze week ook zelf gaan gebruiken in haar relatiebeheergesprekken met organisaties die iProva gebruiken. Dit maakt het tastbaarder, maar ik verwacht dat in die gesprekken precies dezelfde zorgen en pijnpunten zullen blijven bovenkomen als ook al in dit topic gebeurt. Het is echter aan Vilans om daar iets constructiefs mee te doen.


Vanuit Infoland kan ik jullie verzekeren dat áls Vilans meer speelruimte zou gaan bieden om de nieuwe situatie beter te laten aansluiten op de behoeften zoals geuit in dit topic, wij daar vanuit Infoland zeker gebruik van zullen maken. 
Zolang er echter geen beweging is, kunnen wij niet anders dan de voorbereidingen op de nieuwe koppeling - zoals geschetst in de preview - voortzetten.

Reputatie 5
Badge +8

Ik heb net telefonisch contact gehad met de helpdesk van VILANS KICK protocollen n.a.v. mijn vraag hierboven. Deze mw kon mijn vragen niet geheel concreet beantwoorden, onderstaand heb ik zo goed mogelijk verwoord :

  1. De regiocontactpersoon van VILANS voor jouw organisatie neemt contact op als je aan de beurt bent, om afspraken te maken over de ins en outs van de migratie. Dit op mijn vraag dat er weinig af nieuwe info kwam over start van de migratie welke begin januari zou starten. Zij gaf wel aan dat je het beste zelf initiatief kan nemen met je vragen naar de contactpersoon. Deze zal je dan in ieder geval informeren over de huidige stand van zaken.
  2. De huidige omgeving blijft voorlopig nog wel 1-2 kwartalen bestaan, Vilans is achter de schermen druk bezig met het maken van een module / hand-out welke iedere organisatie ontvangt en je eenvoudig helpt met de overgang.
  3. Bij deze overgang zijn geen grote resources nodig en de migratie kost wellicht een uurtje tijd werd aangegeven !
  4. De klanten die gebruik maken van de webshare hebben de zekerheid dat deze blijft werken tot ze overgaan. Of deze overgang ook maar een uurtje kost werd niet duidelijk.
  5. De webshare klanten komen pas als laatste aan de beurt bij de migratie.

Meer kan ik niet direct aangeven, ik denk dat snel contact met de contactpersoon wellicht verrassingen voorkomt, doe er je voordeel mee !

Groet Emile. 

Reputatie 2
Badge +5

Stel dat wij niet over gaan naar de nw Vilans omgeving. Is er dan de mogelijkheid om de documenten in bulk los te koppelen van de webshare? 

 

Vr Gr Regina

Reputatie 6
Badge +7

@Regina de Vries , los van of dat technisch gezien kan, is vooraleerst de vraag of dat juridisch mag.

Je ontvangt de actuele Vilans-protocollen nu in je DMS, als onderdeel van een contract wat je hebt gesloten met Vilans. Content en distributiewijze zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden denk ik.

“Niet overgaan naar de nieuwe Vilans omgeving” zou dan neerkomen op het opzeggen van je contract met Vilans. Die keuze heb je natuurlijk, maar de vraag is of je dan nog gebruik mag blijven maken van de laatste versies van de protocollen die je ontvangen hebt tíjdens je lidmaatschap, of dat het gebruiksrecht daarop vervalt met het eindigen van je contract.

Dat zou je bij Vilans moeten nagaan.

 

Indien het antwoord is ‘ja, je mag ze blijven gebruiken’ dan kunnen we natuurlijk bekijken hoe we dat technisch voor jullie gaan realiseren. 

Reputatie 6
Badge +7

Is het mogelijk om de Vilans protocollen die wij nu via en Webshare importeren op 1 of ander manier te downloaden, zodat wij deze in ieder geval als back-up hebben, mocht onze overgang naar het Vilans portaal niet zo soepel verlopen? 

 

Beste @Corine Teeuwisse : zie onderstaande reactie, in ons stappenplan gaan we hier nader op in.

Reputatie 7

Inmiddels hebben wij een stappenplan op de community geplaatst, waarin we uitleggen wat je moet doen om de Vilans protocollen in iProva te blijven zien. 

Reputatie 2
Badge +6

Kan de powerpointpresentatie tzt ook omgezet worden naar de Zenya versie. Het lijkt ons fijn de overgang naar Zenya en het nieuwe zoeken naar Vilans protocollen tegelijkertijd te communiceren richting onze gebruikers. We zien graag nog een handige presentatie of hand-out tegemoet met alle nieuwe informatie.

Reputatie 1
Badge +1

Ik heb (helaas) van niemand iets vernomen, hopelijk heeft toch iedere organisatie op toch wel een manier laten weten niet (volledig) tevreden te zijn met de overgang. Anders is het officiële signaal van slechts een enkele organisatie niet krachtig genoeg.

Reputatie 6

Wij hebben vandaag vernomen dat Vilans op donderdag 11 februari van 16-17 uur een online inloopspreekuur organiseert, speciaal voor organisaties die de Vilans protocollen nu via Webshare binnen iProva gebruiken.

Wij zijn daar zelf niet bij betrokken, maar adviseren jullie daaraan deel te nemen. Wij zijn erg benieuwd naar jullie bevindingen en zien jullie reacties graag in dit topic.

Reputatie 2
Badge +4

Vilans heeft de zoekfunctie aangepast. Ze melden ons het volgende:

Als je in Mijn Vilans Protocollen een zoekterm invoert, krijg je alleen werkinstructies te zien. Daar gaat verandering in komen. Vanaf 1 oktober krijg je namelijk ook de achtergrondinformatie als zoekresultaat terug.

In het zoekresultaat krijg je twee tabbladen te zien, zodat het direct duidelijk is om welk soort document het gaat.*
Als je bijvoorbeeld zoekt op ‘mondzorg’, zie je dat er drie werkinstructies en vijf achtergronddocumenten beschikbaar zijn over dit onderwerp.

Is dit ook te realiseren binnen Zenya?

 

Reputatie 6
Badge +7

@Gerrie de Haan die ontwikkeling is ons bekend.

En ja, het zoeken naar achtergrondinformatie komt ook naar Zenya, en wel per direct.
Vanaf nu krijg je in je (zoek)resultaten zowel Vilans-protocollen als Vilans-achtergrondinformatie terug.
Daarbij is direct herkenbaar om welk type resultaat het gaat én is het mogelijk om de resultaten te verfijnen op type.

 


Zie voor meer informatie de release notes van Zenya 6.1.2

 

Reputatie 2
Badge +4

Super! Wat fijn dat dit meteen is opgepakt! Misschien ook handig dat de Servicedesk dit weet...

Badge

Wij hebben besloten om de Vilans protocollen als bibliotheek functie te gaan gebruiken. De reden hiervoor is dat we binnen een protocol willen kunnen linken naar Zuyderland specifieke protocollen. Dat is niet mogelijk binnen een Vilans protocol (dan staat er: raadpleeg de afspraken binnen de eigen organisatie, die dan weer lastig te vinden zijn). 

Wij stellen de Vilans protocollen niet rechtstreeks beschikbaar voor de gebruikers maar gebruiken de inhoud om onze eigen protocollen te maken en verbeteren. dan is het dus geen probleem als de protocollen niet in iProva en linken in een Zuyderland protcol naar een Vilans protcol of achtergrond informatie van Vilans.

Gebruikers moeten dus wel via een link naar een Vilans protocol kunnen, het apart inloggen is dan zeker niet wenselijk.

Marielle Leermakers, beleidsadviseur iProva team Zuyderland

 

Reputatie 6

Dag Regina,

Dank voor je reactie. Ik ben erg benieuwd naar de feedback van jullie gebruikers.

Wat betreft de selectiemogelijkheid: Vilans kiest ervoor om dit niet langer aan te bieden. Omdat je daarin als klant geen keuze meer kunt maken, worden straks alle protocollen doorzocht. Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd wenselijk is maar moet je hiervoor helaas verwijzen naar Vilans.

Reputatie 2
Badge +6

ik heb vorige week vrijdag contact gehad met VIlans (wederom) en opnieuw mijn onvrede aangegeven over het uitblijven van informatie vanuit Vilans. Hoorde nl vrijdag dat er een of andere API (????) door Infoland geplaatst moet worden zodat er een koppeling komt met het VIlans Portaal zodat de KICK protocollen dan wel vindbaar blijven voor onze gebruikers (voorheen dus onze webshare) maar dat ze dan wel in andere omgeving komen en dat we dat dan wel  moeten regelen met Infoland.

let op: ik kreeg dus ook te horen dat we dat wel op tijd moeten regelen (voor 1 april 2021) want anders hebben we dus geen actuele Vilans protocollen meer tot de beschikking (ze gaan de webshare vanaf dan niet meer updaten!!!) Ik heb aangegeven dat ik het belachelijk vind op welke termijn ze dit doen en dat ze toch wel op een heel bijzondere manier met hun klanten omgaan.

@Maurice van Abeelen dat betekent dat er snel vanuit Infoland acties verwacht zullen gaan worden.

er is inderdaad morgen een soort van online spreekuur van Vilans van 16.00-17.00 uur. zie de tekst met link uit de uitnodiging hieronder.

Ik stel voor dat we massaal daar onze onvrede opnieuw uiten

Op donderdag 11 februari 2021 16:00-17:00 organiseren we een online inloopspreekuur voor organisaties die gebruik maken van een webshare en overgaan van de KICK-protocollen naar Mijn Vilans protocollen. Hier wil ik je graag voor uitnodigen.

Tijdens het inloopspreekuur beantwoorden we vragen die mogelijk leven naar aanleiding van de overstap naar Mijn Vilans Protocollen.

Wil je meer weten en hierbij aanwezig zijn, klik dan op deze link

Mocht je vooraf vragen hebben die je zeker behandeld wil hebben in het spreekuur: laat het ons weten en stuur ze vast naar ons toe.

 

 

Ineke

Reputatie 2
Badge +6

Ik heb (helaas) van niemand iets vernomen, hopelijk heeft toch iedere organisatie op toch wel een manier laten weten niet (volledig) tevreden te zijn met de overgang. Anders is het officiële signaal van slechts een enkele organisatie niet krachtig genoeg.

@Anne Ik zag nu net pas je oproepje; morgen even afwachten als het spreekuur Vilans is geweest?

Reputatie 2
Badge +5

@Regina de Vries , los van of dat technisch gezien kan, is vooraleerst de vraag of dat juridisch mag.

Je ontvangt de actuele Vilans-protocollen nu in je DMS, als onderdeel van een contract wat je hebt gesloten met Vilans. Content en distributiewijze zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden denk ik.

“Niet overgaan naar de nieuwe Vilans omgeving” zou dan neerkomen op het opzeggen van je contract met Vilans. Die keuze heb je natuurlijk, maar de vraag is of je dan nog gebruik mag blijven maken van de laatste versies van de protocollen die je ontvangen hebt tíjdens je lidmaatschap, of dat het gebruiksrecht daarop vervalt met het eindigen van je contract.

Dat zou je bij Vilans moeten nagaan.

 

Indien het antwoord is ‘ja, je mag ze blijven gebruiken’ dan kunnen we natuurlijk bekijken hoe we dat technisch voor jullie gaan realiseren. 

@hleijen, ik heb contact gehad met Vilans en we mogen ze blijven gebruiken.  Wij gaan namelijk over naar de nieuwe omgeving maar de vraag is of wij dit voor 1 september gaan redden. We moeten nog updaten naar Zenya 6.0. 

Reputatie 6
Badge +7

 

@hleijen, ik heb contact gehad met Vilans en we mogen ze blijven gebruiken.  Wij gaan namelijk over naar de nieuwe omgeving maar de vraag is of wij dit voor 1 september gaan redden. We moeten nog updaten naar Zenya 6.0. 


@Regina de Vries
Ik hoop dat het jullie wél gaat lukken - mede omdat in september alweer de volgende inhoudelijke update van de Vilans-protocollen op de agenda staat, en de versies die via de Webshare binnengekomen zijn dan dus al 2 rondes achterlopen. 

Maar, als het dreigt niet te gaan lukken, dan zul je t.z.t. de protocollen moeten gaan loskoppelen van de Webshare. Daarmee worden het lokale documenten, en blijven ze gewoon beschikbaar ook nadat de Vilans-Webshare in september definitief uit de lucht gaat.

Een bulk-loskoppel functie is helaas niet beschikbaar in Zenya; je moet dit per document doen.
Het handmatig loskoppelen is een werkje wat ongeveer 1 minuut per document kost.

Om hoeveel documenten gaat het ongeveer in jullie geval?
Ik kan wel navragen of we het loskoppelen in bulk voor jullie kunnen verzorgen met een script-actie, maar ik vrees dat dat vrij duur gaat uitvallen in verhouding tot de tijd die het jullie zelf zou kosten.

Reputatie 1
Badge +1

Het toevoegen van deskundigheidsniveau's kan in de nieuwe situatie niet meer. Wij gaan dit mogelijk ondervangen door een overzicht van handelingen en daarachter  de deskundigheidsnivea's op te stellen. Veelal is wel bekend door welk niveau de handeling uitgevoerd mag worden.

Waar wij behoefte aan hebben is het zelf kunnen toevoegen van een veld aan eigen documenten en de Vilans protocollen zodat we 1 verzameling hebben rondom verpleegtechnisch handelen. Op dit moment hebben wij op het gebied van wondzorg afwijkende protocollen vanuit de regionale samenwerking wondzorg. Niet duidelijk is voor ons op dit moment of dit mogelijk blijft.

Reputatie 1
Badge +1

Vorige week was er ook een webinar (lees: iedereen kon vragen stellen), daar was ik bij aangesloten.

Hoor graag wat de reactie na morgen is. Inderdaad wordt er nu erg naar Infoland gewezen als partij die nog niet gereed is. Per 1 april worden de protocollen in de oude versie niet meer bijgewerkt is mij verteld, dus je kunt dan mogelijk nog wel zoeken, maar niet naar een actuele versie.

 

Ook t.a.v. de deskundigheidsniveaus blijft het antwoord: op individueel niveau regelen via LMS o.i.d, komt niet meer bij de protocollen te staan.

Reputatie 6
Badge +7

Vanuit Infoland komen we inderdaad met een update voor iProva, waarin een koppeling met de nieuwe “Mijn Vilans Protocollen” omgeving is opgenomen.  Dit is waar Vilans op doelt als ze het hebben over “API”. 
Het bouwen van deze koppeling staat bij ons op de planning voor de maand april, waarna we het zo snel mogelijk middels een update gaan vrijgeven voor de betreffende klanten.

 

Het statement vanuit Vilans dat ze per 1 april al willen stoppen met het bijwerken van de protocollen in de oude omgeving verbaast mij enigszins, aangezien de technische koppelvlakken waar wij als Infoland (en andere leveranciers de een integratie met Vilans hebben) nog niet eens formeel is opgeleverd, en er dus wel erg weinig tijd wordt geboden om een fatsoenlijke overgang voor te bereiden.

Ik zal hier ook zelf nog eens over aan de bel trekken bij Vilans.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring