Vraag

Vragen over 'Mijn Vilans Protocollen'

 • 13 November 2020
 • 55 reacties
 • 2880 Bekeken


Toon eerste bericht

55 reacties

Reputatie 6
Badge +7

Ik heb inmiddels wat toelichting gehad vanuit Vilans, welke ik met jullie zal delen.
 

 • De reguliere update-cyclus voor de Vilans KICK-content is eens per kwartaal. De laatst vrijgegeven update dateert van december, en is dus beschikbaar via de ‘oude’ omgeving en de Webshare. De volgende update zal die van april zijn.
   
 • Het huidige plan is dus om die update enkel nog door te voeren in de nieuwe MVP omgeving. Dat betekent dat organisaties die gebruik maken van de Webshare-route vanaf 1 april dus gaan achterlopen totdat men de koppeling tussen iProva en de nieuwe MVP-omgeving in gebruik kan nemen. We verwachten dat dit mogelijk zal worden vanaf medio Q2.  Daarmee is er dus (afhankelijk van de snelheid waarmee de update voor/door iedereen uitgerold kan worden) een periode van 2 - 3 maanden waarin je ‘achterloopt’ met de protocollen.
 • Vilans zegt daarover:
  • Iedere organisatie kan adhv het ‘wijzigingenoverzicht’ zien wat de impact is, en voor welke protocollen het dus überhaupt zo is dat er wijzigingen zijn die je niet hebt in de Webshare-omgeving.
  • ook de organisaties die nog op de Webshare-route zitten, hebben al wel toegang tot het nieuwe platform, en kunnen dus in elk geval de gewijzigde protocollen wel via die route bekijken.
    
 • Tot slot geeft Vilans aan dat de deadline van 1 april niet keihard is.
  Mochten de omstandigheden er aanleiding toe geven, dan kan dit altijd nog heroverwogen worden. Bijvoorbeeld als blijkt dat het leggen van de technische koppelingen (user federatie, social intranet, iProva etc.) niet zo vlot gaat als gehoopt, of als er andere omstandigheden (Covid-ontwikkelingen bijv.) zijn die het noodzakelijk maken om toch nog actuele content naar de oude omgeving te brengen.

 

 

 

Reputatie 1

Zijn er organisaties die voor Q3 niet overgaan tot de update van iProva 6.0?

Zo ja, hoe regelen zij de ontsluiting van de Vilans protocollen via iProva?

Reputatie 2
Badge +2

Dag allemaal,

 

Wij zijn bij de webinar in januari aanwezig geweest en toen is in onze beleving toegezegd dat er een selectiemogelijkheid zou komen op de protocollen van Vilans. Dit staat ook zo nog vermeld op de website. Nu hebben wij vandaag mail gehad dat er wel iets gebouwd is, maar dat dat eigenlijk niet werkt, dus het komt er op neer dat we ‘pech’ hebben. Ze geven tevens aan: De aanpassing die Infoland heeft gedaan binnen de Iprova-omgeving lijkt me maatwerk en is buiten om ons gegaan. 

Daarnaast hebben wij aangegeven dat we het er niet mee eens zijn dat ze per 1 juni de stekker uit de webshare trekken, omdat ze geen goede oplossing bieden. Zij geven aan dat ze wel een oplossing hebben (Mijn Vilans Protocollen) maar dat het onze wens is om daar geen gebruik van te maken. 

Wij zijn pas net overgestapt naar Vilans en als we dit hadden geweten, hadden we het mogelijk nooit gedaan. Wij zijn het niet eens met de gang van zaken en vragen ons af of er überhaupt wel gebruikersonderzoek is gedaan. Zijn er meer organisaties die hier last van hebben?

Reputatie 5
Badge +8

Volgens mij kan dat als de documenten in een locale verzameling staan. De koppeling met Vilans stopt dan als de webshare niet meer werkt. Nadeel is dat je zelf verantwoordelijk wordt voor de PDCA cyclus op de kwaliteit per document (1672 stuks) en of je dat wilt ?! Kost meer als uitbesteden.

Reputatie 6
Badge +7

Zijn er organisaties die voor Q3 niet overgaan tot de update van iProva 6.0?

Zo ja, hoe regelen zij de ontsluiting van de Vilans protocollen via iProva?
In aanvulling op wat @Emile Korver  aangeeft:

De update naar Zenya 6.0 is inderdaad een randvoorwaarde om de nieuwe Vilans-koppeling te kunnen activeren. 

Als je op 1 juni om wat voor reden dan ook nog níet live bent met de nieuwe koppeling, dan is de situatie als volgt:

 • Alle protocollen die je hebt ontvangen voor 1 juni blijven werken, maar worden inhoudelijk níet meer bijgewerkt.  Alle wijzigingen die Vilans heeft doorgevoerd in de ‘juni update’ krijg je dus niet vanzelf meer binnen. 
   
 • Je kan natuurlijk wel (via www.mijnvilansprotocollen.nl) in het wijzigingenoverzicht bekijken of er voor jouw organisatie relevante en urgente wijzigingen zijn in de ‘juni’ update van Vilans.  Als dat zo is, dan kan je het betreffende protocol ‘loskoppelen’ van de Webshare en handmatig aanpassen.
  Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in het stappenplan (zie link een paar posts hierboven).

 

Dit is bedoeld als ‘tijdelijke workaround’ voor organisaties die een beetje tijd extra nodig hebben. Infoland houdt speciaal hiervoor de oude Vilans-omgeving nog wat langer technisch operationeel. Zoals Emile ook aangeeft: het hele protocollenbestand langere tijd zelf onderhouden, dat moet je eigenlijk echt niet willen. 

Later dit jaar komt alsnog het moment dat de Webshares met Vilans-protocollen ophouden te functioneren.  Zowel Infoland als Vilans adviseren dan ook om zo snel mogelijk de overstap naar de nieuwe koppeling te maken.
Vanuit Infoland proberen we die overstap zo eenvoudig mogelijk te maken, middels stap-voor-stap instructies.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring