Vraag

Vragen over 'Mijn Vilans Protocollen'

 • 13 November 2020
 • 55 reacties
 • 2880 Bekeken

Reputatie 6

Vilans bouwt momenteel een nieuw platform voor haar protocollen, ‘Mijn Vilans Protocollen’ genaamd. Als jouw organisatie gebruik maakt van de Vilans KICK-protocollen, dan ben je hier recent per brief over geïnformeerd.

 

In het nieuwe platform gaat een aantal zaken veranderen t.o.v. de huidige situatie. Het aanbod van content wordt uitgebreid en de opzet van de protocollen wordt toegankelijker gemaakt. Tegelijkertijd zullen ook een aantal functionaliteiten komen te vervallen, waaronder de mogelijkheid om als organisatie je eigen selectie te maken of deskundigheidsniveaus toe te voegen.

 

Het is niet helemaal duidelijk hoe de protocollen in bestaande systemen zoals iProva kunnen worden opgenomen. Dat is nog niet door Vilans met ons gedeeld. Ook heeft Vilans kenbaar gemaakt dat gebruikers in de nieuwe omgeving een persoonlijk account krijgen. Hoe dit verder vormgegeven gaat worden, in relatie tot gebruikersbeheer en single sign-on, is op dit moment ook nog niet bekend.

 

We ontvangen vragen van onze iProva klanten die nu de Kick protocollen met Webshare importeren. Daarom sturen aan op meer duidelijkheid bij Vilans. Maar we zijn ook benieuwd naar de behoeften van onze gebruikers.

 

Aan de Vilans gebruikers onder ons, hebben we daarom de volgende vraag: Wat zijn jullie eisen, wensen en zorgen in het licht van deze ontwikkeling?


55 reacties

Reputatie 2
Badge +5

Wij maken al een aantal jaar tevreden gebruik van de Vilans protocollen. Nieuwe & gewijzigde documenten worden automatisch middels webshare toegevoegd/doorgevoerd. Hopelijk kan er een koppeling komen tussen iProva en ‘Mijn Vilans Protocollen’. Het is voor ons een eis dat de documenten in iProva raadpleegbaar moeten zijn. Hopelijk komt er gauw meer duidelijkheid vanuit Vilans. 

Reputatie 3
Badge +5

Wij maken al een aantal jaar tevreden gebruik van de Vilans protocollen. Nieuwe & gewijzigde documenten worden automatisch middels webshare toegevoegd/doorgevoerd. Hopelijk kan er een koppeling komen tussen iProva en ‘Mijn Vilans Protocollen’. Het is voor ons een eis dat de documenten in iProva raadpleegbaar moeten zijn. Hopelijk komt er gauw meer duidelijkheid vanuit Vilans. 

Hier bij Thebe exact hetzelfde

Reputatie 1

Wij maken al een aantal jaar tevreden gebruik van de Vilans protocollen.

De eisen van de Saxenburgh zijn:

Het raadplegen van Vilans documenten in iProva.én de mogelijkheid om zelf een deskundigheidsniveau toe te voegen aan de protocollen.

 

 

 

Reputatie 1

Voor QuaRijn is het ook erg belangrijk dat de koppeling gerealiseerd wordt.

Gebruik maken van een nieuwe omgeving alleen voor de nieuwe Vilans protocollen, gaat veel vragen en gebruikersongemak met zich meebrengen. Dit is zeer ongewenst.

Reputatie 2
Badge +4

Binnen ZNWV maken wij ons ook zorgen over 2 aparte manieren van raadplegen; Infoland en Vilans. 

Als nadelen zien wij:

 • Medewerkers weten niet meer waar ze moeten zoeken naar een document, via Vilans of via Infoland.
 • ‘Eigen’ documenten of afwijkende afspraken op de Vilans protocollen worden niet meer gevonden. Het schept verwarring.
 • Tellingen op de documenten worden jaarlijks gebruikt om de afdeling Leren en Ontwikkelen te informeren over de meest gebruikte Vilans protocollen en meest gestelde vragen. Er is straks geen inzicht meer in de gebruikerskant van Vilans.

Voor ons was 1 van de belangrijkste redenen om naar Infoland over te stappen destijds om de integratie van Vilans protocollen. Iets wat onze vorige software leverancier met de cd rom ook al had gerealiseerd.

 

Reputatie 2
Badge +4
 • Medewerkers weten niet meer waar ze moeten zoeken naar een document, via Vilans of via Infoland.
 • ‘Eigen’ documenten of afwijkende afspraken op de Vilans protocollen worden niet meer gevonden. Het schept verwarring.

Aan bovenstaande wil ik graag toevoegen:

 • De leeromgeving linkt meteen naar de juiste Vilansprotocollen in iProva die nodig zijn voor de toets. Dit moet vooral zo blijven.
 • De mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen welke Vilansprotocollen we beschikbaar willen stellen, zodat onnodige ballast niet getoond wordt, heeft ook een meerwaarde.
 • Momenteel hebben we een link opgenomen bij het zorgplan in het ECD rechtstreeks naar de Vilansprotocollen in iProva. Dit is voor de medewerker duidelijk.

Ook wij hebben al overleg gehad met onze contactpersonen bij Vilans en we hebben al een mail met onze vragen naar Vilans gestuurd, maar ze kunnen ons geen antwoorden geven.!!

Reputatie 1
Badge +1

Wij (Zorggroep Alliade) maken al 4 jaar tevreden gebruik van de Vilans protocollen. Nieuwe & gewijzigde documenten worden automatisch middels webshare toegevoegd/doorgevoerd. Het is een grote wens van ons dat er een koppeling komt tussen iProva en ‘Mijn Vilans Protocollen’ zodat de documenten in iProva raadpleegbaar zijn.  Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid.

 

Reputatie 1

Wij maken al een aantal jaar tevreden gebruik van de Vilans protocollen. Nieuwe & gewijzigde documenten worden automatisch middels webshare toegevoegd/doorgevoerd. Hopelijk kan er een koppeling komen tussen iProva en ‘Mijn Vilans Protocollen’. Het is voor ons een eis dat de documenten in iProva raadpleegbaar moeten zijn. Hopelijk komt er gauw meer duidelijkheid vanuit Vilans. 

Hier bij Thebe exact hetzelfde

Voor Amstelring geldt ook hetzelfde

Reputatie 1
Badge +1

Zorgfederatie Oldenzaal heeft 2 jaar geleden gekozen voor iDocument, mede vanwege de integratie met de Vilans protocollen wat het gebruiks- en vind gemak verhoogd en omdat men dan niet apart hoeft in te loggen.

Dat laatste was voor ons cruciaal en is een belangrijke vereiste. Hiermee wordt tevens verwarring voorkomen als men op andere plekken moet zoeken.

We vinden het belangrijk dat er een directe koppeling, zonder extra inlog, mogelijk blijft waarbij nieuwe en gewijzigde documenten automatisch worden verwerkt.

Reputatie 1
Badge +1

Ook bij ZorgSaam zijn we zeer benieuwd naar de uitwerking van Vilans. Tot nu toe is dit onduidelijk en zijn we niet blij met deze onduidelijkheid.

Reputatie 5
Badge +8

Vanuit MeanderGroep ZL de volgende vragen :

Door de koppeling met iProva was raadplegen eenvoudig, in de nieuwe situatie ontstaan de volgende vragen en bij ons :

 1. komt er een nieuwe standaard koppeling vanuit iProva/Infoland naar het VILANS platform ? → LIEFST wel tbv. gebruikersgemak
 2. Kan SSO (SingelSignOn) blijven bestaan in een nieuwe situatie ?
 3. Deskundigheidsnivo's moeten we straks zelf borgen (veel beheerwerk), kan deze optie niet in de nieuwe situatie verankerd worden, of bestaat er een mogelijkheid dit in iProva te verankeren - bv via Gebruikersbeheer / documenteigenschappen / ……..…. anders ??
 4. Kunnen in het nieuwe VILANS platform Meander gebonden Protocollen verankerd worden, of gaat dit geheel terug naar iDoc ?
 5. Hoe gaan de kosten voor het VILANS abonnement zicht verhouden naar de nieuwe situatie ?

Voor Zorggroep Noorderboog geldt het volgende

 • we willen graag deskundigheidsniveaus blijven kunnen toevoegen
 • koppeling vanuit LMS en Cura cliënten dossier naar de vilans protocollen moet blijven werken
 • vilans protocollen moeten toegankelijk blijven vanuit irpova, niet via aparte inlog / systeem
 • ook fijn om documenten die de organisatie niet nodig heeft, uit te kunnen zetten (bijv de protocollen voor kinderen)
Reputatie 2
Badge +6

Zojuist net uitgebreid overleg gehad met onze contactpersoon van Vilans over de wijzigingen en sneak preview van het nieuwe portaal gezien. 

Dit heb ik bij haar aangegeven: Aantal wijzigingen die er komen zijn vooral voor gebruikers van huidige portaal van Vilans verbetering (denk aan toevoegen favorieten, zoeken, op andere devices dan PC kunnen raadplegen) maar zijn met de koppeling van Vilans KICK protocollen en eigen Infoland-omgeving dus niet aan de orde/ geen verbetering/wijziging). Ook het argument dat het dan handig is voor de gebruikers dat ze straks een eigen persoonlijke omgeving hebben met eigen inlogaccount heb ik tegengesproken: het is helemaal niet handig/wenselijk dat medewerkers straks in 2 systemen moeten gaan zoeken naar documenten. Al onze medewerkers weten dat ze voor documenten, óók die van Vilans terecht kunnen in 1 systeem.De koppeling met Vilans woog voor ons echt mee toen we medio 2019 besloten over te gaan op de documentenmodule van Infoland.

Wensen

 •  Koppeling moet blijven.
 • De leeromgeving moet kunnen linken naar de juiste Vilansprotocollen in iProva die nodig zijn voor de toets.
 • De mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen welke Vilansprotocollen we beschikbaar willen stellen, zodat onnodige ballast niet getoond wordt, heeft ook een meerwaarde.

Tot slot de tip aan alle gebruikers van Vilans binnen Iprova:

Vilans geeft aan in gesprek te zijn met Infoland en al van meerdere organisaties gehoord dat koppeling moet blijven. Geef dit signaal ook door aan je contactpersoon binnen Vilans en stem het ook af met je ICT afdeling (er is een brief onderweg van Vilans naar ICT van de organisaties met vragenlijst om te inventariseren wat er gedaan moet worden om over te kunnen gaan. Ik heb al bij Vilans aangeven dat het kort door de bocht is er maar direct van uit te gaan dat iedereen overgaat naar het portaal van Vilans naast een eigen documentsysteem)

 

Ineke

 

Badge

Wij hebben besloten om de Vilans protocollen als bibliotheek functie te gaan gebruiken. De reden hiervoor is dat we binnen een protocol willen kunnen linken naar Zuyderland specifieke protocollen. Dat is niet mogelijk binnen een Vilans protocol (dan staat er: raadpleeg de afspraken binnen de eigen organisatie, die dan weer lastig te vinden zijn). 

Wij stellen de Vilans protocollen niet rechtstreeks beschikbaar voor de gebruikers maar gebruiken de inhoud om onze eigen protocollen te maken en verbeteren. dan is het dus geen probleem als de protocollen niet in iProva en linken in een Zuyderland protcol naar een Vilans protcol of achtergrond informatie van Vilans.

Gebruikers moeten dus wel via een link naar een Vilans protocol kunnen, het apart inloggen is dan zeker niet wenselijk.

Marielle Leermakers, beleidsadviseur iProva team Zuyderland

 

Reputatie 6

UPDATE MIJN VILANS PROTOCOLLEN INTEGRATIE

De voorbije maand hebben we bepaald niet stilgezeten als het gaat om de Vilans protocollen. We hebben overleg gevoerd met Vilans om het belang van een goede zoekintegratie voor jullie als klant te onderstrepen en om samen tot een oplossing te komen. Omdat er nu een belangrijke eerste stap is gezet door Vilans, geven we je een update.

 

Zoals eerder aangekondigd wordt de huidige oplossing -waarbij de Vilans protocollen via Kick Webshare worden gesynchroniseerd- in de loop van 2021 niet meer ondersteund door Vilans. In plaats daarvan zal er enkel een standaard zoek koppeling ( Vilans Search API) naar Mijn Vilans Protocollen (MVP) komen. Dat is in onze ogen een te grote stap terug ten opzichte van de integratie die jullie nu gewend zijn.

 

Zoekresultaten via deze Vilans search API kunnen namelijk niet samen met iProva zoekresultaten in één overzicht worden getoond, maar enkel in een apart overzicht. Eventuele toelichtingen op de Vilans protocollen komen zo in een ander overzicht dan de protocollen zelf. Dat is niet wenselijk en zal tot verwarring leiden bij jullie gebruikers. Bovendien zal het gebruik van losse overzichten een negatieve invloed hebben op de performance voor gebruikers.

 

We hebben daarom een oplossing voorgesteld waarbij iProva informatie uit MVP kan indexeren. Zo kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat een zoekopdracht binnen iProva hetzelfde werkt als voorheen en blijft de integrale ervaring bij het zoeken behouden. Vilans heeft hiermee ingestemd en komt zo tegemoet aan onze grootste bezwaren op de standaard API. Op het moment dat een gevonden Vilans protocol wordt aangeklikt, zal deze echter wel worden geopend binnen MVP. Vilans houdt eraan vast dat de protocollen enkel in MVP worden getoond. In onze ogen niet ideaal voor gebruikers, maar het is op dit moment het maximaal haalbare.

 

In de bijlage treffen jullie een globale weergave van de nieuwe oplossing. Er staat een aantal aandachtspunten (in oranje ) in vermeld voor gebruikers dan wel voor Vilans: Na het doorklikken naar MVP zal de gebruiker zich moeten realiseren dat deze zich in een andere omgeving bevindt. Verder zoeken of terug navigeren zal daarom anders werken. Vilans zal ervoor moeten zorgen dat de gebruiker zonder aparte login vanuit iProva naar MVP kan bewegen. We gaan ervan uit dat gebruikers naadloos van iProva naar MVP kunnen navigeren.

 

Voorlopige tijdlijn:

 • Vanaf januari 2021 zal Vilans starten met klanten overzetten van de huidige online omgeving naar MVP; Voor iProva klanten met Kick Webshare verandert er nog niets
 • Indien Vilans de nieuwe koppeling voor ons heeft gerealiseerd zullen wij in het tweede kwartaal (na iProva 6.0) starten met de realisatie van de nieuwe zoekfunctie; Voor iProva klanten met Kick Webshare verandert er nog niets
 • Naar verwachting halverwege 2021 zal de nieuwe zoekfunctie worden opgeleverd en de huidige Kick Webshare vervangen.

 

De informatie is bedoeld om jullie een beeld te geven van de ontwikkelingen die nu lopen en is niet definitief. Zodra wij nieuwe informatie hebben, zullen we hierover communiceren via dit topic op de Community.

 

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties op deze preview. Indien jullie vragen of zorgen hebben buiten hetgeen hier beschreven staat, verzoeken we jullie deze ook te blijven delen met Vilans zelf.

Reputatie 2
Badge +5

Bedankt voor de preview. Fijn dat er iig een koppeling gemaakt kan worden maar het wordt er voor de gebruikers niet overzichtelijker op. Er komt een laagje tussen wat je eigenlijk niet wilt. Ik ga een aantal gebruikers vragen hoe zij dit zien. Jammer dat Vilans deze overstap heeft gemaakt.

Vraagje: wij maken nu gebruik van een selectie Vilans protocollen. Een aantal protocollen hebben discrepanties met eigen protocollen van bijvoorbeeld apotheek/infectiepreventie. Als de systemen gekoppeld worden kan deze selectie dan nog wel gemaakt worden? 

Reputatie 6

Dag Regina,

Dank voor je reactie. Ik ben erg benieuwd naar de feedback van jullie gebruikers.

Wat betreft de selectiemogelijkheid: Vilans kiest ervoor om dit niet langer aan te bieden. Omdat je daarin als klant geen keuze meer kunt maken, worden straks alle protocollen doorzocht. Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd wenselijk is maar moet je hiervoor helaas verwijzen naar Vilans.

Badge

Erg teleurstellende uitkomst en zoals je zelf al stelt een achteruit gang van de functionaliteit. Vrijwel iedereen vraagt om geïntegreerde oplossingen zodat je vanuit 1 portaal meerdere gegevensbronnen raad kunt plegen. Infoland was daar met de Vilans protocollen een voorbeeld van. 

Betekent dit nu ook dat wij noodgedwongen een sync koppeling moeten gaan opbouwen met Vilans? Of gaan onze gebruikers vanuit iProva gesynced worden met Vilans? 

 

De Search app gaat de Vilans protocollen ook niet meer aanbieden en dus worden wij gedwongen een nieuwe app af te gaan nemen bij Vilans..klopt deze stelling?

Reputatie 6
Badge +7

@RobT de mogelijkheid om de protocollen te kunnen zoeken  en vinden via de Search app blijft, zoals te zien is in de laatste slides van de preview die @Maurice van Abeelen hierboven heeft geplaatst. Wel gaat het ook hier wat anders werken en verlies je de mogelijkheid om offline Vilans-protocollen te raadplegen.

Vilans zelf komt voor zover mij bekend niet met een app maar hun nieuwe platform heeft wel een mobielvriendelijke webinterface. Voor offline toegang biedt Vilans geen alternatief.

 

Qua gebruikersbeheer:  men wil gaan werken met authenticatie federatie. Dat komt er op neer dat er een vertrouwensrelatie wordt gelegd tussen het loginsysteem van jullie organisatie en het Vilans-platform. Je kunt dan inloggen met je normale account (van je eigen organisatie) en daarmee toegang krijgen tot het Vilans platform.
Het werkingsprincipe is dus anders dan bij synchronisatie, maar wat gelijk is, is dat per geval een koppeling geconfigureerd zal moeten worden, en dat dit goede afstemming met IT van jullie organisatie zal vereisen.
Verdere vragen over de werking qua gebruikersbeheer en inloggen kan ik overigens niet beantwoorden omdat wij daar als Infoland straks geen partij meer in zijn - heb je dergelijke vragen, maak ze dan vooral kenbaar bij Vilans.

 

Reputatie 5
Badge +8

Is er nog "een laatste nieuws” over de VILANS migratie ?

Reputatie 1
Badge +1

Is er nog "een laatste nieuws” over de VILANS migratie ?

Ik ben ook wel benieuwd. De laatste update gaf weinig goed nieuws.

Zelf ga ik donderdag weer in gesprek met de contactpersoon van Vilans en indien nodig ga ik onze RvB vragen een reactie te geven. Deze overgang kost al (te) veel tijd.

Reputatie 6
Badge +7

@Anne  en @Emile Korver : vanuit Infoland hebben wij geen ‘nieuw’ nieuws te melden.

De preview-presentatie zoals een stukje hierboven gedeeld door @Maurice van Abeelen is nog steeds waar we staan; het maximale wat wij vanuit Infoland voor iProva-gebruikers kunnen verzorgen op basis van de mogelijkheden die Vilans op dit moment bereid is te bieden met de nieuwe  “Mijn Vilans Protocollen”-omgeving. 

Vilans zal onze ‘preview’ vanaf deze week ook zelf gaan gebruiken in haar relatiebeheergesprekken met organisaties die iProva gebruiken. Dit maakt het tastbaarder, maar ik verwacht dat in die gesprekken precies dezelfde zorgen en pijnpunten zullen blijven bovenkomen als ook al in dit topic gebeurt. Het is echter aan Vilans om daar iets constructiefs mee te doen.


Vanuit Infoland kan ik jullie verzekeren dat áls Vilans meer speelruimte zou gaan bieden om de nieuwe situatie beter te laten aansluiten op de behoeften zoals geuit in dit topic, wij daar vanuit Infoland zeker gebruik van zullen maken. 
Zolang er echter geen beweging is, kunnen wij niet anders dan de voorbereidingen op de nieuwe koppeling - zoals geschetst in de preview - voortzetten.

Reputatie 5
Badge +8

Ik heb net telefonisch contact gehad met de helpdesk van VILANS KICK protocollen n.a.v. mijn vraag hierboven. Deze mw kon mijn vragen niet geheel concreet beantwoorden, onderstaand heb ik zo goed mogelijk verwoord :

 1. De regiocontactpersoon van VILANS voor jouw organisatie neemt contact op als je aan de beurt bent, om afspraken te maken over de ins en outs van de migratie. Dit op mijn vraag dat er weinig af nieuwe info kwam over start van de migratie welke begin januari zou starten. Zij gaf wel aan dat je het beste zelf initiatief kan nemen met je vragen naar de contactpersoon. Deze zal je dan in ieder geval informeren over de huidige stand van zaken.
 2. De huidige omgeving blijft voorlopig nog wel 1-2 kwartalen bestaan, Vilans is achter de schermen druk bezig met het maken van een module / hand-out welke iedere organisatie ontvangt en je eenvoudig helpt met de overgang.
 3. Bij deze overgang zijn geen grote resources nodig en de migratie kost wellicht een uurtje tijd werd aangegeven !
 4. De klanten die gebruik maken van de webshare hebben de zekerheid dat deze blijft werken tot ze overgaan. Of deze overgang ook maar een uurtje kost werd niet duidelijk.
 5. De webshare klanten komen pas als laatste aan de beurt bij de migratie.

Meer kan ik niet direct aangeven, ik denk dat snel contact met de contactpersoon wellicht verrassingen voorkomt, doe er je voordeel mee !

Groet Emile. 

Reputatie 6

Ik heb @Emile Korver vanochtend gesproken en hem in grote lijnen verteld wat @hleijen net heeft gepost. Emile gaf aan dat er onrust in de organisatie is omdat er geen updates komen vanuit Vilans, sinds de aankondiging dat zij per januari de nieuwe omgeving lanceren.

Die lancering per januari betreft in eerste instantie enkel de klanten die nu gebruik maken van de online Vilans portal. De Infoland klanten die de webshare gebruiken om KICK protocollen automatisch te importeren, kunnen dat tot in Q2 van dit blijven gebruiken. Het zou fijn zijn voor jullie als Vilans dit aan jullie garandeert.

Daarom heb ik Emile geadviseerd daar bij Vilans naar te vragen en adviseer ook alle andere klanten met de webshare import dat te doen.

Reputatie 2
Badge +5

Stel dat wij niet over gaan naar de nw Vilans omgeving. Is er dan de mogelijkheid om de documenten in bulk los te koppelen van de webshare? 

 

Vr Gr Regina

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring