Artikel

Goed risicomanagement draagt bij aan groei en succes

  • 15 October 2019
  • 0 reacties
  • 141 Bekeken

Reputatie 7

Onlangs ging Eindhoven Business (pagina 74) in gesprek met @Marieke Kessels over haar visie op succesvol risicomanagement. Hieronder kunnen jullie het artikel teruglezen: 


De focus van bedrijven en organisaties ligt - begrijpelijk - vaak op de praktijk van alledag. Dit brengt met zich mee, dat veel organisaties te weinig ruimte vrijmaken om na te denken over waar de risico’s liggen in de bedrijfsvoering. En over hoe ze hier vervolgens goed mee om kunnen gaan. Een gemiste kans, want goed risicomanagement is een voorwaarde om te kunnen blijven bestaan en als bedrijf succesvol te zijn.

“Het begint met erover praten”, vertelt Marieke. “We benoemen en bespreken eventuele risico’s op het werk veel te weinig. Mensen denken ook niet snel in risico’s. Terwijl het heel makkelijk is om dit structureel in te passen in de dagelijkse gang van zaken. Door andere termen te gebruiken en medewerkers vragen te stellen zoals “Wat zou er mis kunnen gaan op je werk” of “Wat zou het ergste zijn wat er kan gebeuren”, zet je mensen wel aan het denken én kun je daar als bedrijf op anticiperen. Voor ondernemers is het van belang dat ze begrijpen dat het managen van risico’s waardevol is, omdat het helpt om doelen te bereiken. Daarnaast is er ook steeds meer externe druk om risicomanagement goed in te richten. Denk aan verwachtingen vanuit de maatschappij of eisen vanuit klanten, maar ook aan wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de AVG.”


Organisatiedoelen als vertrekpunt

“Ik koppel risicomanagement altijd aan de bedrijfsdoelen. Waar sta je voor en waar ga je voor en hoe zorg je er dan voor dat het ook lukt? Bedrijfsdoelen en risico’s moet je daarom altijd allebei vastleggen. Dat is voor mij leidend. Als medewerkers risico’s namelijk niet er- en herkennen, levert dat faalkosten op. De essentie van risicomanagement en risicobewustzijn is dat je risico’s op alle relevante domeinen kent, in kaart brengt en audit. Hiervoor is het van belang dat medewerkers risico’s en gevaarlijke situaties, die door hen waargenomen worden, kunnen melden. Zij moeten zich betrokken voelen en ook zien dat het bedrijf vervolgens de juiste maatregelen neemt. Als bedrijf moet je ook toetsen of de maatregelen die je neemt effectief zijn. En ten slotte moet je als organisatie periodiek en structureel nadenken over risico’s. Alleen dan ben je als organisatie in controle over de mogelijke risico’s en de beheersing ervan.”

 

“Het gaat erom dat je als organisatie je risicomanagement goed geregeld hebt en niet om hoeveel certificaten je aan de muur hebt hangen”

 

MKB en risicomanagement: nog veel kansen

“Ik zie dat MKB-bedrijven vaak nog een slag moeten maken als het om risicomanagement gaat. Ze gaan er soms wat onbewuster mee om. Met onze software helpen wij onze klanten om de professionaliseringsslag op dit gebied te maken. Het moet absoluut geen papieren tijger worden. Daarnaast geloven wij ook niet in het auditen om te auditen. Het is geen doel maar een middel. Als je als bedrijf je risicoprofiel goed vastgelegd hebt ga je juist minder auditen maar wel veel gerichter. Ten slotte brengen wij onze klanten, door middel van een community platform, in verbinding met elkaar om ervaringen te delen en om van elkaar te kunnen leren. Dat is ontzettend waardevol.”

 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Stel ze gerust hieronder. 


0 reacties

Geen reactie

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring