Op welke manier zijn jullie bezig met verbetermogelijkheden?

  • 8 June 2018
  • 8 reacties
  • 1001 Bekeken

Reputatie 7

Veel organisaties registreren (bijna)incidenten, (proces)afwijkingen, calamiteiten en klachten. Deze registraties kunnen in veel gevallen tot goede verbetermogelijkheden leiden.
Echter is het ‘verbeteren’, en dan vooral het organiseren van deze verbetermogelijkheden, voor veel organisaties dé grote uitdaging.
 

Hoe pakken jullie dit aan binnen jullie organisatie?


Benieuwd naar enkele tips van ons? Bekijk het volledige artikel


8 reacties

Reputatie 6
Badge +7
Bij ons in de organisatie wordt veelal gewerkt vanuit het PDCA-cyclus (Plan - Do - Check- Act) waarbij we iProva zo proberen in te richten dat deze de cyclus zo goed mogelijk ondersteund wordt.
We hebben in iTask een meldtype verbeteracties en projecten ingericht. Hier kunnen losse verbeteracties of projecten worden geregistreerd maar ook verbeteringen vanuit andere onderdelen, zoals incidenten, calamiteiten en vragenlijsten.
Binnen de organisatie heeft iedereen hierdoor zicht op de verbeteracties die lopen binnen de eigen afdeling / keten. Op centraal niveau kan zowel naar de status als inhoud gekeken worden.
Tijdens een audit kan het auditteam bijvoorbeeld rechtstreeks in iProva zien wat de stand van zaken is. Een afdeling of keten hoeft deze informatie niet apart aan te leveren wat erg doelmatig is.
Reputatie 7
Ten eerste: welkom @Silvia van Gils!

En bedankt voor je reactie:
mooi om te zien hoe actief en op verschillende niveaus jullie bezig zijn met continu verbeteren!
Reputatie 1
Badge +6

Wij hebben ook een itemtype waarin we verbeteracties registreren, zodat ze worden toegewezen aan een probleemeigenaar. Die zet een actie uit naar één of meer actienemers, die hun actie afsluiten met het bereikte resultaat. Daarna is er optioneel nog een workflowstap om het punt in evaluatie te zetten. Dit geeft goed overzicht over alle verbeteringen vanuit de diverse bronnen, waarbij je de status en voortgang kunt monitoren, resultaten zichtbaar kunt maken en ook kunt filteren op de bron waaruit de verbetering voortkomt.

Bij verbeteringen die voortkomen uit incidenten zetten we de verbetering in het systeem als opvolgtaak bij het incident.

Het is alleen een groot gemis dat Infoland (nog?!) geen rapport heeft om de incidenten met de bijbehorende verbeteringen te laten zien. Dan heb je namelijk zowel het kader (het incident) en de verbeteracties bij elkaar. Onze RvB en management heeft dit als grote wens, zodat er goed op gestuurd kan worden. Hierin moet ik ze nu nog teleurstellen.

Reputatie 5
Badge +8
@Silvia van Gils : wie voert de verbeteractie in? bij ons gaat de discussie dat anderen die voor de afdeling/maatschap/persoon een verbeteractie invoeren dit niet kunnen bepalen. De Zij-hoeven-mij-niet-te-vertellen-wat-ik-moet-doen-houding. Hoe gaat dat bij jullie?
Reputatie 1
Badge +6
Wij voeren als kwaliteitsbureau deze verbeteracties in, voorzover ze voortkomen uit gezamenlijke analyses (waar wij als kwaliteitsbureau bij betrokken zijn). Dan gaat het dus om de verbeteracties die bedacht en gedragen zijn door de afdelingen, die wij als service er voor hen in zetten. En zo borgen we ook dat ze er in komen en dat we er dus overzicht over kunnen houden.
Daarnaast zijn er nog vele andere verbeteracties waar de afdelingen zelf mee komen die ze er zelf in zetten.
Reputatie 6
Badge +7
@Silvia van Gils : wie voert de verbeteractie in? bij ons gaat de discussie dat anderen die voor de afdeling/maatschap/persoon een verbeteractie invoeren dit niet kunnen bepalen. De Zij-hoeven-mij-niet-te-vertellen-wat-ik-moet-doen-houding. Hoe gaat dat bij jullie?

Bij ons kan iedere medewerker op iedere meldlocatie een verbetervoorstel indienen. Sommige mensen hadden in het begin een kleine angst dat dit een stortvloed aan meldingen zou geven of er ook 'geklaagd' zou worden via het systeem maar deze angst bleek al snel ongegrond. Het melden van verbetervoorstel gaat wel op naam en niet anoniem. Dat maakt dat mensen die alleen in de anonieme klaagmodus staan dit niet aan zullen grijpen.

Er zijn zeker 'zij-hoeven...' mensen, maar er blijken juist hele waardevolle verbetervoorstellen te komen van mensen van andere werkplekken. Juist een frisse blik of een andere ervaring binnen de eigen afdeling geeft vaak goede en soms hele simpele en makkelijk te implementeren verbetervoorstellen!
Badge
@Ingeborg van den Beukel : ik zou graag willen weten hoe je de 'optionele evaluatiestap' hebt ingebouwd in de flow bij een Verbetermaatregel. --> "Daarna is er optioneel nog een workflowstap om het punt in evaluatie te zetten. Dit geeft goed overzicht over alle verbeteringen vanuit de diverse bronnen, waarbij je de status en voortgang kunt monitoren, resultaten zichtbaar kunt maken en ook kunt filteren op de bron waaruit de verbetering voortkomt."
Kan ik daarover met jou in contact treden?
Alvast hartelijk dank.
Grt, Mariël Nijsen, Amphia ziekenhuis Breda
Reputatie 1
Badge +6
We kunnen even bellen? Ik ben bereikbaar op telefoon 088-0057047.

Groet, Ingeborg

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring