Bepaalde velden anonimiseren bij vragenlijsten (iCheck)

  • 20 September 2019
  • 4 reacties
  • 143 Bekeken

Reputatie 3
Badge +7

Ik zou het ook erg fijn vinden als je een vragenlijst geheel anoniem zou kunnen invullen. In de vragenlijst zelf kun je expliciet toestemming vragen om iemand te benaderen, waarna iemand actief zijn of haar gegevens invult. Is AVG-technisch ook zuiverder.

Een aanvullende vraag hierbij: in iTask kun je het zo inrichten dat bepaalde velden op een bepaald moment geanonimiseerd worden. De data en informatie blijft wel bestaan maar de persoonsgegevens worden verwijderd. Kan dit ook in iCheck? Ik heb vragenlijsten die ik wel wil bewaren om later te kunnen vergelijken met volgende jaren, maar waarvoor ik geen persoonsgegevens meer nodig heb.


4 reacties

Reputatie 7
Ik heb dit voor je nagevraagd en dit is momenteel niet mogelijk.
We hebben deze vraag ook nog niet eerder gehoord dus zijn benieuwd wat andere community leden hiervan vinden.
Reputatie 3
Badge +7

Het lijkt me dat dit iets is dat vanuit de AVG belangrijk is/wordt. Op het moment dat je een vragenlijst, zoals een tevredenheidsonderzoek, uitzet, verwerk je persoonsgegevens en moet het mogelijk zijn om deze te verwijderen. Ik ben van mening dat niet per definitie alleen de vragen van de communityleden leidend moet zijn, maar zeker ook de wet- en regelgeving. Ik zou nu geen enkele manier weten om gegevens te anonimiseren, behalve de hele ingevulde vragenlijst weg te halen of per vragenlijst de naam weghalen. De eerste mogelijkheid is mogelijk strijdig met een organisatiebelang m.b.t. de inhoud van de vragenlijst/antwoorden en de tweede mogelijkheid is erg arbeidsintensief. Op basis van een specifiek bezwaar van de betrokkene kan dit uiteraard, maar het is niet echt een optie voor alle vragenlijsten.

 

Ik denk ook dat het te gemakkelijk is om ervan uit te gaan dat omdat men toestemming geeft voor het vastleggen van de persoonsgegevens (men vult ze immers zelf in), je deze tot in lengte van dagen mag bewaren.

 

Ik kan me dus niet anders voorstellen dan dat dit een optie moet zijn binnen het gehele systeem. Evenals de inhoud van incidentmeldingen is de inhoud van onderzoeken waardevol voor (wetenschappelijk) onderzoek, maar hiervoor zijn persoonsgegevens niet direct relevant.

 

Ik wacht het af, maar hoop wel dat dit verder aandacht krijgt.

Groeten, Katrijn

Reputatie 6
Badge +7

Dit sluit aan bij dit topic https://community.infoland.nl/community-ideeen-33/bij-anoniem-invullen-geen-vraag-om-je-naam-in-te-vullen-icheck-349

Reputatie 6

We zijn op dit moment in een afrondende fase om dit mogelijk te maken. Bij het uitzetten van een vragenlijstonderzoek kun je dadelijk uit 3 opties kiezen:

  1. Niet anoniem
  2. Invuller mag persoonlijke gegevens achterlaten
  3. Volledig anoniem

Let wel: bij optie 3 zullen alle gegevens die herleidbaar zijn weggelaten worden; in de praktijk betekent dit dat - wat er ook in de vragenlijst staat - enkel de organisatie-eenheid wordt getoond (behalve in de cloud).

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring