Vraag

๐ŸŽ Hoe kan ik een anderstalige vragenlijst (franstalig) maken?

  • 25 February 2019
  • 11 reacties
  • 392 Bekeken

Reputatie 5
Badge +8
Beste,

hoe stel ik een franstalige vragenlijst op zodat bv. de Ja-nee vragen standaard als oui-non vragen verschijnen.

11 reacties

Ik heb hier bijkomend een vraag bij.

Als je de vragenlijst dan inderdaad deelt naar externen (via linkje op website bijvoorbeeld), wordt hen dan gevraagd in welke taal ze willen invullen?

ย 

ย 

Bij het maken van een vragenlijstonderzoek via een link, kies je de taal voor dat onderzoek. De link is dus gekoppeld aan een taal. Voor verschillende talen dien je dan aparte links aan te maken.

Reputatie 2
Badge +7

Ik heb hier bijkomend een vraag bij.

Als je de vragenlijst dan inderdaad deelt naar externen (via linkje op website bijvoorbeeld), wordt hen dan gevraagd in welke taal ze willen invullen?

ย 

ย 

Reputatie 2
Badge +3
dag Koen, ik heb nog eens geprobeerd maar nu door een total nieuwe vragenlijst te starten en dan lukt het wel (je kan dit niet in een bestaande 'eentalige' vragenlijst)
duidelijk nu voor mij
thx
Reputatie 6
Ik heb nog geen screenshot gezien, maar dat maakt opzich niet zo veel uit. Voor de koptekst zou het gewoon moeten werken, dus ik zou daarvoor eens contact opnemen met onze service desk.
Reputatie 2
Badge +3
dag Koen,
voor mijn huidige vragenlijsten kan business niet aanvaarden dat we de kaders niet kunnen vertalen en dus blijven we met dubbele vragenlijsten (een NL en een FR)

voor latere meer 'ad hoc' vragenlijsten (die geen of minder 'kaders' gebruiken) kan het toch interessant blijven. Echter check ik maar zie nog steeds geen wereldbol bij mijn (vb) koptekst ? zie hieronder screenshot (ik krijg hem niet toegevoegd - te groot zegt hij ;-/)
Reputatie 6
Beste Pascale,

De kopteksten, toelichtingen en pagina-titels kunnen wรจl meertalig gemaakt worden. Wanneer je een koptekst op de pagina sleept krijg je onderstaand scherm te zien:

Wanneer je op het invoerveld klikt krijg je het dialoog om de verschillende taalversies in te voeren.Voor de toelichtingen is het ietsjes ingewikkelder. Je ziet bovenaan het invoerveld een paar wereldbolletjes: daar kun je taalversies toevoegen. Wanneer je dat hebt gedaan verschijnt er een dropdown met de verschillende talen.


Voor het niet vertalen van de kaderinhoud zelf hebben we bewust gekozen: het is - zeker als je er een formele norm in hebt staan - een enorme klus om dit allemaal correct te vertalen en het vervolgens in te voeren in het systeem. De vragen in de kaders zelf zijn overigens wel meertalig te maken.
Reputatie 2
Badge +3
wij waren ook aan het wachten op de ontwikkeling van meertalige vragenlijsten, maar er zijn een aantal zaken die bij de ontwikkeling van de meertaligheid niet zijn meegegeven en ons beletten om onze vragenlijsten meertalig te krijgen

Uiteindelijk hebben we het niet kunnen gebruiken omdat er andere zaken niet meertalig kunnen opgezet worden zoals :
1/ kop, toelichting en pagina titel
2/ de KADERS : gezien deze de gebruiker via het hamburgermenu toelaten om te navigeren door de vragenlijkst

wordt dit nog bijgewerkt ook om meertalig te worden ?

bedankt bij voorbaat voor feedback hierover
Reputatie 5
Badge +8
Precies wat we zoeken!
Reputatie 6
Badge +7

@Andrei Hollevoet

: in iProva 5.11 introduceren we de mogelijkheid om vragenlijsten in meerdere talen op te maken. Lees hier verder: https://community.infoland.nl/releases-sprint-reviews-en-actuele-vraagstukken-32/wat-is-er-nieuw-in-iprova-5-11-954

Reputatie 5
Badge +8
Beste,

het gaat over een vragenlijst, in te vullen door een externe gebruiker. Ik geloof niet dat dergelijke gebruikers een taalvoorkeur kunnen instellen (via de webshare)
Reputatie 5
Badge +6
Beste @Andrei Hollevoet,

Bedankt voor je vraag!

Als een gebruiker zijn taalvoorkeuren instelt op het Frans worden de antwoordopties ja en nee bij een ja/nee vraag automatisch in het Frans getoond. Let wel op, als je de vragenlijst in het Nederlands hebt aangemaakt worden de vragen niet automatisch vertaald naar het Frans. Dit kan de software niet voor je doen.

De workaround op dit moment is om een vragenlijst aan te maken en de vragen hierin zelf in het Frans in te voeren. Dit kan je gewoon doen als jouw taalvoorkeur bijvoorbeeld op het Nederlands staat. Een gebruiker, met de taalvoorkeur ingesteld op het Frans, zal dan de antwoordopties ja en nee wel zien als Oui/Non.
Dit betekent wel dat als je dezelfde vragenlijst zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar wilt stellen, deze vragenlijst twee keer aangemaakt moet worden.

De wens om in een vragenlijst รฉรฉn vraag toe te voegen in meerdere talen is bekend en hebben wij opgenomen op onze product development roadmap.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring