Vraag

Nummering van vragen (volgorde)

  • 24 November 2021
  • 1 reactie
  • 13 Bekeken

Badge

Als ik in een vragenlijst vragen uit de Qmentum kaders selecteer via de knop “Kadergerelateerde vragen selecteren” (bijv. via een label) komen deze vragen niet in de te verwachten volgorde (i.c. gegroepeerd naar norm en op volgnummer) in de vragenlijst te staan. Daarbij ontbreekt ook de link en/of verwijzing naar de norm/het oorspronkelijke vraagnummer, waardoor herstel achteraf ook een behoorlijke en tijdrovende puzzel wordt. Is hier een (technische) oplossing voor (te bedenken)?


1 reactie

Reputatie 4

De vragen worden toegevoegd met de sortering zoals die gebruikt wordt in de lijst bij het selecteren van de vragen om in te voegen. Als je deze bijvoorbeeld op vraag sorteert, dan worden de vragen op alfabetische volgorde ingevoegd. Als je echter op norm sorteert worden ze op volgorde van norm(paragraaf) ingevoegd. Uiteraard komen ze op de plek waar je het blok heen sleept om het invoegen te starten. Als je dat in meerdere losse acties doet komen dus telkens de vragen die je dan kiest om in te voegen op de hierboven beschreven volgorde op de plek waar je invoegt.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring