Rapportages Vragenlijsten (CHECK) bijv bij tevredenheidsonderzoek bij patienten

  • 1 November 2018
  • 5 reacties
  • 475 Bekeken

Badge +4
Binnen onze organisatie wordt gebruik gemaakt van 'Vragenlijsten' (iCheck). Hierbij lopen we tegen een aantal problemen aan, vooral bij het analyseren van de vragenlijstonderzoeken ( rapportages).

Er vragenlijstonderzoeken uitgezet per periode op basis van datum opname. De vragen hebben betrekking op ervaringen op die specifieke periode. De respondent kan dus vragen beantwoorden van Q1 in periode Q2.
Het is mogelijk om verschillende rapportages te genereren, maar helaas zijn deze voor ons niet voldoende, zoals:
  • Rapport vanuit het vragenlijstonderzoek ( exporteren naar WORD) --> bij meerdere antwoord mogelijkheden, wordt in dit rapport een staafdiagram met daarbij behorende tabel getoond. In de tabel worden percentages aangeleverd, maar niet in de staafdiagram.
Graag zouden we deze percentages ook in de staafdiagram terug zien. Daarnaast is het op deze manier ook niet mogelijk om een trendanalyse te maken.
  • Bij het genereren van rapportages via "Rapportage", zijn de meerdere antwoord mogelijkheden niet terug te vinden ( helaas) en komt er een gewogen percentage. Daardoor is de trendanalyse niet mogelijk per antwoord mogelijkheid. Een 2de probleem bij deze soort rapporten is het ook niet mogelijk om verschillende vragenlijstonderzoeken met elkaar te vergelijken.
Graag horen wij van andere, hoe jullie hier mee omgaan of ervaren jullie dit ook zo?

Groeten Esther Jongen-Faes

5 reacties

Reputatie 6

Hoi Esther, bedankt voor je berichtje.
In 5.10 hebben we aan de hand van klanten - om andere redenen - een mogelijkheid toegevoegd om een andere afnamedatum in voeren bij het invullen van een vragenlijst. Zie dit topic.

Dat stukje ontwikkeling hadden we net af toen je dit topic plaatste. Naar aanleiding van je topic hebben we nog wat verbeteringen doorgevoerd aan de mogelijkheid om een andere afnamedatum in te voeren: je kunt nu zelf kiezen hoe het label heet, dus je zou in jouw geval het veld ‘Opnamedatum’ kunnen noemen.

Wanneer de datum dan gevuld wordt zal de betreffende ingevulde vragenlijst mee gaan tellen voor die datum, in plaats van de datum waarop de vragenlijst is ingevuld.

Ik denk dat we hiermee je probleem helemaal oplossen met betrekking tot de juiste data en periodes.

Badge +2
Beste,

Ik ben heel blij dat er nu de mogelijkheid is gekomen om een afnamedatum in te stellen.

Persoonlijk vind ik de rapportagemogelijkheid via de rapportagemodule voor ICheck ook wel vrij beperkt (enkel scorerapporten). Het zou bv. fijn zijn om ook grafieken te kunnen trekken van een labelveld om zo de evolutie van een bepaald item in tevredenheidsmetingen te kunnen opvolgen. Dit kan natuurlijk wel via management informatie, maar deze grafieken kunnen we niet exporteren.
Reputatie 3
Badge +6
Wij hebben een vragenlijst die wordt ingezet na elke SIT-oproep (Spoed Interventie Team).
Omdat er meerdere betrokkene zijn bij één SIT-oproep wordt voor elke oproep een vragenlijstonderzoek aangemaakt; en worden er meerdere vragenlijsten uitgezet.

Uiteindelijk wil je een analyse over álle ingevulde vragenlijsten.
Wanneer je van alle vragenlijsten een export maakt naar Excel is echter niet te herleiden welke vragenlijsten bij welke onderzoeken horen.

Het zou daarom mooi zijn dat erbij de export een kolom toegevoegd wordt met de naam van het vragenlijst onderzoek. Als je dan een bijzonder antwoord tegen komt zouden we ook (gemakkelijk) kunnen filteren op wat de anderen hebben ingevuld van dat specifieke zelfde onderzoek (evaluatie).

Ik had deze vraag al via de Servicedesk gesteld; en zij vonden dit een goed idee en stelde voor om een bericht te plaatsen op het platform.
Ik geloof dat hij wel past bij dit topic.
Reputatie 2
Badge +3
Wat wij ook ontbreken is de mogelijkheid om naast het object ook andere 'geformateerde' (vb keuzelijst of kaartenbak) velden te kunnen toevoegen

Wij doen audits van het werk van een team :
ons object = het team
maar we willen vb ook weten welke activiteit het team aan het doen was om de analyse van daar uit te kunnen verfijnen

dit is niet mogelijk (je kan enkel een vrij tekstveld gebruiken om 'activiteit' in te vullen maar dan is natuurlijk geen enkele rapportage, analyse mogelijk via de uitvalshoek 'activiteit')

die nood is al geuit bij Infoland maar wordt niet opgenomen in hun roadmap

zijn er anderen met deze nood aub ?
Reputatie 2
Badge +6

Hi @Esther Jongen-Faes ,

 

Vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn wij aan het overwegen om de patiënten tevredenheidsmetingen via Zenya uit te gaan zetten.

Zou ik jou hierover wat vragen mogen stellen?

Groetjes,

Charlotte Verschuur

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring