Vraag

Terug naar melding 'lastig' vanuit activiteitenlog

  • 29 augustus 2019
  • 1 reactie
  • 43 Bekeken

Reputatie 4
Badge +1
Wanneer je in een melding het activiteitenlog bekijkt, verdwijnt het klikpad waarmee je zo makkelijk één of twee stappen terug kunt (naar de melding, of naar het meldingenoverzicht). Dit is niet consequent, want wel mogelijk vanuit bijv. het scherm waar je soortgelijke meldingen zoekt:


In documentbeheer bestaat de mogelijkheid om vanuit het activiteitenlog terug te keren naar het document wel.


De vraag is dus of dit consequent doorgevoerd kan worden in alle schermen.

1 reactie

Hoi @Michel Pot, hiervoor gaan we een bug registreren.

Reageer