Vraag

Antwoorden uit vragenlijst (kadergerelateerde vragen) automatisch naar Compliance?

  • 12 May 2022
  • 9 reacties
  • 211 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1

Kunnen antwoorden (scores) op kadergerelateerde vragen uit vragenlijsten direct zichtbaar worden in Compliance, bij het scoreveld behorende bij het kader? Of kan dit niet automatisch?

mvg,

René Rodijk


9 reacties

Reputatie 5
Badge +6

Hallo René, 

Zover ik weet is de score in de Compliance altijd een handmatige score. Automatisch overnemen van antwoorden in de module vragenlijsten zou een welkome aanvulling zijn (bijvoorbeeld d.m.v. een samenvattend oordeel in een vragenlijst).

Als er wel mogelijkheden voor zijn die ik niet ken, dan hoor ik dat graag!

Hoi René en Arjo,

Er bestaat nu inderdaad geen automatische koppeling tussen vragenlijsten en compliance, jullie zien niets over het hoofd.

Badge +1

Je kunt de score dan wel niet beïnvloeden, het bewijsmateriaal wel, namelijk door rapporten te koppelen gebaseerd op de uitslagen van de kadergerelateerde vragen.

Hallo,

Het onderdeel Compliance helpt jouw organisatie met de 'bewijsvoering' bij een certificering of accreditatie. Je kunt er (per organisatie-eenheid) handmatig vastleggen:

  • wat de visie van deze organisatie-eenheid is op de gestelde norm (hoe heb je er invulling aan gegeven)
  • welke 'bewijsmaterialen' je hebt om aan te tonen dat jouw organisatie voldoet (bijvoorbeeld een verwijzing naar een relevant protocol of beleidsstuk)
  • hoe goed jouw organisatie zelf vindt dat het bewijsmateriaal op orde is, middels een rood-geel-groen score-indicator
  • hoe goed jouw organisatie zelf vindt dat je daadwerkelijk voldoet aan de gestelde normen, middels een rood-geel-groen score-indicator

Zie ook de volgende info: 

 

Automatische koppelingen zeggen nog niets over het compliant zijn en zijn daarmee dan ook niet aanwezig in deze module. Andersom zijn er dus wel koppelingen vanuit deze Compliance-overzocht naar andere modules.

Reputatie 4
Badge +7

@Kelly de Jong, het zou wel mooi zijn dat deze koppeling gelegd kan worden. Niet om automatisch Compliance te vullen, maar als toetsvraag aan de beheerder van het betreffende kader(onderdeel). Bijvoorbeeld een tracer op de afdeling Chirurgie is gelopen, vervolgens komen daar aanpassingen in de praktische compliance naar voren, op onderdelen is de praktische compliance verbeterd op andere verslechterd. Hiervan krijgt de beheerder een systeemsignaal en moet vervolgens deze scores ”autoriseren” en hiermee in het compliance overzicht van de afdeling chirurgie aanpassen (liefst automatisch na autorisatie).

 

Hierdoor zou je het onderdeel compliance veel sterker kunnen maken. En dus ook echt op afdelingsniveau gaan inzetten. 

Reputatie 3
Badge +6

Ik ben het met @Andre eens dat het een mooie aanvulling zou zijn en het daarmee beter inzetbaar zou zijn op afdelingen. Wij zijn net begonnen met de module compliance en om het nu al naar de afdelingen te brengen voelt als dubbelwerk gezien ze ook al via vragenlijsten een GAP analyse doen op bijv de kaders van Qmentum

Reputatie 2
Badge +6

Wij hebben nog geen compliance maar zitten daar wel aan te denken. Het lijkt ons inderdaad ook dubbel werk om alles op handmatige wijze te moeten invullen. De uitslag heb je al via de vragenlijsten. waarom dan met compliance gaan werken als je via het rapport vanuit de vragenlijst ook een mooi overzicht kan maken.

 

Wanneer je in compliance alleen maar kan zien hoe je ervoor staat zonder eerst bijv een ingevulde vragenlijst te openen zou al een hele mooie stap zijn. Als je daarnaast dan eventueel handmatig aan kan geven wat bijv. spoed is of van groot belang lijkt ons dat een hele verbetering. Daarnaast klinkt het vreemd als bijv de manager kan aangeven in compliance dat alles in orde is. in feite kan hij aangeven wat hij wil. is dat dan ook zo?? 

Daarnaast is het wel heel overzichtelijk voor wat wij nu hebben gezien. Dat is echt wel mooi

Reputatie 4
Badge +7

@Jenny, de meerwaarde van Compliance t.o.v de vragenlijsten is dat je zowel de theoretische compliance als de praktische compliance inzichtelijk kunt maken. Dit gaat verder dan enkel de vragenlijst. 
Het beheer van Compliance kun je zelf inrichten. Dit kan door de manager gedaan worden, maar ook door een kwaliteitsmedewerker, adviseur, etc.. Dat is een eigen keuze die je hierin maakt. 

Reputatie 1
Badge +2

Dag allen,

Er staat een idee open (pas weer heropend) waarin dit als verbetermogelijkheid gesignaleerd werd: “Automatische koppeling tussen iCheck en iCompliance”.

Als jullie allemaal stemmen komt het in ieder geval hoger op het lijstje!

Groet,
Femke

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring