Doorontwikkelen Compliance


Reputatie 3
Badge +5
Wij, Dijklander Ziekenhuis, gebruiken Compliance al jaren.
Het instrument bevalt heel goed voor afdelingen om op hun geldend kader aan te kunnen geven waar men staat en het betreffend bewijsmateriaal kunnen toevoegen.
Het heeft geholpen in allerlei accreditatie trajecten en IGJ bezoeken.

De module kent ook beperkingen, zoals de beperkte rapportage mogelijkheden en het niet zelf kunnen aanmaken van filters waarop je rapporten wilt draaien.
Ook zijn de mogelijkheden om snel in een kader, die voor meerdere afdelingen geldend is, op maat de " van toepassing en niet van toepassing" aan of uit te zetten.

Kortom, wij wachten met smart op doorontwikkeling.

Zou het een idee zijn om een sessie te organiseren waarbij meerdere ziekenhuizen/gebruikers van deze module in gesprek gaan met Infoland over de toekomst van deze module?


Ik ben reuze benieuwd naar ieders reactie

14 reacties

Reputatie 5
Badge +6

Binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt beperkt gebruik gemaakt van de module Compliance. Het lukt niet goed om toepassing op afdelingen te promoten, juist vanwege de beperkingen in bruikbaarheid.

Ook bij onze gebruikers zijn er wensen voor doorontwikkeling (wat ook is doorgegeven aan Infoland). Mocht er serieus gedacht worden over aanpassingen van deze modulen, dan zouden dus graag meepraten!

Reputatie 6

Op dit moment staat de compliance-module niet bovenaan onze doorontwikkelinglijst.

Badge +2

De plaats van de rapportages van de compliance-module zou ik graag anders zien. Deze staan nu in de hoofdmap Rapportage, qua rechten en vindbaarheid niet logisch.

 

Reputatie 6
Badge +7

Als er in de toekomst een sessie wordt georganiseerd sluiten wij vanuit het Radboudumc ook graag aan. Wij ziend e kracht van de module maar hebben ook zeker wensen. Bijvoorbeeld makkelijk een momentopname vastleggen en diverse koppelingen.

Reputatie 4
Badge +7

@Koen Sterken wordt er nog nagedacht over het mogelijk doorontwikkelen van Compliance?  Aangezien Compliance een grote verbindende rol kan spelen tussen alle pijlers van Zenya. 

Ik zou het zeker willen aanbevelen om nog een kritisch te kijken naar de plek van Compliance op jullie ontwikkel lijst.

Reputatie 5
Badge +6

Wij zijn ook net gestart met het inrichten van de Compliance module gezien we hiermee asap van start willen gaan.

Mocht er een sessie georganiseerd worden met andere gebruikers om helpen mee te denken rond verdere ontwikkeling, meer mogelijkheden, zijn we zeker geïnteresseerd om hieraan deel te nemen.

 

Reputatie 6

De doorontwikkeling van Compliance binnen Zenya is een kandidaat thema voor de roadmap van 2023. Er zijn veel ideeën over hoe dit onderdeel kan worden verbeterd. Een aantal van jullie heeft daar al zeer goede suggesties voor gedaan. De komende maanden zal duidelijk worden in hoeverre we dit als groter roadmap thema zullen aanvliegen, of meer geleidelijk via doorlopende optimalisaties.

Op dit moment zijn we volop bezig met de afronding van Zenya 6.3 (FLOW) en de doorontwikkeling van RISK. Parallel daaraan ontwikkelen we een geheel nieuw onderdeel, dat tijdens de gebruikersdag Zorg op 8 november zal worden onthuld. We verwachten daarom dat we pas in de loop van 2023 Compliance kunnen door ontwikkelen, c.q. optimaliseren.

Reputatie 3
Badge +6

Vanuit het LUMC hebben sinds korte Qmentum Global kaders en zijn we ons nu aan het orienteren hoe compliance ons hier in kan ondersteunen. Ik ken de module dus nog niet goed, maar zou wel graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en waar kan meedenken. 

Reputatie 4
Badge +7

@Maurice van Abeelen is er al duidelijkheid op welke wijze Compliance in de roadmap Zenya wordt opgenomen?

 

Reputatie 6

@Andre en andere leden,

De eerste helft van 2023 stond -naast een flink aantal optimalisaties in de andere modules- grotendeels in het teken van de doorontwikkeling van Zenya RISK en de ontwikkeling van Zenya BOOST. Deze zijn afgelopen week in Zenya 7.0.0 gereleaset (default ring). 

In Zenya RISK introduceren we een geheel nieuwe generatie dashboards, waarover je meer leest in dit artikel. Vanaf nu zullen we dit nieuwe type dashboards stap voor stap gaan toevoegen aan andere modules. Ook bekijken we welke Zenya-brede dashboards we kunnen ontwikkelen om jullie als klant meer in control te laten zijn met Zenya. Compliancy is daarbij een belangrijk thema.

Hiermee verwachten we een aantal van de Compliance wensen van community leden te kunnen realiseren. Verdere doorontwikkelingen van Compliance staan op dit moment nog niet concreet gepland. Zodra dit wel het geval is, zullen we daarover communiceren.

 

Badge +1

In het Dijklander Ziekenhuis gebruiken we Compliance al geruime tijd, maar we lopen wel tegen een paar dingen aan, waaronder de rapportage. Het lijkt nu niet mogelijk om voor één bepaald normkader (bv Qmentum G – intramurale zorg, norm 11 infectiepreventie) een rapport te draaien voor verschillende OE's. We moeten nu per OE het rapport draaien (welke niet naar excel ge-exporteerd kan worden, alleen naar Word), en dan de resultaten naast elkaar leggen.

Het zou prettig zijn om de resultaten van een bepaald normkader over verschillende OE's te vergelijken.

Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is het wellicht wel mogelijk dat we de resultaten van iedere afzonderlijke OE naar excel exporteren, dan kunnen we ze desnoods zelf onder elkaar zetten en filteren op de verschillende OE's. 

Ik hoop dat daar bij het door ontwikkelen aan gedacht wordt.

Het Elkerliekziekenhuis maakt ook gebruik van compliance en we hebben ook zeker wensen.  Is er al informatie over de doorontwikkeling? 

 

Reputatie 3
Badge +6

Tijdens het kennisdeelevent van risico's op 27 juni is kort over de module Compliance gesproken. @Johan Boons heeft hier wat over laten zien.

Reputatie 5
Badge +6

Tijdens het kennisdeelevent van risico's op 27 juni is kort over de module Compliance gesproken. @Johan Boons heeft hier wat over laten zien.

Positief dat ontwikkelingen zijn. Ik ben erg benieuwd!

 

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring