Beantwoord

Rapportage compliance

  • 9 February 2021
  • 14 reacties
  • 171 Bekeken

Reputatie 2
Badge +6

Bij het gebruik van de compliance modules wordt het borgingsniveau aangegeven en het aantal bewijsstukken en eventueel een toelichting. Is het mogelijk om een rapportage te maken waarin je niet alleen het aantal bewijsstukken wordt genoemd, maar tevens de naam van de bewijsstukken en de tekst in de toelichting?  Liefst in excel natuurlijk, zodat je makkelijk kunt  filteren. 

icon

Antwoord op het topic Inge Kuijpers 9 February 2021, 16:01

Bekijk origineel

14 reacties

Hoi @Inge Herfs,

Je zou hiervoor het rapport ‘Compliance overzicht (gedetailleerd)’ kunnen gebruiken. Dit is een systeemrapport dat je kunt vinden in Rapportage.

Dit rapport kun je exporteren naar Word, helaas niet naar Excel.

Reputatie 2
Badge +6

Hoi Inge,

 

Ja die had ik gevonden en ik heb ook rechten op die rapportages maar ik kan er niets mee. As ik p uitvoeren klik gebeurt er helemaal niets?

 

Reputatie 2
Badge +6

Hoi Inge,

 

Ben nog eens gaan kijken en begin te snappen hoe het werkt :grinning: Kan ik steeds maar één kader element en één afdeling kiezen?

Hoi @Inge Herfs, dat gaan we op de servicedesk dan verder voor je uitzoeken.

Reputatie 1
Badge +7

@Inge Kuijpers : idem als Inge herfs zou ik ook de resultaten van de compliance willen exporteren naar een rapport. 

Je zegt het volgende: “Je zou hiervoor het rapport ‘Compliance overzicht (gedetailleerd)’ kunnen gebruiken. Dit is een systeemrapport dat je kunt vinden in Rapportage.

Als ik in ons systeem kijk naar rapportage zie ik enkel volgende staan, Hoe krijg ik de compliance rapporten hiertussen.

 

Hoi @lwillen,

Het gaat om een bestaand rapport, je kunt het dus niet zelf toevoegen. Je zou bij rapporten kunnen zoeken op bijvoorbeeld Compliance als je het rapport niet direct kunt terugvinden.

Reputatie 1
Badge +7

@Inge Kuijpers : als ik zoek op compliance krijg ik volgend resultaat

 

 

Hoi @lwillen,

Ik zet je vraag dan door naar onze servicedesk, zij kunnen even met je meekijken dan.

Reputatie 1
Badge +7

@Inge Kuijpers : het is nu gelukt om een rapport van de compliance te maken.

Is er een mogelijkheid om dit rapport, of dergelijk rapport, te personaliseren. Ik bedoel, een rapport op een specifiek kader waarbij specifieke kaderelementen gerapporteerd worden met specifieke inhoud, zodat je dit niet telkens opnieuw allemaal moet aanduiden. Het gaat dan niet om één element maar om verschillende elementen.

Reputatie 5
Badge +5

@lwillen Het gaat in dit geval om standaard rapportages die je inderdaad niet blijvend kunt personaliseren zodat ze inzoomen op specifieke kader items en/of organisatie-eenheden en daar is bewust voor gekozen, o.a. vanwege de voorspelbaarheid van het resultaat: iedere gebruiker die een Compliance rapport uitvoert weet exact over welk kader item en welke Organisatie-eenheid er gerapporteerd wordt.

Daarnaast voorkom je hiermee grote aantallen gepersonaliseerde rapporten dat het risico met zich meebrengt dat je een rapport uitvoert over een ongewenst kader item of OE.

Ik kan me echter voorstellen dat dit perspectief niet in alle situaties volstaat en dat betekent dat je opmerking wellicht de basis kan vormen voor Idee.
Zie  Alles over statussen van ideeën en meer | Infoland Community hoe je een idee registreert en hoe we Ideeën evalueren en opvolgen.

Reputatie 1
Badge +7

@Chaim Leunissen @Inge Kuijpers Nog een vraagje betreffende het compliance rapport. Bij de selectie moet je de items selecteren waarop je rapport gemaakt wordt. Maar als je een item selecteert dan worden automatisch de onderliggende geselecteerd en kan je deze selectie niet ongedaan maken . Is dit niet mogelijk of kan dit niet ingesteld worden dat dit wel mogelijk is  

Bijv hieronder wil ik dat Fysieke beveiligingszone aangevinkt is, maar niet al de richtlijnen

Hoi @lwillen,

Dat is helaas niet mogelijk, wanneer je een item selecteert dat sub-items heeft dan worden ook deze sub-items automatisch geselecteerd.

Reputatie 4
Badge +7

@Inge Kuijpers,het zou mooi zijn als hier acties in ondernomen kan worden. Het maakt het maken van een rapportage wel een stuk aangenamer. Nu moet je die sub item weer zelf uit het rapport halen, met alle risico's op fouten die daarbij horen. 

 

Denk dat het overall goed is om de module compliance nog eens kritisch tegen het licht te houden en mogelijkheden ter verbetering bij de eindgebruikers op te halen. 

Hoi @Andre,

Zie ook de reactie van @Maurice van Abeelen bij dit topic:
 


Voor het selecteren van sub items zou je nog een idee kunnen toevoegen.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring