Vraag

Automatisch gewijzigde tarieven overnemen in (invulbare) formulieren

  • 14 April 2023
  • 1 reactie
  • 8 Bekeken

Badge

Ik ben op zoek naar een mogelijke oplossing voor het volgende:

Jaarlijks wijzigen de tarieven voor diensten die onze organisatie aanbiedt. Een overzicht van alle actuele tarieven wordt (jaarlijks) gepubliceerd via Zenya; de tarievenlijst. In verschillende formulieren, die we ook via Zenya publiceren, zijn een aantal van deze tarieven opgenomen. Al deze formulieren moeten jaarlijks opnieuw worden beoordeeld, waarbij per formulier alle genoemde tarieven moeten worden aangepast; tijdrovend voor documentbeheerder, beoordelaar en autorisator.

Bij een aantal formulier is daarom gekozen om onze medewerkers zelf de tarieven in formulieren in te laten vullen a.d.h.v. de actuele tarievenlijst. Hiervoor hebben we in deze formulieren een hyperlink naar de actuele tarievenlijst geplaatst; tijdrovend voor medewerkers en risico op onjuist overnemen van actuele tarieven.

Nu zijn we op zoek naar een mogelijkheid om de gewijzigde tarieven in de tarievenlijst automatisch in alle relevante formulieren door te voeren, zonder dat daar per formulier een actie voor nodig is. Dus eigenlijk een directe koppeling/tag tussen (velden in) de tarievenlijst en de corresponderende velden in de formulieren. We hebben geen idee of dit überhaupt mogelijk is. Heeft iemand een goed en werkbaar idee? THNX!


1 reactie

Hoi Anita,

Het is niet mogelijk om in een document een variabel veld op te nemen dat je laat vullen vanuit een andere bron (de tarievenlijst in jouw voorbeeld). Misschien heeft een andere organisatie hier een creatieve oplossing voor bedacht?

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring