Vraag

Beschrijven welke documenten door wie worden beoordeeld of geautoriseerd

  • 24 January 2024
  • 2 reacties
  • 89 Bekeken

Wij hebben in ons documentbeheersysteembeleid opgenomen wat de rol is van de beoordelaar en autorisator en dat de 1e inhoudsdeskundig moet zijn en de 2e mag autoriseren vanuit zijn functie (hoeft niet inhoudsdeskundig te zijn, maar toetst op het proces; juiste beoordelaars enz.).

We hebben de soorten kwaliteitsdocumenten beschreven die erin opgenomen mogen worden (o.a. HTML sjablonen, Word formulieren). Maar niet duidelijk beschreven staat om wélke documenten het dan gaat. Bijvoorbeeld welke documenten altijd door de Raad van Bestuur zouden moeten worden geautoriseerd (ik bedoel dan naast de door henzelf beheerde documenten al dan niet ziekenhuisbreed geldend).

Of dat bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen door de medisch specialist/medisch manager worden geautoriseerd?

Als voorbeeld: ingesteld is dat het beleid voor het documentbeheersysteem en ziekenhuis reglementen worden geautoriseerd door de RvB, maar dat staat niet ‘hard’ beschreven.

Zijn er ziekenhuizen die dat duidelijk beschreven hebben of adviezen hebben en dat met mij willen delen?

 

Groet, Judith

Dijklander Ziekenhuis


2 reacties

Badge

Hallo Judith,

vanuit de VVT hebben we grofweg de volgende indeling gemaakt:

  • Autorisatie van beleid + processen: door directie. Waarbij strategische documenten door RvB.
  • Autorisatie van werkinstructies + formulieren: door leidinggevenden.

Wellicht dat dit je verder kan helpen?

Groet, Marjoke

Reputatie 5
Badge +6

Hallo Judith, 

Wij hebben dit wel beschreven in onze procedure documentbeheer, daarin is onderstaande tabel met toelichting opgenomen.

De autorisatiebevoegdheid voor bepaalde documenten kan gedelegeerd worden naar afdelingshoofden. Als de autorisatie van documenten wordt neergelegd bij afdelingshoofden, gebeurt dit altijd onder gedelegeerde verantwoordelijkheid; bedrijfsleider respectievelijk stafhoofd blijft eindverantwoordelijk. Documenten opgesteld door ziekenhuisbrede commissies worden in KMS geautoriseerd door een afgevaardigde van de Raad van Bestuur of door de verantwoordelijk bedrijfsleider van desbetreffende commissie. In het reglement van de commissie zijn de (autorisatie)bevoegdheden opgenomen. Het beheer van de documenten is namens de autorisatoren gedelegeerd aan de documentbeheerder(s).

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring