Vraag

Beschrijven welke documenten door wie worden beoordeeld of geautoriseerd

  • 24 January 2024
  • 1 reactie
  • 57 Bekeken

Wij hebben in ons documentbeheersysteembeleid opgenomen wat de rol is van de beoordelaar en autorisator en dat de 1e inhoudsdeskundig moet zijn en de 2e mag autoriseren vanuit zijn functie (hoeft niet inhoudsdeskundig te zijn, maar toetst op het proces; juiste beoordelaars enz.).

We hebben de soorten kwaliteitsdocumenten beschreven die erin opgenomen mogen worden (o.a. HTML sjablonen, Word formulieren). Maar niet duidelijk beschreven staat om wélke documenten het dan gaat. Bijvoorbeeld welke documenten altijd door de Raad van Bestuur zouden moeten worden geautoriseerd (ik bedoel dan naast de door henzelf beheerde documenten al dan niet ziekenhuisbreed geldend).

Of dat bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen door de medisch specialist/medisch manager worden geautoriseerd?

Als voorbeeld: ingesteld is dat het beleid voor het documentbeheersysteem en ziekenhuis reglementen worden geautoriseerd door de RvB, maar dat staat niet ‘hard’ beschreven.

Zijn er ziekenhuizen die dat duidelijk beschreven hebben of adviezen hebben en dat met mij willen delen?

 

Groet, Judith

Dijklander Ziekenhuis


1 reactie

Badge

Hallo Judith,

vanuit de VVT hebben we grofweg de volgende indeling gemaakt:

  • Autorisatie van beleid + processen: door directie. Waarbij strategische documenten door RvB.
  • Autorisatie van werkinstructies + formulieren: door leidinggevenden.

Wellicht dat dit je verder kan helpen?

Groet, Marjoke

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring