Vraag

Controledatum voor concepten

  • 2 February 2021
  • 2 reacties
  • 50 Bekeken

Badge

Is het mogelijk de publicatie einddatum automatisch in te laten vullen op het moment dat een concept versie van een document wordt gemaakt? Bijvoorbeeld 3 maanden na het aanmaken van het concept. Om ervoor te zorgen dat er een melding komt wanneer een document te lang in de concept status blijft hangen.


2 reacties

Badge

Excuus, ik heb de verkeerde term gebruikt. Ik ben benieuwd naar het automatisch laten in vullen van het 'te controleren voor’ veld bij concept documenten

Hoi @Jacomijn,

Alleen voor gepubliceerde documenten komt er een taak om het document te controleren.

Je zou schrijvers kunnen uitnodigen om het concept te schrijven en dat een deadline kunnen zetten op die uitnodiging? De documentbeheerders krijgen dan een bericht als de deadline is verstreken en er nog geen concept is ingeleverd door de uitgenodigde schrijver(s).

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring