Beantwoord

Een link maken in een tabel van een interactief document

  • 2 November 2020
  • 12 reacties
  • 189 Bekeken

Badge

Is het mogelijk om een link te maken in een tabel van een interactief document? 

 

icon

Antwoord op het topic Thomas de Groot 2 November 2020, 14:07

Bekijk origineel

12 reacties

Reputatie 5

Hallo Sandra,

Welkom op de community. Het is niet mogelijk om in een tabel een link op te nemen. Links kunnen alleen in stukken tekst opgenomen worden waar opmaakmogelijkheden ondersteund worden. Voor tabellen is dat niet het geval.

Reputatie 5
Badge +8

@Thomas de Groot , zijn er ook ideeën om dit in de toekomst wel mogelijk te maken? Wij lopen erg tegen de beperkingen van een tabel in een interactief document aan. Het niet kunnen opnemen van een hyperlink en afbeelding, maar ook het aanpassen van een tekst (dik gedrukt, cursief, kleurtjes van zowel tekst) en het aanpassen van bijv. de celkleur (arcering) zorgt ervoor dat we interactieve documenten nu niet of niet optimaal kunnen gebruiken bij een aantal onderwerpen.

Hierdoor ben ik nu tabellen aan het maken in een tekstblok en werk ik met 'tab’ om tekst toch uit te kunnen lijnen in kolommen. Maar dat is verre van ideaal, kost veel tijd en het eindresultaat is veel minder mooi dan als je alles in een mooie tabel kwijt kunt.

Reputatie 5

@Berber Werkman 

Ik begrijp goed dat er heel valide scenario's zijn waarin de huidige mogelijkheden voor je niet toereikend zijn. De creatieve work-around die je gebruikt is inderdaad verre van ideaal. Concrete plannen om meer opmaakmogelijkheden voor tabellen te ondersteunen zijn er echter op dit moment niet.

Reputatie 5
Badge +8

Jammer @Thomas de Groot dat jullie hier nu nog geen plannen voor hebben. Dan blijf ik creatief met andere oplossingen, hoe omslachtig ook. Voor de doorontwikkeling van interactieve documenten zou dit wel een hele grote wens van mij zijn. Hoop dat meer organisaties deze wens met mij delen :wink:

Badge +1

Ook wij zijn bezig documenten om te zetten naar interactieve. We hebben nu tabellen met afbeeldingen en links die we graag willen overzetten maar daarbij tegen de beperkingen aanlopen die hierboven zijn genoemd.

Daarnaast zien we graag de mogelijkheid om binnen een cel van een tabel een opsomming van gegevens te kunnen maken, zodat gegevens daar onder elkaar getoond worden.

Reputatie 5
Badge +6

Ik kan me aansluiten bij bovenstaande vragen gezien ook wij vele documenten met tabellen met verwijzingen en afbeeldingen hebben die we willen omzetten naar interactieve documenten waarbij deze  mogelijkheden behouden kunnen worden.

Het zou fijn zijn mocht dit mogelijk gemaakt worden.

Reputatie 4
Badge +7

Het lijkt mij ook heel wenselijk om in tabellen hyperlinks te kunnen opnemen.

Iets anders wat me opviel en ik hier graag even wil 'droppen': een hyperlink wordt in het gepubliceerde document niet onderstreept, maar enkele in een afwijkende kleur weergegeven. Dit is niet volgens de geldende conventies.

Is hier een reden voor? 

Reputatie 5

@Michel Pot 

Ik noteer +1 voor hyperlinks in tabellen.

Traditioneel zijn hyperlinks inderdaad onderstreept en dat is ook nu nog de meest gebruikte methode om hyperlinks herkenbaar te maken. Het onderstrepen wordt tegenwoordig echter niet meer zo consistent toegepast als voorheen. Ook binnen deze community zijn hyperlinks niet altijd onderstreept. Zie bovenaan bij "Bekijk origineel”.

Binnen interactieve documenten hebben we gekozen voor initieel geen onderstreping, maar wel bij het hoveren met de muis. Door met je muis boven de link te ‘hangen’ zie je door het verschijnen van de onderstreping direct dat het een hyperlink betreft. Dit is een methode die je tegenwoordig wel vaker ziet.

Reputatie 3
Badge +7

Dit zou voor ons ook wenselijk zijn!

Badge

Hallo ik ben het met de vorige schrijvers eens dat ik de opmaak nog erg beperkt vind in interactieve documenten.

Wij willen juist met meer plaatjes en tekst 

Ik mis dan ook de mogelijkheid tot het gebruik van stroomdiagrammen in deze documenten.

Jammer dat er nog geen aanvulling onder weg is. Deze ontwikkeling is ons wel steeds voor gehouden.

Is er wel een tijdspad voor deze door ontwikkeling. 

alvast bedankt voor jullie reactie

hanneke paling

h.paling@rdgg.nl

Reputatie 1
Badge +1

Ik sluit mij graag aan bij de voorgaande schrijvers.

Ook wij zouden graag hyperlinks kunnen toevoegen aan de tabellen als ook meer kunnen doen met plaatjes en stroomdiagrammen.

 

Reputatie 5

Hallo @Hanneke paling RdGG

Ik weet niet op welke manier het je is voorgehouden dat stroomdiagrammen in interactieve documenten ondersteund gaan worden. Wat ik me wel kan voorstellen is dat er vanuit Infoland is aangegeven is dat het met keuzeknoppen mogelijk is om gebruikers een eenvoudige beslisboom te bieden. 

Ik lees hier op de community met veel interesse alle ideeën om het gebruik van interactieve documenten te verbeteren. Soms reageer ik inhoudelijk, vaak ook niet maar alle signalen worden zeker opgepikt. We communiceren hier geen harde lange roadmap met specifieke features die we gaan ontwikkelen. Ik kan wel aangeven dat het verder ontwikkelen van interactieve documenten aandacht gaat krijgen. Hierbij zal de feedback hier op de community een belangrijke rol spelen op de inhoud.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring