Vraag

HTML-documenten: sommige paragrafen reageren NIET op de ingestelde stijlen, andere wél

  • 26 August 2021
  • 7 reacties
  • 174 Bekeken

Badge +2

Via appbeheer → documenten → stijlen, stel je de stylesheet van de html-documenten in.

In voorliggend geval reageren SOMMIGE delen van de tekst op die stylesheet, en andere niet.

In het voorbeeld hieronder gaat het om standaardtekst (“standaard” in de stylesheet), die we ingesteld hebben op 16pt. Slechts een deel van de tekst wordt inderdaad 16pt, de rest van de tekst staat in een korpsgrootte die zelfs niet voorkomt in de stijlen. Met andere woorden: we hebben geen greep op hele stukken tekst.

We zoeken ons suf naar een verklaring of een oplossing.

 

 


7 reacties

Reputatie 5
Badge +6

@stefaan Misschien dat volgende je wat kan helpen:

Mijn ervaring is dat wanneer je vertrekt van een HTML-document in iDocument dat je schrijft in de Word-editor er geen probleem is.

Uw beschreven probleem doet zich voor wanneer ik:

  • vertrek van een Word-document dat ik via “Document type wijzigen” ga omzetten naar een HTML-document  in iDocument
  • tekst vanuit een extern document/Website/… via copy/paste wil toevoegen aan mijn HTML-document  in de Word-editor van iDocument

Dit komt doordat er op de achtergrond bij het overzetten of de copy/paste handeling de opmaakgeschiedenis van het document/de tekst mee overgenomen wordt ook al is deze niet dadelijk zichtbaar.

Wat ik doe om dit op te lossen - en in de meeste gevallen lukt - is:

  • In het extern Word-document eerst alle opmaak verwijderen, eventueel alles selecteren via Ctrl+A en via copy/paste - plakken speciaal - niet opgemaakte tekst  in een nieuw document plaatsen dat je dan gebruikt om over te zetten binnen iProva
  • Gebruik in Word-documenten hetzelfde lettertype dan je in je HTML-sjabloon gebruikt.
  • In de Word-editor van iDocument het document vrijmaken van opmaak via Tabblad controle - opmaak verwijderen.  Het kan zijn dat je dit enkele malen na elkaar moet doen.

Dit zijn veel handelingen en is soms inderdaad frustrerend…

Ik merk wel dat er al heel wat verbeterd is op dit vlak sinds wij zijn gestart met iProva/iDocument enkele jaren geleden…

Kan uw vraag dan ook alleen maar ondersteunen en ben dan ook erg benieuwd naar de reactie van andere gebruikers en hoe zij hiermee omgaan.

Hoi @stefaan,

Lukt het met de tips van Els om de tekst in het juiste formaat te tonen?

Badge +2

Ik begrijp uit wat hierboven staat dat er in de achtergrond inline Word-cssmeegekomen is. Ik kan mij niet herinneren dat we daar ooit voor gewaarschuwd werden, dus dat is een zeer onaangename verrassing, ik zou absoluut niet aarzelen om het een bug te noemen. En neen, bovenstaande stappen lossen het probleem NIET op, we hebben noch de tijd noch de resources om manueel doorheen alle documenten te gaan en de opmaak te verwijderen.

Beste Stefaan,

We zullen dit nader onderzoeken op de servicedesk via een zendesk ticket.

Reputatie 3
Badge +4

Het is altijd al zo geweest dat de HTML editor de opmaak die uit Word meekomt niet kan interpreteren en daardoor HTML stijlen soms niet kunnen worden toegepast door de HTML editor. De HTML editor is een product van een externe leverancier.

Handmatig de "opmaak verwijderen" functie toepassen na het plakken van de tekst uit Word was en is steeds ons advies als het probleem bij ons gemeld wordt.

Ik begrijp dat het ondoenbaar is om 2600 documenten nu op te gaan schonen. Dat lijkt me voor nu ook niet noodzakelijk.
We stellen daarom voor dat als men tegen het probleem botst bij een document,men de opschoonactie doorvoert, zij het handmatig of middels onderstaand sanitizer tool. Dat is wat andere klanten ook doen.

In volgend supportartikel hangt een sanitizer tool waar je het document kunt doorhalen en dat ook de opschoonactie uitvoert.
Je dient dan het concept document te exporteren als .idf. Door het tool te laten opschonen en vervolgens het opgeschoonde .idf bestand over het huidige concept document te importeren.

 

Klik hier voor de link naar de sanitizer tool

 

Reputatie 1
Badge +2

Wij hebben dit probleem ook en doen manueel “opmaak verwijderen”.

Ik zou ook de sanitizer tool willen gebruiken, maar lijkt me ook vrij arbeidsintensief en als ik het goed begrijp niet mogelijk voor gepubliceerde documenten?

 

We botsen echter op een bijkomend probleem dat deze verschillen enkel zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, als beheerder op de “achtergrond” zie je deze verschillen niet.

zeer frustrerend ...

Reputatie 5
Badge +5

Wanneer er een afwijkende stijl toegepast wordt, dan is dat in onze ervaring direct zichtbaar na het plakken van Word tekst in een HTML document.

Om de IDF Sanitizer te gebruiken dient u uw document te exporteren naar een IDF bestand. Na het opschonen dient u de opgeschoonde IDF te importeren. Dat kan alleen bij documenten in de status "*Concept*”.
Een voordeel van de Sanitizer tool is dat de tool geen alinea's met ongewenste opmaak overslaat.

Om de beheerlast te spreiden zou u de Sanitizer tool telkens toe kunnen passen wanneer een document gecontroleerd wordt. U kunt er dan voor kiezen om een nieuwe versie aan te maken en dat concept vervolgens op te schonen en te publiceren.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring