Vraag

TVB matrix aanpassen

  • 13 June 2019
  • 1 reactie
  • 164 Bekeken

Badge
Standaard zijn in de TVB matrix volgende keuzes mogelijk : Beslissingsbevoegd, Uitvoerend, Verantwoordelijk.

Wij zijn echter gewend om RASCI te werken: R (Responsible, NL: Verantwoordelijk), A (Accountable, NL: Eindverantwoordelijk), S (Supportive, NL: Ondersteunend), C (Consulted, NL: Geraadpleegd), I (Informed, NL: Geïnformeerd)

Is het mogelijk om de standaard velden van de TVB matrix aan te passen? Zo Ja, hoe?

1 reactie

Reputatie 4
Hoi @Rob Jacobs,

Het is mogelijk deze velden aan te passen (en nieuwe toe te voegen). Ga hiervoor naar applicatiebeheer -> Documenten -> Documenttypen.

Kies vervolgens voor het resultaatgebieden matrix. Wanneer je dit documenttype hebt gekozen kan via het tabblad 'Rollen' een en ander worden ingesteld. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om andere iconen toe te wijzen aan de rollen.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring