Webshare doorontwikkeling

 • 16 August 2023
 • 2 reacties
 • 159 Bekeken

Reputatie 4
Badge +7

Isala deelt steeds meer (interactieve) documenten met externen (thuiszorgorganisatie, huisartsen, andere samenwerkende ziekenhuizen, laboratoria enz. Deze documenten staan in onze Zenya omgeving en worden vaak speciaal gemaakt voor Isala zelf en de samenwerkende externe partijen. Deze documenten worden gedeeld via de Zenya Webshare. Zoals jullie weten ontvangt de externe partij een Webshare link met of zonder wachtwoord waarna ze hun documenten die op de Webshare staan kunnen inzien. 

Isala en de externe partijen met/zonder Zenya ervaren allerlei beperkingen m.b.t. de Zenya Webshare en hopen dat de Webshare door Infoland verder doorontwikkeld wordt. Hieronder de beperkingen die Isala en de externe partijen ervaren.

Beperkingen externe klant

 • Geen zoek machine in de Webshare
  Wanneer er grote hoeveelheden documenten gedeeld worden kunnen de externe partijen niet zoeken en dienen ze alle mapjes handmatig na te lopen om het juiste document te vinden.
 • Niet kunnen synchroniseren
  De meeste organisaties waar Isala zijn documenten mee deelt kunnen de Webshare niet synchroniseren daar ze zelf geen Zenya hebben.
 • Moeite met Webshare Link plaatsen in eigen omgeving.
  Externe partijen krijgen een link (met/zonder wachtwoord) maar weten vaak niet waar ze deze moeten plaatsen in hun eigen werkomgeving. Externen hebben moeite om de Isala Webshare te vinden.
 • Geen opmerking kunnen plaatsen op een Webshare document
 • Geen notificatie krijgen wanneer er een Webshare document wordt aangepast (wijziging t.o.v. de vorige versie)
 • Niet mee kunnen samenwerken/meeschrijven als auteur. (zoals in teams)
 • Niet meegenomen kunnen worden in beoordeling rondes

Beperkingen applicatiebeheer Zenya

 • Beheer Webshare door applicatiebeheer
  • Geen mogelijkheden om extra info te plaatsen bij de Webshare ‘s zoals wie is eigenaar, datum aanmaak, met welke externe partij gedeeld, metadata, kolommen zoals bij documenten.
  • Geen rapportages kunnen draaien op de Webshare
   Welke/aantal documenten dat wordt gedeeld met externe
   Aantal keren geraadpleegd door externen
  • Geen andere opties van delen van de documenten mogelijk dan alleen een Webshare link met/zonder wachtwoord.

Ideeën:

 • Infoland zou de bovengenoemde beperkingen eens kunnen onderzoeken en kijken of de Webshare doorontwikkeld kan worden op deze punten.
  • Inventariseer welke beperkingen ervaren worden m.b.t. de Webshare (externe / applicatiebeheer)
  • Inventariseer de goede ideeën die Infoland klanten hebben m.b.t. de Webshare
 • Creatieve oplossingen bedenken hoe een externe klant zijn Webshare documenten makkelijk kunnen inzien.
 • Isala is aan het onderzoeken hoe zij hun externe partijen kunnen informeren middels een platform/website waar Webshare documenten geraadpleegd kunnen worden.
  Gelderse Vallei heeft bijvoorbeeld een website waar de patiënt geïnformeerd wordt over antistolling waar ook ruimte is voor de professionals. Wanneer de professional het document op de website openen zien ze een processchema (Webshare document) met allerlei verwijzingen  naar verschillende antistol Webshare documenten. Hieronder de link naar de website en de Webshare.

Oproep Infoland klanten

 • Welke beperkingen ervaren jullie m.b.t. de Webshare en het delen van Webshare documenten aan externen?
 • Welke goede ideeën hebben jullie zelf al bedacht en uitgevoerd om het delen van Webshare documenten te vergemakkelijken bij jullie externe klanten?
 • Wat zijn jullie verbeterpunten m.b.t. de Webshare?
 • Wat zijn jullie wensen m.b.t. de Webshare?  

Wij zijn zeer benieuwd naar jullie ideeën en oplossingen en zeer benieuwd of Infoland al plannen heeft liggen om de Webshare verder door te ontwikkelen. 


2 reacties

Reputatie 2
Badge +3

Hi Alex,
Bedankt voor je uitgebreide topic over webshares.
Wij hebben je idee omgezet naar een gesprek op de community omdat wat jij beschrijft meerdere ideeën omvat.
We gaan de reacties op dit topic uiteraard volgen, echter zien wij wel een aantal punten die naar ons inziens lastig te vangen zijn voor een webshare.
Het gaat dan voornamelijk om rechten die gegeven worden aan externen binnen Zenya zoals beoordelen en schrijven.

Een webshare is bedoeld om externen inzage te geven in gepubliceerde documenten niet om hen ook verschillende rechten/taken te geven.
In dit artikel lees je ook meer over de mogelijkheden voor documenten voor externe gebruikers.

Beperkingen die een externe gebruiker heeft kunnen worden opgelost door deze gebruikers op te nemen binnen jullie eigen Zenya-omgeving.

Reputatie 3
Badge +6

Hallo @Alex van Baar 

Ik heb de afgelopen tijd in ieder geval op de items gestemd op de Community ter verbetering van de webshare.

Aanpassing kolommen in Webshare | Infoland Community

Webshare instel mogelijkheden uitbreiden | Infoland Community

 

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring