Extra rol binnen meldingstype (voor vertrouwelijke velden)

  • 23 January 2020
  • 3 reacties
  • 149 Bekeken

Badge +3

Binnen het UMCG wordt er gebruik gemaakt van iTask voor het doen van DIM/VIM meldingen. In dit meldingstype maken we gebruik van een aantal vertrouwelijke velden, en niet alle rollen mogen deze velden inzien. Wij lopen nu tegen het probleem dat we een rol missen. Binnen het meldformulier kan men een leidinggevende of overige betrokkene toevoegen aan de melding. Deze personen krijgen dan als ‘overige betrokkene’ rechten op de melding, maar zij kunnen dan bijvoorbeeld niet zien wie de melder is geweest in het kader van veilig melden. Nu heerst er bij een aantal leidinggevenden de vraag of ze toch de melder mogen zien omdat ze af en toe willen vragen aan de melder of ze nog hulp nodig hebben aan de hand van de melding. Als wij de rechten van ‘overige betrokkene’ aanpassen en de vertrouwelijke velden ook zichtbaar maken voor deze rol, dan geldt dit niet alleen voor de leidinggevende maar voor iedereen die als overige betrokkene aan een melding worden toegevoegd. En dat kan bij ons best oplopen omdat er ook mensen worden toegevoegd aan de hand van de aard van de gebeurtenis. De leidinggevende toevoegen als “lezer” heeft bij ons ook niet het gewenste effect, niet alleen heeft de lezer geen zicht op de vertrouwelijke velden maar hier in het UMCG wordt gemeld op de “locatie waar het incident heeft plaatsgevonden”.  Bijvoorbeeld : Een leidinggevende van de Chirurgie is niet de leidinggevende van de melder die bij Interne werkt, maar bij de Chirurgie meldt omdat daar het incident heeft plaatsgevonden. Navraag bij infoland levert op dat het niet mogelijk is een rol toe te laten voegen, dus vandaar dit topic op de community. Missen jullie wel eens een rol in de meldingen? En als jullie ook tegen bovenstaande oplopen, hoe hebben jullie dit dan nu opgelost?


3 reacties

Reputatie 6
Badge +7

In sommige meldtypes in het soms even zoeken met de verschillende rollen ja. Je wilt altijd meer dan kan hé 🙂 Maar meestal komen wij er goed uit.

Wij hebben bovenstaand probleem niet omdat wij de leidinggevende(n) als lezer toegevoegd hebben. Bij ons zien ze overigens specifiek niet de naam van de melder in verband met het ‘veilig melden’.

Indien er incidenten plaatsvinden waarbij de melder hulp nodig heeft, (waarbij ik er even vanuit ga dat dit is omdat het een heftig incident is geweest), is de leidinggevende hier altijd al van op de hoogte. Via de melder zelf, via collega's, via calamiteitenmelding etc.

Wellicht zou je een vraag kunnen opnemen in het formulier of de melder er prijs op stelt dat de leidinggevende contact opneemt. Indien ja kun je een veld maken waar de naam van de melder in gezet kan worden. Deze maak je dan niet vertrouwelijk. Zo geef je de mogelijkheid tot ondersteuning en behoudt je tegelijkertijd het veilige gevoel van melden.

 

Een extra vrij in te vullen rol is natuurlijk altijd een mooie aanvulling, maar er zijn andere issues die wij graag eerder doorontwikkelt / opgelost zouden willen zien.

Badge +1

Wij zitten met een gelijkaardige problematiek zoals Marloes hierboven aanhaalt, maar dan niet noodzakelijk de vertrouwelijkheid van de melder, wel van de informatie die hij/zij doorgeeft:

We hebben een meldingstype aangemaakt, waarbij we werken met een groep van coordinatoren, een groep van actienemers enz. In sommige gevallen bevat de inhoud van de melding vertrouwelijke informatie. Ik weet dat er mogelijkheden zijn om velden aan te duiden als vertrouwelijk en ik weet ook dat er kan bepaald worden wie (welke rol) deze vertrouwelijke informatie dan wel kan zien.

Het probleem waar we nu geconfronteerd mee worden is, dat niet alle personen in die rol de vertrouwelijke informatie mogen zien. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de afdeling waartoe ze behoren.

Is er een mogelijkheid om voor vertrouwelijke informatie bij de melding zelf of bij het selecteren van een bepaalde waarde in een veld (bijvoorbeeld naam van de afdeling) aan te duiden wie deze info dan mag zien?  

Hallo @Marloes,

Er is, naast de rechten en rollen,  te bepalen of de naam van de melder überhaupt vertrouwelijk is. Wanneer je deze via het tabblad Algemeen van het meldingstype (identiteit van de melder) instelt als ‘niet-vertrouwelijk’  is deze te zien door iedere rol die het blokje betrokken personen in een melding van inzien (rol). 

Kun je hier iets mee?

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring