Flow of Check gaan gebruiken voor externe inschrijvingen?

 • 11 May 2022
 • 6 reacties
 • 75 Bekeken

Reputatie 4
Badge +6

Onze Marketing & Communicatie afdeling maakt voor Webinars e.d. gebruik van invulformulieren op de website. Zij denken erover om hiervoor gebruik te gaan maken van Zenya.

Zij hebben een aantal wensen (zie hieronder) waardoor ik denk dat Flow beter overeenkomt met hun wensen dan Check.

Of zijn er andere mogelijkheden die ik niet ken?

 1. Melding naar in te stellen mailadres(sen) als er aanmelding binnen is gekomen.
  • Dit kan zowel bij Flow als Check
 2. Er gaat direct na aanmelding automatisch een mail uit naar de deelnemer met bevestiging van deelname.
  • Dit kan zowel bij Flow als Check
 3. Er gaat kort voor het event (datum is in te stellen) automatisch een mail uit naar de deelnemer met informatie over het event (locatie, Webinar link etc.)
  • Kan denk ik alleen bij Flow
 4. Alternatief De emailadressen van alle deelnemers zijn makkelijk in 1 keer te exporteren naar een mailgroep, zodat deze in bcc de link naar de Webinar/ gegevens over het event kunnen krijgen.
  • Dit kan bij Flow
 5. Er is een lijst te exporteren, waarin de ingevulde velden van alle deelnemers overzichtelijk weergegeven worden ( in dit geval een lijst met e-mailadres, reden van deelname, onderwerpen, wel/niet benaderen voor evaluatie)
  • Dit kan bij Flow
 6. Het aantal in te zenden formulieren is de maximeren, bijv. max. 500 bij een Webinar of 50 bij een patiënteninfo-avond. Hierna is inzenden niet meer mogelijk en verschijnt er een melding dat dit niet meer kan.
  • Ik heb geen idee of dit mogelijk is, weet iemand dat?

Wat zouden jullie aanraden?

Groet Diana


6 reacties

Reputatie 6
Badge +7

Wij hebben vragenlijsten gebruikt voor de inschrijving van onze masterclasses. 

mbt punt 4 → wij hebben in de vragenlijst een veld opgenomen waar de mailadressen van de deelnemers in moeten staan (per vragenlijst konden meer deelnemers worden opgegeven). In de excelexport van alle vragenlijsten selecteerden we de data van deze kolom en die plakte we in een keer in de BCC.

mbt punt 5→ dit kan ook met vragenlijsten, zolang de gegevens maar een veld zijn in de vragenlijst. Dit kan niet als je achteraf als ontvanger zaken bij wilt houden. 

mbt punt 6 → bij vragenlijsten kun je het aantal in te zenden vragenlijsten maximeren. Je moet er dan wel even over nadenken op welk getal je dit zit als je meerdere deelnemers per lijst in laat schijven. Is 1 lijst = 1 deelnemer dan is dit makkelijk.

 

 

 

Hoi @Diana,

Voor wat betreft punt 6: er zit geen maximum aan het aantal in te zenden formulieren.

Het grootste verschil tussen FLOW en CHECK is dat je bij FLOW een workflow kunt gebruiken en daarmee allerlei acties kunt uitzetten en opvolgen. Bij CHECK heb je die workflow niet, daar kun je vragenlijsten laten invullen, herinneringen versturen en rapportages maken over ingevulde vragenlijsten.

Reputatie 4
Badge +6

@Inge Kuijpers,

Dank voor je reactie. Maar hij beantwoord niet geheel mijn vraag. Is het mogelijk om in te stellen dat als een x aantal inschrijvingen is bereikt dat het formulier dan niet meer in te vullen is en er een melding verschijnt dat het maximum bereikt is?

Groet Diana

Reputatie 4
Badge +6

@Silvia van Gils 

Dank voor je toelichting. Goed om te weten dat je het aantal in te zenden formulieren kunt maximeren. Is het dan ook mogelijk dat er een boodschap in beeld komt dat er niet meer ingeschreven kan worden omdat het aantal bereikt is?

Groet Diana

Reputatie 6
Badge +7

@Diana Ik wist niet zeker of je een boodschap kreeg. Bij de test ben ik er achter gekomen dat je alleen kunt maximeren bij Zenya-gebruikers, dus intern. Je kunt niet maximeren bij externe gebruikers via e-mail of link.

@Infoland Servicedesk zijn hier nog creatieve oplossingen voor?

Hallo @Diana en @Silvia van Gils,

Als je puur sec kijkt naar inschrijvingen dan zou je (i)CHECK kunnen inzetten hiervoor. Echter, zoals mijn collega al aangaf, zit hier geen verdere workflow in die ‘dingen’ voor je doet. Het is inschrijvingen ontvangen en acties die daaruit volgen doe je op een andere manier. Lijsten eruit halen kan wel. 

Wanneer je iTask/FLOW in bezit hebt kun je ook een meldingstype hier voor inzetten zoals jullie zelf ook al beschrijven. Dan kun je op de workflow allerlei zaken inrichten en automatiseren zoals na x tijd een mail met info.

Ik lees vooral een vraag mbt punt 6. In CHECK is het mogelijk via een vragenlijstonderzoek, van een ontwerp op basis van objecttype patiënt/cliënt/klant of een andere term die je gebruikt, een maximaal aantal (“Vragenlijstonderzoek betreft:  500 ”) in te vullen. Oftewel; er worden 500 vragenlijsten ingevuld. Maar goed, hoe dan ook doe je ergens concessies op omdat niet alle punten in 1 module onder gebracht kunnen worden en wat is dan het belangrijkste dat je wilt ondersteunen cq. oplossen?

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring