Melding automatisch terug naar vorige status

  • 25 March 2022
  • 8 reacties
  • 177 Bekeken

Badge +1

In bepaalde workflows kan een melding via 2 verschillende statussen op de volgende status terecht komen. Nadat er een aantal acties uitgevoerd zijn wil ik de melding graag terugzetten naar de status waar deze vandaan kwam. Dit kan nu handmatig uitgevoerd worden maar wordt vergeten of er moet eerst teruggezocht worden welke status de melding hiervoor ookalweer had. Het idee is dat er bij het instellen van de automatische statusovergang ingevuld kan worden dat je wilt dat de melding teruggaat naar de voorgaande status.


8 reacties

Reputatie 5
Badge +8

Beste,

Een automatisch statusovergang kan steeds beide richtingen uitgaan, wij hebben dit actief in verschillende workflows.

Badge +1

Hi @Andrei Hollevoet,

Dat gebruiken wij inderdaad ook, de uitdaging waar ik nu mee zit is als de melding in status CVIMC zit kan deze bij status ' in behandeling’ vandaan komen of bij ‘prisma analyse’. Ik wil graag in kunnen stellen dat de melding automatisch van status CVIMC teruggaat naar de status waar de vandaan kwam.

 

Reputatie 5
Badge +8

Beste,

 

Gebruik een hulpveldje (die je op het coördinator formulier ofzo zet). Dit hulpveldje is een lijstje met al je statussen. Bij elke statusovergang laat je de waarde van dit veldje wijzigen volgens de status waar het vandaag kwam. Indien de melding terug naar de vorige status dient te gaan, kun je dit dan instellen op basis van dit veldje.

Reputatie 6
Badge +7

Wat je zou kunnen doen is op de statusovergang ‘in behandeling DVIMT’ naar ‘CVIMC’ een veld laten vullen. Dit veld verberg je gewoon op het coördinatorformulier. We noemend dit veld X.

Je laat ook een veld invullen van status ‘prisma analyse door DVIMT’ naar ‘CMIMC’, dit veld noemen we Y.

In de automatische statusovergang terug van ‘CVIMC’ naar ‘in behandeling DVIMT’ maak je als voorwaarde dat veld X gevuld moet zijn.

Voor automatische statusovergang terug van ‘prisma analyse door DVIMT’ naar ‘CMIMC’ zorg je dat veld Y gevuld moet zijn.

 

Waar je verder op moet letten is:

  • Kan het zijn dat de statusovergang meerdere keren plaats vindt en via verschillende routes? Je krijgt namelijk een probleem als zowel beide statusovergangen al eens doorlopen zijn en zowel veld X als Y gevuld zijn. Dan is wat creativiteit met een extra veld noodzakelijk.
  • Indien een statusovergang meerdere keren plaats kan vinden (bijvoorbeeld prima analyse → CVIMC → prisma analyse → CVIMC moet je zorgen dat er op de statusovergang in de tweede ronde een veldwaarde wordt aangepast dat voor de automatische statusovergang zorgt. Anders kom je in een oneindige loop terecht waarbij continu de automatische statusovergang geactiveerd wordt
Reputatie 5

NB: uit de reacties krijg ik de indruk dat de gedachte bestaat dat een veld perse op een formulier moet staan. Dat is niet het geval. Als je een veldwaarde vult op een statusovergang, dan kun je de waarde van dit veld gewoon gebruiken, bijvoorbeeld in voorwaarde voor conditionele statusovergang. Kortom: ook een veld dat niet op een formulier staat is gewoon een veld met een waarde.

Dat wil overigens niet zeggen dat het onverstandig is het veld wel op het coördinator-formulier te plaatsen, al is het alleen maar om makkelijker te kunnen achterhalen wat er aan de hand is, als er iets niet loopt als verwacht.

Reputatie 6
Badge +7

NB: uit de reacties krijg ik de indruk dat de gedachte bestaat dat een veld perse op een formulier moet staan. Dat is niet het geval. Als je een veldwaarde vult op een statusovergang, dan kun je de waarde van dit veld gewoon gebruiken, bijvoorbeeld in voorwaarde voor conditionele statusovergang. Kortom: ook een veld dat niet op een formulier staat is gewoon een veld met een waarde.

Dat wil overigens niet zeggen dat het onverstandig is het veld wel op het coördinator-formulier te plaatsen, al is het alleen maar om makkelijker te kunnen achterhalen wat er aan de hand is, als er iets niet loopt als verwacht.

Precies de reden dat wij ze vaak ergens op een formulier zetten. 

Maar velden moeten dus altijd gevuld worden, telt dit ook voor leeftijdvelden?

Wij hebben een meldtype waarbij een leeftijdveld niet gevuld wordt. Veld A , veld B en het leeftijdveld wat veld A en B gebruikt staan daar niet op het meldtype. De velden worden automatisch gevuld via statusovergangen.

Wij hebben vorige week de inschatting gemaakt dat dit waarschijnlijk kwam doordat de velden niet op het coördinatorformulier stonden. Maar dat is dus onjuist?

Reputatie 5

Leeftijdveld zou altijd berekend moeten worden, ook als het veld niet op een formulier ligt. Dus als je datum A vult en datum B vult en leeftijd = datum B - datum A, dan zou dit moeten werken. Let wel op de volgorde. Het vullen van de datums moet natuurlijk gebeurd zijn, voordat er met het leeftijdveld gewerkt wordt.

Reputatie 6
Badge +7

Leeftijdveld zou altijd berekend moeten worden, ook als het veld niet op een formulier ligt. Dus als je datum A vult en datum B vult en leeftijd = datum B - datum A, dan zou dit moeten werken. Let wel op de volgorde. Het vullen van de datums moet natuurlijk gebeurd zijn, voordat er met het leeftijdveld gewerkt wordt.

Dank je wel voor je reactie Job. Dan gaan @Mieke Joosten en ik hier naar kijken waarom het niet werkt en slaan we de stap ‘zet velden op formulier’ over.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring