Beantwoord

Melding in totaliteit kopiëren

 • 8 December 2021
 • 6 reacties
 • 102 Bekeken

Badge +1

Op een gegeven moment in het proces dat ik aan het ontwikkelen ben wil ik de melding met de volledige inhoud op dat moment kopiëren. Met volledige inhoud bedoel ik de x aantal formulieren die al ingevuld zijn.

Dit wil ik graag doen omdat het proces op dat moment kan splitsen in x aantal verschillende varianten die gebruik maken van dezelfde bron informatie (die x aantal formulieren die al gevuld zijn). Het doel is natuurlijk om te voorkomen dat mensen dubbel werk moeten gaan doen. Deze verschillende varianten kunnen uiteindelijk ook in verschillende eindfases komen. 

Ik heb al geprobeerd eenzelfde melding aan te maken via relaties, alleen deze methodiek start een nieuwe melding zonder dat al die andere formulieren gevuld zijn en ook de workflow moet opnieuw gevolgd worden, dit laatste is niet onoverkoombaar (door de coördinator een sluipweg naar de actuele status te bieden) maar wel onwenselijk.

Wie heeft voor mij een oplossing?

 

Vriendelijke groet,

Kees

icon

Antwoord op het topic Chaim Leunissen 28 June 2023, 15:32

Bekijk origineel

6 reacties

Hallo @Kees van Roijen,

Middels relaties is het mogelijk informatie die is ingevuld in een formulier (of formulieren) over te nemen in een nieuw te starten melding en dus meldformulier. Het type relatie bepaalt hoe de meldingen geregistreerd worden, er een zichtbare relatie is en eventueel ook in rapportage getoond wordt. Zo is een sub melding altijd onderdeel van de hoofdmelding en heeft een eigen workflow. De hoofdmelding kan enkel gesloten worden als alle sub meldingen zijn gesloten.

Daarnaast is wellicht ook met de workflow toch het een en ander op te lossen. Er zijn diverse workflows mogelijk die helemaal zelf op maat te maken zijn. Zelfs is het mogelijk om extra statussen toe te voegen op je workflow.

Zou je eens willen toelichten wat de case precies is en vooral waarom er gekopieerd wordt? 

 

Mvg

 

 

Badge +1

Beste @Kelly de Jong,

De Case komt op het volgende neer;

 • Medische apparatuur moet aangeschaft worden
 • hiervoor worden heel veel partijen binnen het ziekenhuis benaderd voor input
 • van allerlei wensen, eisen en andere informatie wordt opgesteld

Bovenstaande informatie wil ik bewaren en de melding in de zelfde status vermenigvuldigen omdat;  

 • het moment komt dat verschillende leveranciers betrokken worden
 • vanuit deze leveranciers mogelijk meerdere worden uitgekozen voor een proefplaatsing
 • al deze leveranciers uiteindelijk binnen de workflow op een andere eindfase terecht kunnen komen
  • Afgewezen door een commissie
  • Afgewezen na proefplaatsing
  • Akkoord voor aanschaf

Ik kan het ook wel binnen de workflow organiseren, maar op die manier wordt het opgebouwde dossier van het uiteindelijke product enigszins “vervuild” met informatie van andere leveranciers.


Je geeft aan dat ik extra statussen zou kunnen toevoegen in een workflow. Hier zou ik wel wat meer over willen weten!

Hier heb ik namelijk uitbundig naar gezocht omdat ik daar in andere zaken best geholpen mee zou kunnen zijn. Ik heb alleen begrepen dat het niet mogelijk is om naast een vast sjabloon extra statussen en verbindingen toe te voegen. Dit zou op aanvraag aan infoland wel melding specifiek door infoland (tegen betaling) gemaakt kunnen worden. Of bedoel je iets anders?

Vriendelijke groet,

Kees

 

Hallo @Kees van Roijen ,

Heldere uitleg, dank je wel!

Mijn eerste gevoel zegt het werken met een ‘hoofdmelding’ waar het aanschaffen van het apparatuur wordt vastgelegd, met alle input, wensen, eisen en andere info. Met een ‘submelding’ is info over te nemen van de ‘hoofdmelding’ en kan bestaan voor elke proefplaatsing bij een leverancier. Deze proefplaatsing is onderdeel van de ‘hoofdmelding’ en staat los van andere proefplaatsingen. Hierdoor is info per proefplaatsen cq. leverancier vast te leggen en te volgen. Ook kan de ene proefplaatsing langer duren dat de andere, of ze kunnen elkaar opvolgen. Wanneer alle proefplaatsingen succesvol zijn geweest kan er (hopelijk) overgegaan worden tot aanschaf. Info uit een ‘submelding’ wordt niet overgenomen in de ‘hoofdmelding’, maar is er wel onderdeel van.


Meerdere statussen extra laten plaatsen in je workflow is, naast de reeds aanwezige statussen en workflow-sjablonen, altijd maatwerk omdat deze statussen specifiek in een meldingstype worden toegevoegd zodat die workflow exact werkt zoals gewenst wordt. Echter als ik deze case lees, zal dit het niet helderder gaan maken.

Badge +2

Dag Kelly,

Wij worstelen ook met de Productdossiers. Wij willen ook met Hoofdmeldingen en submeldingen gaan werken. We willen verschillende ‘standaard’ productdossiers maken bv bloeddrukmeter type 123 van leverancier x. Als een afdeling dan die speciefieke bloeddrukmeter wil dan hoeven ze nog maar weinig extra informatie in te vullen. Echter blijkt het in de praktijk vaak voor te komen dat een afdeling een Productdossier bloeddrukmeter type 123 van leverancier x gaat aanmaken, maar halverwege blijkt dat het een totaal andere bloeddrukmeter had moeten zijn, bv type 456 van leverancier Y. Is het dan mogelijk om deze melding aan een andere “hoofdmelding” te hangen? Men zou namelijk heel graag iets van hierarchie willen zien in de Produktdossiers.

Vriendelijke groet,

Nathalie

 

Reputatie 5
Badge +5

Beste Nathalie en Kees,

Als ik het goed begrijp dient er een registratie plaats te vinden van producten die aangeschaft gaan worden en van leveranciers die deze producten gaan leveren.
Daarnaast willen jullie iedere afdeling een mogelijkheid bieden om die productaanschaf te beoordelen.

Is het een idee om 2 kaartenbakken aan te maken: 1 waarin je producten registreert en 1 waarin je leveranciers registreert?

Vervolgens richt je een meldformulier in die de informatie uit die kaartenbakken gebruikt en je registreert de meldingen telkens vanuit een productkaart, dan wordt dat product vooringevuld en hoef je alleen nog maar een OE en leverancier in te vullen.
De relatie tussen jullie meldingen zit dan niet op het niveau van hoofdmelding/submelding, maar op het niveau van de productkaart. En je kunt vervolgens alle meldingen bij dat product via de kaart inzien.

Als je dan vervolgens tot de conclusie komt dat een melding aan het verkeerde product hangt, dan wijzig je die melding en hang je die aan het andere product.

 

 

Badge +2

Dag @Chaim Leunissen,

Dank je wel. Dat zou misschien wel een hele goede oplossing kunnen zijn! Ik ga het voorleggen aan de werkgroep.

Groet,

Nathalie

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring