Vraag

Opvolgmelding aanmaken en retourneren naar derde persoon

  • 18 April 2023
  • 6 reacties
  • 69 Bekeken

Badge +1

Bij aanschaf van apparatuur, komt het voor dat er meldformulieren met veel overeenkomsten met eerdere meldformulieren, worden ingevuld. Om een melder te ondersteunen, willen we graag een opvolgmelding aanmaken op het meldformulier van een bestaand, afgehandeld, dossier.

Deze opvolgmelding komt automatisch op de naam van de coördinator te staan. Is het mogelijk om deze melding op naam van een derde (namelijk de nieuwe aanvrager) te zetten? Via [retour melder] is er geen persoon te kiezen, dus komt de melding automatisch bij de originele melder, voor de opvolgmelding is dat helaas de coördinator en niet de derde.

 


6 reacties

Badge +1

Of is het mogelijk, om elke gebruiker rechten te geven om een opvolgmelding te maken?

Reputatie 5
Badge +5

Om je laatste vraag als eerste te beantwoorden: als je de gebruikersgroep "Alle aangemelde gebruikers” coördinatorrechten geeft op het originele meldingstype, dan kan iedereen een opvolgmelding starten.
Aandachtspunt is dan wel dat iedereen alle "Aanschaf apparatuur”-meldingen kan beheren!

Wat wellicht beter werkt is dat je in het opvolgformulier een veld toevoegt (bijvoorbeeld "Eigenaar opvolgmelding”) waarin je aan kunt duiden wie de eigenaar wordt van de opvolgmelding.
Dit zijn de voorwaarden:

  • Het opvolgformulier zit in een apart meldingstype
  • Alle aangemelde gebruikers hebben coördinatorrechten op dit meldingstype
  • Het veld is ingericht op "Coördinatoren tonen”
  • In de eerste statusovergang van het opvolg meldingstype wijzig je de actie "Melding toewijzen aan voorkeurscoördinator” naar "Melding toewijzen aan gebruiker in veld 'Eigenaar opvolgmelding’” 

Maar wellicht heeft iemand anders nog een aanvulling hierop?

Badge +1

Bedankt voor de reactie, ik denk ook dat ik de work-around begrijp.

Een paar opmerkingen: 1. de uiteindelijke opvolgmelding moet hetzelfde meldingstype zijn als het origineel (in dit geval meldformulier voor een aanschafdossier apparatuur). 2. als de opvolgmelding aan iemand wordt toegewezen, wordt die persoon niet automatisch de melder, maar alleen de coördinator van de opvolgmelding?

Idealiter zou ik als coördinator, een half ingevuld formulier voor een melder klaarzetten, zodat diegene invuller en eigenaar is van de melding.

Reputatie 5
Badge +5

Ik merk dat ik nog informatie mis over de exacte situatie:

  • Gaat het om een situatie waarin 1 melder achter elkaar meerdere meldingen inlegt die grotendeels op elkaar lijken?
  • Of gaat het om een situatie waarbij de eigenaar van een melding constateert dat er meerdere nieuwe meldingen nodig zijn?
Badge +1

Melder A heeft een meldformulier voor een aanschaf ingevuld, de melding is door diverse statussen heen gegaan, en is uiteindelijk afgehandeld. Melder B wil een vergelijkbare aanschaf uitvoeren, dus kan gebruik maken van veel informatie uit de eerdere melding van melder A.

We zouden de aanschaf van melder B willen vergemakkelijken, door een ingevuld formulier van melder A als ‘start’ te geven, waardoor melder B enkel wat wijzigingen hoeft in te vullen. De melding moet daarna het traject door de diverse statussen wèl nog afleggen, alsof het een nieuwe (niet-opvolgmelding) is.

Reputatie 5
Badge +5

Melder A heeft een meldformulier voor een aanschaf ingevuld, de melding is door diverse statussen heen gegaan, en is uiteindelijk afgehandeld. Melder B wil een vergelijkbare aanschaf uitvoeren, dus kan gebruik maken van veel informatie uit de eerdere melding van melder A.

We zouden de aanschaf van melder B willen vergemakkelijken, door een ingevuld formulier van melder A als ‘start’ te geven, waardoor melder B enkel wat wijzigingen hoeft in te vullen. De melding moet daarna het traject door de diverse statussen wèl nog afleggen, alsof het een nieuwe (niet-opvolgmelding) is.

Voortbordurend op de eerder aangegeven opties dient melder B in elk geval coördinator rechten te hebben op de melding van melder A . Maar dat zou tevens betekenen dat melder B toegang krijgt tot alle beheeropties van de melding van melder A.
Dat is vermoedelijk ongewenst.

Ik zal deze vraagstelling intern bespreken en kom hier op een later moment op terug.

Daarnaast ben ik benieuwd of andere organisaties hier ervaringen mee hebben?

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring