Vraag

Portaal voor patiëntveiligheid: aanleveren van anonieme gegevens

  • 19 januari 2021
  • 3 reacties
  • 37 Bekeken

Reputatie 2
Badge +4

Hoe gaan jullie om met het aanleveren van volledig anonieme gegevens tav medicatie-gerelateerde VIM-meldingen aan het Portaal voor Patiëntveiligheid?

Middels een CMR-koppeling is het mogelijk om bepaalde velden vanuit een VIM-melding automatisch aan te leveren aan het Portaal voor Patiëntveiligheid. Echter, het vrije veld ‘omschrijving gebeurtenis’ bevat nog wel eens namen van collega’s of patiënten. Dit veld niet ‘toesturen’ levert te weinig informatie op voor het Portaal; alle meldingen handmatig nalopen door de apotheker is niet haalbaar. Hebben jullie nog tips of andere oplossingen?


3 reacties

Reputatie 6

Helaas kunnen wij er niet voor zorgen dat persoonsgegevens goed uit vrije tekstvelden gefilterd worden. Waar je wel aan kunt denken is om een status te gebruiken voordat de gegevens doorgestuurd worden. 

 

In die status kun je dan de coordinator (of wie dan ook) kunnen checken of er persoonsgegevens in het veld staan, alsvorens deze doorgestuurd worden.

Reputatie 2
Badge +4

Koen, ik heb even gecheckt met het toevoegen van een extra status. Ik loop hier tegen het probleem aan dat ik de melding niet kan toewijzen aan de ziekenhuisapotheker, omdat deze persoon geen coördinatorrechten heeft. Ik begreep uit een ander topic dat echt alleen degene met coördinatorrechten aanpassingen kunnen doen in het meldformulier.

Als ik de ziekenhuisapotheker coördinatorrechten geef voor alle afdelingen, krijgt hij/zij ook van alle VIM-meldingen een email binnen. Wij hebben ingesteld dat coördinatoren een mail krijgen, ik wil deze instelling er niet afhalen. 

Het is ook niet mogelijk toch om een nieuwe (extra) Rol toe te voegen voor meldingstypen? Een rol die de melding in zijn geheel kan lezen en ook aanpassingen kan doorvoeren in het meldformulier. De andere rollen (analist, betrokkenen) kan ik ook niet aanpassen, omdat andere personen dan teveel rechten krijgen. 

Kortom, ik loop vast. Heb jij nog ideeën, tips?

Reputatie 5
Badge +8

Wat wij doen is dat de apotheker of de medicatieveiligheidsfunctionaris (mvf) een actiepunt krijgt met een workflowformulier bij iedere medicatiemelding. Op dit workflowformulier staan de velden die de melder heeft ingevuld. De mvf weet dan dus ook meteen dat er een medicatiemelding is en gaat zonodig met de afdeling het probleem analyseren. Wanneer de conclusie is dat de melding door moet naar het CMR dan vult de mvf bij de eerste vraag (‘CMR-melding ja/nee’) op het workflowformulier ‘ja’ in en dan klapt het formulier verder uit om in te vullen door de mvf. De velden die de mvf ingevuld heeft die sturen we door naar het CMR. De mvf weet wat de regels zijn (bijv geen namen/herleidbare persoonsgegevens) van het doorsturen naar het CMR.

 

Samenvattend:

  • Mvf krijgt een workflowformulier bij iedere medicatiemelding
  • Mvf analyseert zonodig samen met de afdeling het incident
  • Mvf vult op het workflowformulier in of het een CMR melding betreft
  • zo ja, mvf vult het formulier verder in
  • Wanneer de melding naar de status afgehandeld gaat dan worden de velden die de mvf ingevuld heeft doorgestuurd naar het CMR

@Anniek Stroomer om het via een workflowformulier te doen heb je meteen het probleem getackeld dat je de apotheker coördinator moet maken. Je maakt de apotheker nl actienemer ipv coördinator.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring