Verbeteren - wie wil ervaring delen?

  • 3 October 2022
  • 5 reacties
  • 105 Bekeken

Reputatie 3
Badge +7

Sinds een aantal jaar hebben wij de verbetermodule in gebruik. Wij zijn inmiddels bezig met een 4e versie. De applicatie werkt prima maar het wordt niet omarmd zoals wij graag zouden willen.

Welk ziekenhuis heeft ervaring dat ‘verbeteren’ wordt omarmd en wordt gebruikt?  Zo ja, hoe hebben jullie dat aangepakt?

Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties.


5 reacties

Reputatie 1
Badge +3

Beste Marja,

Ons ziekenhuis is ook benieuwd naar de ervaringen omtrent verbeteren.

Wij hebben een verbeterformulier waar nog niet veel gebruikt van wordt gemaakt.

 

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Erhardt

Hallo @Marja Engel,

Een eerste belangrijke vraag is welk deel je wilt ondersteunen middels software;  het is mogelijk om alle suggesties en ideeën te laten indienen, wellicht door alle medewerkers, en vervolgens te laten beoordelen alvorens de verbetering wordt uitgevoerd.

Naar mijn inziens is het praktischer en makkelijker te implementeren om de verbeteringen die ook daadwerkelijk worden opgepakt vast te leggen, oa voor monitoring en evaluatie nadien. Zo ook kan met een kleine scope  gestart worden door bijv. verbeteringen vanuit audits of jaardoelen. Dit is overzichtelijk en makkelijk bij te sturen. Daarna is er uit te breiden naar bijv. verbeteringen voortkomend uit (analyse van) incidenten, klachten e/o calamiteiten.

Maar uiteraard ben ik ook benieuwd naar ervaringen!

 

Eerder zijn de volgende webinars georganiseerd m.b.t. dit onderwerp en wellicht bieden deze inspiratie:

 

Reputatie 3
Badge +7

@Kelly de Jong 

Ik heb begrepen van Bart Bolwijn dat jullie als organisatie bezig zijn met het verbeteren van de verbetermodule. Hebben jullie al een voorbeeld beschikbaar. Ik ben tevens op zoek naar voorbeelden van het DIM (VIM) meldformulier. Wij zijn bezig met een verbeterslag rondom dit meldformulier.

Of weet jij wie ik kan benaderen.

Reputatie 4
Badge +6

Beste Marja,

 

Ik weet dat het radboudumc hier heel goed in is. @Silvia van Gils: kan jij wellicht reageren? 

 

Onderstaand een afbeelding van de Verbeterworkflow die wij nu aanbieden; er zitten een aantal verbeteringen in:

  1. Geen beoordeling van verbeteracties meer als eerste status: de afspraak is dat alleen van te voren besproken en goedgekeurde verbeteracties in de flow worden opgenomen;
  2. Optionele evaluatie ter inschatting van de eigenaar;
  3. Lijnmanagement wordt in principe alleen via de mail/workflow formulieren betrokken; dit zorgt ervoor dat de implementatie eenvoudige is; wel goede ondersteuning via overzichten en dashboards van verbeteracties voor de lijn.

 

 

Reputatie 6
Badge +7

Ik heb inmiddels contact met Marja en we plannen een afspraak.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring