Beantwoord

Zenya Flow - coördinator bepalen op basis van het type incident

  • 23 February 2022
  • 3 reacties
  • 151 Bekeken

Reputatie 5
Badge +6

Wij zijn bezig met de inrichting van Zenya Flow : workflow en de rechten.

We zouden graag volgende bekomen:

Wanneer in het meldformulier de melder aangeeft dat het bv. om een valaccident gaat, dan zouden we de coördinatorrol (1ste voorkeurs) willen toewijzen aan de voorzitter van de werkgroep “valincidenten” in plaats van dat we hier standaard bv. voor elk incident het diensthoofd zetten.

Wanneer het om een ander accident gaat willen we daar weer een andere coördinator voor instellen.

Dus eigenlijk de rol coördinator bepalen op basis van het type incident vanuit het meldformulier.

In het scherm rechten kan je geen voorwaardelijke secties opnemen.

Wanneer je dit zou willen instellen op de statusovergang in de Workflow kan je niet kiezen voor de rol “coördinator”, enkel voor “Overige betrokkenen van deze melding wijzigen”.

 

 

Is het mogelijk om dit op deze wijze in te richten in Flow?  

Zijn er organisaties die hiervoor een workaround of idee hebben dat ze met ons willen  ?

 

Alvast dank!

 

icon

Antwoord op het topic Job Kramer 24 February 2022, 09:23

Bekijk origineel

3 reacties

Reputatie 5
  • De rol coördinator geeft je rechten op alle meldingen horend bij het ontwerp waarop je coördinator bent. Deze rol kun je enkel op het rechtenscherm instellen.
  • De eigenaar van een melding is de coördinator aan wie de melding is toegewezen. In principe is dit altijd al een coördinator. De toewijzing betekent enkel dat deze persoon primair verantwoordelijk is voor de afhandeling van de melding. Overige gebruikers met coördinator rechten op de melding mogen precies hetzelfde als de eigenaar
  • In de workflow kun je dus geen rechten instellen, enkel de eigenaar. Je kunt zo dus niets aan de rechten veranderen…. tenzij je het onderwerp van de melding wijzigt
  • Bij toewijzen van de melding in de workflow kun je zelf de voorwaarden kiezen waaronder een melding wordt toegewezen. Je kunt toewijzen aan de voorkeurscoördinator. Dat wil enkel zeggen dat de melding wordt toegewezen (eigenaar) aan de coördinator die in de rechten instellingen voor dat onderwerp als voorkeurscoördinator is ingesteld
  • Maar je kunt er ook voor kiezen om niet toe te wijzen aan de voorkeurscoördinator, maar op basis van de waarde van een veld, bijvoorbeeld ‘aard gebeurtenis = valaccident’
Reputatie 5
Badge +6

@Dag Job

Dank voor de reactie, is inderdaad antwoord op onze vraag.

Nu wat is het verschil in de coördinatorrol en de voorkeurscoördinatoren?

Zit dit enkel in het feit dat de voorkeurscoördinatoren via mail op de hoogte worden gesteld en/of taak? en de overige personen met de rol coördinator via het hamburgermenu “meldingen” zelf moeten nazien of er een melding is?  Of krijgen ze hier een taak van?

Alvast dank

Els

Reputatie 5

het enige bijzondere van de voorkeurscoordinator is dat je deze kunt kiezen om de melding aan toe te wijzen. Als je dat doet dan wordt deze persoon de eigenaar van de melding, en krijgt hij dus berichten over de melding. Als je een andere mechanisme gebruikt om de melding toe te wijzen, dan wordt de voorkeurscoordinator dus geen eigenaar en is hij precies gelijk aan andere coordinatoren.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring