Terugblik Kennisdeelevent Veilig Incidenten Melden

  • 7 June 2024
  • 1 reactie
  • 70 Bekeken
Terugblik Kennisdeelevent Veilig Incidenten Melden
Reputatie 1
Badge

Op 4 juni 2024 organiseerde Infoland samen met het HagaZiekenhuis het Kennisdeelevent Veilig Incidenten Melden. 37 professionals die zich dagelijks bezighouden met veilig incidenten melden, gingen samen om tafel zitten om kennis te delen in de Wachtkamer 3e Klasse van het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Melissa Slinger, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid bij het HagaZiekenhuis, en Bart Bolwijn, Strategisch Business Developer bij Infoland, hadden een programma voorbereid waarin de deelnemers in groepen gingen brainstormen over een vraagstuk. We bouwen hiermee verder op twee succesvolle online bijeenkomsten die eerder zijn georganiseerd door het HagaZiekenhuis. 

Onderaan dit topic vind je de samenvattingen van de sessies.  

 

Sessie 1 

Het eerste vraagstuk waarover de deelnemers zich hebben gebogen, was ‘Hoe kunnen we de meldingsbereidheid aantrekkelijk maken én houden?’ 

De aanwezigen gingen in zeven groepen aan de slag. Uit deze brainstormsessies zijn drie aandachtspunten vastgesteld: 

  1. Melders moeten het belang van melden inzien; 

  1. Een veilige meldcultuur is de sleutel tot succes; 

  1. Focus op een laagdrempelig, gebruiksvriendelijk meldformulier en afhandelproces. 

Ook kwam naar voren dat de leidinggevende een belangrijke voorbeeldrol heeft in het creëren van een veilige meldcultuur. Verder is de terugkoppeling naar de melder over de afhandeling belangrijk, net als het delen van de effecten van de melding. Tijdens deze sessie hebben we mooie verbeterkansen gevonden om de meldingsbereidheid aantrekkelijk te maken.  
 

Sessie 2 

Het tweede vraagstuk was: ‘Hoe kunnen we uit incidentmeldingen aantoonbaar verbeteren en geleerde lessen meer in de praktijk brengen?’ 

Dit vraagstuk bleek nog niet zo eenvoudig. Wat wel naar voren kwam, was het belang van goede communicatie en terugkoppeling van geleerde lessen. Hierin zijn een aantal pijnpunten terug te vinden: 

  • Periodieke rapportages over geleerde lessen en successen worden niet altijd goed gedeeld; 

  • Er is niet altijd voldoende tijd of capaciteit om te analyseren en verbeteringen door te voeren; 

  • Het eigenaarschap over de communicatie is minder goed belegd. 

Tijdens deze sessie kwamen ook een aantal oplossingen naar voren. Zo gaven veel ziekenhuizen aan dat zij verbeterslagen boeken door meer volgens Safety-I en Safety-II te opereren. Daarnaast helpt het koppelen van verbeteracties aan incidenten om aantoonbaar te verbeteren.  


Sessie 3 

De laatste vraag luidde ‘Wat werkt nog onvoldoende (of ontbreekt) in Zenya? En heb je wellicht juist een best practice in Zenya?’ 

Hier kwam een lijst van bekende én nieuwe wensen naar voren. Dat was voor ons erg waardevol, want die punten kunnen we meenemen als input voor optimalisaties. We vinden het belangrijk om betrokken te blijven bij onze gebruikers en zo onze oplossing te blijven verbeteren. 
 

Ook Infoland blijft verbeteren 

Deelnemers vonden het waardevol om met vakgenoten te brainstormen en gaven aan graag door te praten met elkaar. Samen met Melissa van het HagaZiekenhuis faciliteren we dit voor deze gebruikersgroep. Ook plannen we een aantal online bijeenkomsten om dit kennisdeelevent op te volgen.  

Op deze manier kunnen we de best mogelijke FLOW-oplossing bieden, gevoed met bestaande en nieuwe inzichten vanuit de praktijk! 

We bedanken de deelnemers voor hun inzet, feedback en waardevolle inzichten.  

 

Heb je hier nog vragen over? Stel ze dan gerust hieronder.


1 reactie

Was een leerzame bijeenkomst, dank Melissa voor het nemen van het initiatief voor deze kennisdeling en dank Infoland voor faciliteren van deze bijeenkomst.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring