Wensen voor interactieve documenten (tabellen, opsomming, kleuren, enz)

 • 21 February 2020
 • 11 reacties
 • 242 Bekeken

Badge

We zijn blij met de mogelijkheden van de interactieve documenten, het maakt documenten gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Ik zie dat al meerdere gebruikers dezelfde wensen hebben als wij bij SWZ hebben. Ik zet ze nog even op een rij:

 • We zouden graag meerdere opsommingsniveau's gebruiken, ik heb begrepen dat dit er aan komt, dat is heel fijn!
 • We zouden het fijn vinden als we tabellen kunnen maken in een interactief document.
 • Het gebruik van meerdere kleuren voor de uitklapvelden wordt bij ons ook genoemd als verbetering. Men vindt het een beetje saai met alleen oranje.
 • Het zou fijn zijn als je binnen een uitklapveld weer nieuwe uitklapvelden kan maken of de optie meer informatie ook binnen een uitklapveld kan gebruiken.

Succes met het verder verbeteren! We denken graag mee.


11 reacties

Reputatie 5

Hallo @hannekesoeting, fijn dat je je ideeën met ons deelt.

Meerdere niveau's voor opsommingstekens zitten inderdaad in de eerstvolgende release. Wat er verder nog in deze update voor interactieve documenten zit kun je hier zien op update.infoland.nl.

Reputatie 5

Hallo @hannekesoeting,

 

ook tabellen zijn sinds de laatste release 2.0.4 mogelijk. Heb je ze al gevonden en geprobeerd?

Badge

Wat goed! Nog niet gevonden maar gelijk even op zoek gegaan. Ziet er goed uit, ik ga het ook doorgeven aan de makers van de documenten. Zijn ze blij mee denk ik. Dank voor het doorgeven. 

Groet,

Hanneke

Reputatie 1
Badge +2

Wij vinden het fijn dat we nu tabellen kunnen maken in interactieve documenten. We hebben nog een aantal wensen voor de opmaak van tabellen:

 • Mogelijkheid om nog een tekstregel/titel onder of boven een tabel te plaatsen
 • Mogelijkheid om cellen samen te voegen
 • Mogelijkheid om tekst in tabellen ook op te maken (dikgedrukt etc)
 • Mogelijkheid om cellen in tabellen een kleur te kunnen geven 

 

Reputatie 5

@Marit Buijs dank je voor de feedback. Vooralsnog blijft deze functionaliteit sober. Een titel of onderschrift kan ik me nog wel voorstellen, maar uitgebreidere opmaakmogelijkheden niet. We willen juist geen uitgebreide mogelijkheden voor tabellen.

Soms wil je overzichtelijk data aan gebruikers tonen, dat is met deze tabel nu mogelijk. Met meer opmaakmogelijkheden wordt het voor eindgebruikers niet altijd per definitie beter. Waar we wel graag over na denken is: hoe kan ik op de beste manier, overzichtelijk data aan gebruikers tonen en is een tabel dan echt de beste oplossing. 

Reputatie 1
Badge +2

@Thomas de Groot bedankt voor je reactie. Onlangs zijn we tegen een ander punt aangelopen met het gebruik van tabellen in documenten die weergegeven worden in de iProva Search app. Indien je in de eerste kolom weinig tekst het en in de tweede kolom meer tekst dan is het niet mogelijk om de eerste kolom te versmallen. Indien dit mogelijk zou zijn kunnen we de tabel in zijn volledigheid weergeven op een mobiel device, maar nu moet de eindgebruiker van links naar rechts swipen. Het zou fijn zijn als je de kolombreedte zelf kan wijzigen en als deze per kolom in te stellen is. 

Reputatie 5

@Marit Buijs, het is niet mogelijk om de kolombreedte in te stellen of door de gebruiker te wijzigen. Dat is ook niet iets wat ik voorzie. Ik constateer wel dat we nog niet altijd efficiënt met de ruimte om gaan als er in een kolom weinig staat. Dan wordt in sommige situatie die kolom toch onnodig breed getoond waardoor er voor andere informatie geen ruimte meer is. Uiteraard speelt dat eerder op een mobiel apparaat. Ik heb daarvoor een bug in gelegd. Je zult hierover een mail ontvangen.

Badge +1

Inderdaad heel fijn: de tabellen! Maar in de app zijn de kolommen inderdaad niet in zijn geheel te zien. Zou fijn zijn als de kolombreedte aan te passen is :relaxed:

Reputatie 5
Badge +6

@Marit Buijs dank je voor de feedback. Vooralsnog blijft deze functionaliteit sober. Een titel of onderschrift kan ik me nog wel voorstellen, maar uitgebreidere opmaakmogelijkheden niet. We willen juist geen uitgebreide mogelijkheden voor tabellen.

Soms wil je overzichtelijk data aan gebruikers tonen, dat is met deze tabel nu mogelijk. Met meer opmaakmogelijkheden wordt het voor eindgebruikers niet altijd per definitie beter. Waar we wel graag over na denken is: hoe kan ik op de beste manier, overzichtelijk data aan gebruikers tonen en is een tabel dan echt de beste oplossing. 

De motivatie voor het beperken van de opmaakmogelijkheden van een tabel kan ik wel begrijpen. Toch zou het een waardevolle aanvulling zijn om tekst vetgedrukt te kunnen maken. Wij missen deze mogelijkheid om de titelrij te kunnen benadrukken. Daarnaast is het ook een wens om in een tabel de lettergrootte te kunnen aanpassen.

Wordt hierover nog nagedacht?

Reputatie 5

@Arjo Kuiper We hebben gekozen voor tabellen zonder opmaakmogelijkheden. Op het moment dat dat zou veranderen moet er tijd en energie gestoken worden in een editor voor deze tabellen. Ook al zouden deze mogelijkheden zeer beperkt blijven dan kost het in verhouding toch relatief veel ontwikkeltijd om het wijzigen van opmaak überhaupt mogelijk te maken. 

Er wordt daarom niet nagedacht over opmaakmogelijkheden. Wat blijft is deze vraag: 
hoe kan ik op de beste manier, overzichtelijk data aan gebruikers tonen en is een tabel dan echt de beste oplossing.
Als je het idee van een tabel volledig los laat en je je af gaat vragen in welke vorm je informatie het allerliefst wil tonen, hoe ziet het er dan uit? Waar wordt de eindgebruiker nou echt blij van. En denk er daarbij aan dat we binnen interactieve documenten veel meer mogelijkheden hebben dan in documenten die traditioneel afgedrukt worden. 

 

Badge +2

Zoveel mensen zoveel wensen.

In plaats van een tabel had ik een scorekaart gemaakt. Een collega zegt “mooi”, de ander vindt het onnodig geklik en ziet liever een tabel.

Omdat een scorekaart NIET ingevoegd kan worden in een uitklappaneel of een “meer informatie knop” is het uiteindelijk een afbeelding van een tabel geworden. Zodoende kon ik de tabel nog van wat opmaak voorzien en zijn de kolommen niet onnodig breed.

Het zou handig zijn als scorekaart ook in eerder genoemde velden kan.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring