Geslaagde test met tracers in CHECK

 • 23 January 2020
 • 5 reacties
 • 700 Bekeken

Reputatie 4
Badge +6

17 januari jl. heb ik samen met mijn collega Alesha D'Elfant een bezoek gebracht aan het MUMC (Maastricht). Daar hebben we samen met Pedro Penders (MUMC) en @Bart Bolwijn (Infoland) een test gedaan om te kijken in hoeverre CHECK kan voldoen aan onze wensen met betrekking tot het uitzetten van een (patiënten)tracer in CHECK.

Uitgangspunten

 1. Er wordt 1 vragenlijst(onderzoek) samengesteld en uitgezet voor de volledige tracer.
 2. De vragen worden gekozen uit  de relevante normensets (in dit geval NIAZ QMentum Global) waarbij een aantal vragen specifiek voor 1 of meer afdelingen geldt en andere vragen voor alle te auditen afdelingen waarop de tracer gelopen wordt.
  Daarnaast worden er eigen vragen gedefinieerd en toegevoegd.
 3. Het moet mogelijk zijn om optionele onderwerpen (bijvangst / toevalsbevindingen) toe te voegen. Deze optionele onderwerpen dienen per onderwerp door de auditor ter plekke gekozen te kunnen worden als aanvulling op de basis tracerlijst. Ook hier geldt dat de gestelde vragen afhankelijk zijn van de afdeling waar de auditor dan is (de vragenlijst die dan geopend is) en normgerelateerd of zelf gedefinieerd moeten kunnen zijn.
 4. Tenslotte willen we de vrijheid om de tracer per afdeling aan andere auditoren te kunnen koppelen.

 

Goed nieuws!

De dag begon direct goed met de constatering dat het mogelijk is om 1 vragenlijst met meerdere accounts / gebruikers te bewerken. Dat betekent dus dat een vragenlijst door iemand gevuld kan worden waarna een andere gebruiker de vragenlijst opent en deze kan aanvullen / aanpassen. Dit proces kan vervolgens herhaald worden totdat de vragenlijst verstuurd wordt.

Twee andere ontwikkelingen waar we ook heel  blij mee zijn:

 • Het is voor een auditor / invuller aan de voorkant direct zichtbaar wie de vragenlijst het laatst bewerkt heeft en hoeveel procent van de vragenlijst gereed is (je hoeft hiervoor de vragenlijst niet te openen).
 • Het is voor een auditor heel  duidelijk te zien welke vragenlijsten (voor welke afdelingen) hij nog open heeft staan omdat deze vragenlijsten als aparte buttons in het scherm verschijnen en je dus niet eerst de vragenlijst moet openen en dan een afdeling selecteren uit de keuzelijst die dan getoond wordt.

 

Conclusies en bevindingen

Na een aantal uren sleutelen waren we alle drie aan het einde van de dag heel enthousiast over de resultaten. In Zenya hebben we de mogelijkheid om een tracer in te richten die aan alle bovenstaande uitgangspunten voldoet.

 • Het is mogelijk om tracers uit te zetten voor medewerkers die dan vervolgens zelf kiezen welke afdelingen zij gaan bezoeken, dit hoeft niet van te voren bekend te zijn (doordat je auditoren rechten geeft op het invullen van de tracer op alle mogelijk te bezoeken afdelingen). Wat een hele mooie bijvangst is.
 • Met betrekking tot het inrichten van de tracers heb je als beheerder en samensteller van de tracers wel wat werk om de afdelingen waarop een vraag gesteld wordt te inventariseren en deze afdelingen te koppelen aan die vraag (dit kan middels het label organisatie-eenheid op vraagniveau in de kaders).
 • Door een vraag m.b.t. de mogelijk onderwerpen voor de bijvangst / toevalsbevindingen toe te voegen aan de vragenlijst en vervolgens met voorwaardelijke vragen te werken, kan een auditor zelf extra vragen toevoegen aan zijn audit op een afdeling en verschijnen deze vragen alleen als de auditor het betreffende onderwerp aanvinkt in de vragenlijst en er bij dit onderwerp vragen voor de betreffende afdeling zijn.

Binnen Zuyderland gaan we de update naar versie 5.13 op korte termijn realiseren en deze methodiek verder uitwerken en testen. We hopen nog dit half jaar onze audits / tracers op deze wijze te kunnen inrichten en uit te kunnen zetten.


5 reacties

Reputatie 4
Badge +6

TIjdens het testen kwamen ook nog wat onhebbelijkheden m.b.t. het selecteren van vragen uit de kaders naar boven. @Bart Bolwijn heeft beloofd deze met het ontwikkelteam van Infoland op te pakken. Hierbij kun je denken aan:

 • het feit dat je steeds eerst alle kaders moet sluiten (deze staan standaard allemaal geopend als je een kadergerelateerde vraag wilt kiezen)
 • het feit dat er geen zoekvenster is waarmee je op tekst in de kaders kunt zoeken
 • het feit dat er geen nummers voor de te selecteren kaders in de linkerkantlijn staan, waardoor je moet tellen om bij het juiste nummer uit te komen 
Reputatie 4
Badge +6

Mooi verslag Annemari! Ik ben as we speak bezig met een handleiding hiervoor.

Reputatie 6
Badge +7

TIjdens het testen kwamen ook nog wat onhebbelijkheden m.b.t. het selecteren van vragen uit de kaders naar boven. @Bart Bolwijn heeft beloofd deze met het ontwikkelteam van Infoland op te pakken. Hierbij kun je denken aan:

 • het feit dat je steeds eerst alle kaders moet sluiten (deze staan standaard allemaal geopend als je een kadergerelateerde vraag wilt kiezen)
 • het feit dat er geen zoekvenster is waarmee je op tekst in de kaders kunt zoeken
 • het feit dat er geen nummers voor de te selecteren kaders in de linkerkantlijn staan, waardoor je moet tellen om bij het juiste nummer uit te komen 

 

Wij werken al een tijd met (patiënten)tracers, vanuit een ander normenkader (JCI) maar het principe blijft natuurlijk gelijk.

Fijn om bovenstaande ontwikkelingen te lezen. Met name de eerste vinden wij ook lastig.

Net als het feit dat als je vragen ‘aangevinkt’ hebt en je selectiecriteria op een punt wijzigt de reeds aangevinkte vragen niet onthouden worden. Hierdoor moet je steeds opnieuw een kadergerelateerde vragen element openen en opnieuw filteren (inclusief het dichtklappen van alle normenkaders!).

Reputatie 2
Badge +1

Goed dat je dit deelt @annemari.eichholtz! Ik ben benieuwd naar jullie verdere ervaringen.

Reputatie 7

Dank voor het delen @annemari.eichholtz
 

De handleiding, gemaakt door @Bart Bolwijn, is inmiddels hier te vinden. 

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring