Terugblik op expertbijeenkomst Qualicor QMentum Global: Samen ontwikkelen, van elkaar leren en tijd besparen!

  • 15 July 2019
  • 8 reacties
  • 836 Bekeken

Reputatie 4
Badge +6

Op maandag 1 juli vond er in het Erasmus MC een expertbijeenkomst plaats, georganiseerd door de regiegroep Qualicor QMentum. Ongeveer 40 enthousiaste deelnemers stonden te popelen om hun kennis een boost te geven. Een erg mooie opkomst!

 

 

Krachten bundelen

De dag startte met een toespraak van Jacqueline de Vos (@vosjac) van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Zij lichtte het doel van de regiegroep toe: “Ontwikkelen van een uniforme werkwijze om het Global normenkader binnen de Infoland omgeving te ontsluiten”. Naast het Albert Schweitzer Ziekenhuis werken in de regiegroep ook Tergooi, St. Jansdal, Zuyderland, Gelre Ziekenhuizen, St. Antonius en het Erasmus MC samen aan een oplossing die door alle ziekenhuizen en overige zorginstellingen in Nederland en België gebruikt kan worden. Een heel mooi voorbeeld van hoe je door krachten te bundelen niet het wiel zelf hoeft uit te vinden (en je dus kostbare tijd kunt besparen) en er bovendien een kwalitatief goede oplossing is voor het toetsen en evalueren van de kwaliteit in de organisatie.

 

 

 

 

572f401f-3659-47a9-a4b4-a29b7dc2121b.jpg

 

 

 

Qualicor QMentum Global normkaders

Ook Qualicor Europe, die tevens aanwezig was bij deze bijeenkomst, erkent dat het werk van de regiegroep het accreditatieproces ondersteunt. Op dit moment zijn vrijwel alle Qualicor QMentum Global normenkaders, inclusief vragen en labels, beschikbaar via de regiegroep. Voor slechts €500,- per jaar kunnen organisaties hier hun voordeel mee doen. @annemari.eichholtz van het Zuyderland is de contactpersoon voor vragen en normenkaders. Via haar kunnen de downloadbare kaders (inclusief handleidingen) worden verkregen.

 

 

 

Zelfevaluatie

Het Zuyderland heeft de zelfevaluatie geheel met Zenya uitgevoerd. De ervaringen zijn positief. Veelal zijn de vragenlijsten door consensusgroepen ingevuld. Dit duurde tussen de anderhalf en twee en een half uur. Alle resultaten, bijvoorbeeld de score op de VIR’s of de score per normkader, zijn bovendien vertaald in managementinformatie grafieken. En deze zijn direct te zien op het Portal van Zenya.

 

 

 

 

b842c45b-b660-402c-b169-1e3488ae9e25.jpg

 

 

 

Praktijkvoorbeeld

Ook Erasmus MC heeft de eerste zelfevaluatie uitgevoerd met de beschikbare Global normen. @maxvanspronsen, stafadviseur Kwaliteit & Veiligheid en verantwoordelijk voor de gehele accreditatie van het Erasmus MC, heeft daarbij nog een aantal interessante uitgangspunten gehanteerd. De verschillende normkaders zijn eerst gescreend door inhoudelijke deskundigen/eigenaren met de aanwijzing om vooral de elementen eruit te filteren die getoetst moeten worden. Het heeft geen toegevoegde waarde om elementen te toetsen waarvan je van te voren weet dat deze al goed zijn. Met deze aanpak is zowel het eigenaarschap gecreëerd en zijn het aantal elementen die getoetst dienen te worden, verminderd. Vervolgens is er ook door de eigenaren aangegeven aan wie (functiegroepen) de vragen gesteld moeten worden, waardoor de juiste vragen aan de juiste mensen gesteld konden worden. De zelfevaluatie is vervolgens bij een deel van het Erasmus MC uitgezet en ingevuld. Uit de zelfevaluatie is een Top 20 aan aandachtsgebieden gemaakt. Deze worden elke 2 maanden geëvalueerd. Overige verbeterpunten, met name de VIR gerelateerde, worden driemaandelijks geëvalueerd.

 

 

 

1efa226b-70b9-4efa-ab46-5bd7ad753f71.jpg

 

 

 

Inzet minitracers

@Erik Baldukvan Gelre Ziekenhuizen toont tenslotte nog een interessante manier van minitracers die zeer frequent (ieder kwartaal) worden uitgevoerd met bijbehorende grafische ondersteuning. Dit geeft direct inzicht in welke afdelingen goede scoren of welke normelementen nog aandacht moeten krijgen.

Aan het einde van de bijeenkomst is iedereen het erover eens: dit zijn mooie initiatieven die we eigenlijk veel vaker zouden moeten uitvoeren!

 

 

 

Vragen?

De regiegroep komt 4 keer per jaar bij elkaar samen met Infoland. Heb je vragen, stel ze gerust aan @annemari.eichholtz via a.eichholtz@zuyderland.nl.

In de bijlage vinden jullie de presentaties die op deze dag gegeven zijn.

UPDATE 10 FEB 2022: 
Meld je ook aan voor de community Qualicor groep en deel je ervaring en vragen over Qualicor in relatie tot Zenya met andere professionals.


8 reacties

Reputatie 2
Badge +7
In de Global versie van de normen, is er een extra normenset bijgekomen. Dit maakt dat vragen die vroeger in een bepaalde normenset (en dus een apart kader ) zaten, nu aan een nieuwe normenset toebehoren.

Hoe wordt hiermee omgegaan?
Het is bij mijn weten nog steeds niet mogelijk om vragen te verplaatsen tussen kaders?

Mvg,
Heleen
Reputatie 5
Badge +8

Leuk om te zien. Was er zelf niet bij, maar de verantwoordelijk collega wel.

Wij hebben de zelfevaluatie met de tool van de Qualicor gedaan, maar verzamelen nu wel alle verbeterpunten hieruit in onze invulling van het verbeterpunten systeem binnen FLOW.

Omdat daar kadernormen aan te koppelen zijn, kunnen we hier mooie voortgangsrapportages hierover opstellen.

We hebben ook inmiddels 21 tracers gelopen op basis van CHECK vragenlijsten en deze normkaders. Dat laat kwa functionaliteit (vooral flexibiliteit kwa invullen) nog wel wat te wensen over, maar geeft uiteindelijk wel transparant deelbare resultaten en wederom aanknopingspunt voor het bijhouden van verbeterpunten.

Reputatie 5
Badge +8
@Peter Mijsberg
Reputatie 4
Badge +6

@Heleen


Er bestaat geen conversietabel voor de eerdere Qualicor normensets naar de global versie.

In principe betekent dit dat de global versie als volledig nieuwe kaders geïmporteerd moet worden.
Volgens mij is / was het wel mogelijk om zelf kaders / vragen aan elkaar te koppelen, maar ik heb dit nooit toegepast, daarvoor zou je de hulp van de experts van Infoland kunnen inschakelen.

Groetjes
Annemari

Reputatie 3
Badge +7

Zeer interessante bijeenkomst. Ons ziekenhuis heeft 2 jaar geleden de kaders aangeschaft bij Ziekenhuis Groep Twente. Er bestaat nu een behoefte om de Qualicor Qmentum kaders te vervangen (of updaten) naar Qualicor Global. Is dit mogelijk en wie kan daarvoor benaderd worden?

@Marja Engel hiervoor kun je de regiegroep benaderen.
Badge +2

Beste Erik, @Erik Balduk 

Gelre Ziekenhuizen toont een interessante manier van minitracers die frequent wordt uitgevoerd met bijbehorende grafische ondersteuning. 

Dat klinkt goed! Wij (Adviseur K&V en Functioneel beheerder Zenya) zijn benieuwd naar de inhoud van de minitracers, waar moeten wij aan denken? En hoe heb je de tracers Zenyaingebed?

 

groet,

Patricia 

Reputatie 3
Badge +4

Beste Patricia, @Patricia de Boer de minitracer bevat alle van toepassing zijnde VIR's die makkelijk op de werkvloer kunnen worden getoetst. Door met het label organisatie-eenheid te werken hoef je slechts één vragenlijst te maken die je vervolgens voor alle afdelingen kunt gebruiken.

 

Vriendelijke groet,

Erik Balduk

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring