Vraag

Inhoud module Compliance delen met externe auditoren

  • 28 May 2024
  • 1 reactie
  • 32 Bekeken

Badge

Wij hebben het plan om de module ‘compliance’ te gaan gebruiken i.p.v. het kwaliteitshandboek voor de ISO 15189:2022. Op dit moment is het echter niet mogelijk om de inhoud van de module te delen met externe auditoren die één dag een audit bij ons komen uitvoeren. Zijn er laboratoria die de module ‘Compliance’ gebruiken bij externe audits en zo ja, hoe is de toegang voor auditoren tot deze module geregeld?


1 reactie

Reputatie 4
Badge +4

Hi @Meriam Kuipers,

Zie ook: 

Externe toegang tot Compliance overzicht

Dat kan op twee manieren:

  1. Je kunt een of meerdere Compliance rapporten doorsturen naar de externe partij
  2. Of je maakt een Zenya account aan (b.v. met de naam “Auditor”) en je geeft dat account toegang tot je Compliance overzicht. Zenya Compliance voorziet in 2 leesrollen die hierop anticiperen, nl. "Lezer extern’ en "Lezer intern”

 Je kunt dan bijvoorbeeld de score buiten zicht houden van de "Lezer extern”, Zie Compliance - Zichtbaar maken of je voldoet aan normen, doelstellingen of richtlijnen | Infoland Community voor meer informatie hierover.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring