Inrichten vragenlijst voor verschillende interne audits

 • 16 April 2024
 • 5 reacties
 • 215 Bekeken

Reputatie 2
Badge +1

Wij zijn begonnen met het herinrichten van CHECK t.b.v. vragenlijsten voor interne audits waarin vragen gebruikt worden vanuit het kader ISO 15189:2023.

 

Voorheen maakte we van iedere interne audit een aparte vragenlijst met hierin enkele normelementen uit het kader ISO 15189. Op deze manier kunnen we de ingevulde vragenlijsten van de interne audits, waarin soms dezelfde normelementen aan bod komen, niet met elkaar vergelijken. We willen dit nu anders aan gaan pakken.

 

Ons plan:

 1. Binnen het kader ISO 15189:2023 hebben we per normelement vragen opgesteld.
 2. Binnen de labelvelden hebben we een label (ISO 15189:2023) aangemaakt met als labelwaarde alle normelementen (hoofdstukken) uit het kader.
 3. Binnen het kader ISO 15189:2023 koppelen we aan alle vragen de juiste labelwaarde.
 4. Binnen de vragenlijsten maken we 1 vragenlijst aan met alle vragen uit het kader (ISO 15189:2023).
 5. Wanneer we een audit starten, starten we binnen die vragenlijst een nieuw vragenlijstonderzoek met hierin enkele labelwaarde geselecteerd die van toepassing zijn voor die betreffende audit.
 6. De auditor vult de vragenlijst in met alleen de vragen die wij via labels hebben geselecteerd.

 

Het idee hierachter is dat iedere audit gebruik maakt van de vragen uit het kader, maar niet altijd dezelfde normelementen hoeft te behandelen. Via labelwaardes willen we dus aangeven welke vragen beantwoord moeten worden binnen het vragenlijstonderzoek.

We willen alles binnen 1 vragenlijst houden zodat we alle ingevulde vragenlijsten met elkaar kunnen vergelijken met de rapportage functie binnen de vragenlijsten.

 

Tip uit de community: Om binnen de rapportage functie te kunnen zien bij welk normelement de vragen horen, willen we per vraag een “code” invoeren met hierin het hoofdstuknummer van het normelement. Deze wordt vóór de vraag in de rapportage weergegeven.

 

Wat vinden jullie van dit idee? Hebben jullie misschien betere ideeën voor de inrichting van de vragenlijsten tbv interne audits?


5 reacties

Reputatie 3
Badge +2

Beste @bverhagen,

Er zijn meer organisaties die dit zo inrichten. Alleen gebruiken ze het label ISO 15189 alleen voor de scorerapporten (wel gekoppeld aan iedere vraag), maar niet om een vragenlijst te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘blok met kadergerelateerde vragen’ en de vragen worden dan gekozen bij het aanmaken van het onderzoek. Maar jouw optie is natuurlijk ook mogelijk.

Bijgaand een voorbeeld van een scorerapport met code + label van het kader NEN 7510

 

Reputatie 2
Badge +6

helaas zijn we nog niet zover dat we de module Check al hebben maar staat hoog op verlanglijstje.

 

@bverhagen: vraagje: nemen jullie ook de toetsingskaders IGJ mee?  

Reputatie 2
Badge +1

helaas zijn we nog niet zover dat we de module Check al hebben maar staat hoog op verlanglijstje.

 

@bverhagen: vraagje: nemen jullie ook de toetsingskaders IGJ mee?  

@Ineke van Felius 

Dit toetsingskader wordt ziekenhuis breed meegenomen. Onze interne audits beperken zich tot de afdeling Pathologie en het kader ISO15189.

Reputatie 2
Badge +6

oke helder; 

Reputatie 3
Badge +4

Hallo,

Wij zitten al een tijdje te zoeken naar de juiste weg. In de “oude norm” koppelden we vooraf normelementen aan een audit. Eind van de rit, alle normelementen zijn één of meerdere keren meegenomen in een audit.

Met de nieuwe norm hoef je niet alle normelementen te auditen. Idee wat we nu hebben:

We hebben auditonderwerpen opgesteld (Pre onderzoek, onderzoek, post onderzoek, uitrusting, reagentia en chemicaliën, etc).  en per auditonderwerp brainstormsessies gehouden om alles wat er rond het onderwerp zou kunnen spelen en dat weergegeven in een mindmap. We voegen normelementen toe in de mindmap daar waar ze van toepassing zijn bij de diverse zaken, bijvoorbeeld onderwerp:

Kwaliteitscontrole - subzaken → en dan normelementen.

 • Rondzendingen → 7.3.7.33 a
 • Uitvoering → 7.3.7.3 c
 • Resultaat → 7.3.7.3 g + i
 • etc.

Wij willen risico gestuurd auditen, dus gaan bij de voorbereiding kijken, waar zijn de risico's op dit onderwerp? (Ingevoerd in de risicomodule) en waar zijn de meeste meldingen (flow).

Daar waar dus de meeste risico's zijn gaan we auditen en daar horen de betreffende normelementen bij en die kunnen we dus niet vooraf bepalen. Dan doen de auditoren zelf.

Idee:
In de vragenlijstontwerp nemen we alle normelementen mee met de bijbehorende vragen ingesteld in het kader. Op pagina 1 een keuzelijst op basis van de inhoudsopgave van de norm. Als je een element aanvinkt dan wordt door middel van voorwaardelijke velden het normelement met bijbehorende vragen getoond in de vragenlijst. Dan heb je dus alleen de vragen in de vragenlijst die zijn aangevinkt op pagina 1 op basis van de voorbereiding van de auditoren.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring