Evaluatie gebruik Normkaders Qualicor

 • 8 February 2022
 • 2 reacties
 • 165 Bekeken

Reputatie 4
Badge +6

Inmiddels zijn er ongeveer 35 organisaties die gebruik maken van de normkaders in Zenya.

In december 2021 hebben we als regiegroep een vragenlijst gestuurd naar alle deelnemers.

14 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. De belangrijkste conclusies hieruit zijn:

 • De normkaders die worden aangeleverd door de regiegroep goed gebruikt worden;
 • Het update proces bij het verschijnen van een volgende versie goed verloopt;
 • De normkaders als basis dienen voor zowel tracers, als audits, als zelfevaluaties;
 • 85% aangeeft tevreden te zijn over de geboden oplossing;
 • 30% de dashboard functionaliteit gebruikt van Zenya om resultaten te tonen;
 • 60% nog niet tevreden is over deze dashboard functionaliteit;
 • 40% de kaders ook gebruikt in het compliance overzicht;
 • 85% de verbeter workflow gebruikt om acties te monitoren vanuit evaluaties en audits;
 • Er behoefte is aan meer kennisdeling hieromtrent.

Met de regiegroep is besproken dat er in de komende maanden een aantal webinars georganiseerd gaan worden! :slight_smile:


2 reacties

Reputatie 4
Badge +6

Indien je een abonnement hebt afgenomen op de Qualicor normkaders zijn alle kaderelementen vertaald in een vraag. Wanneer je zelf andere operationele vragen nodig vind, dien je deze zelf toe te voegen.

Badge

Beste,

Indien wij wensen over te gaan tot integratie van een aantal normenkaders in Zenya, is hierbij dan de mogelijkheid om ook een concrete vertaling van de criteria/normen te integreren welke medewerkers kunnen gebruiken als voorbereiding en tijdens uitvoeren van een interne audit? Is de denkoefening reeds gebeurt om criteria te vertalen naar relevante operationele vragen? 

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring