Beantwoord

Aanpassen resultaten 3D scorematrix

  • 9 November 2022
  • 2 reacties
  • 89 Bekeken

Reputatie 1
Badge +6

Graag zou ik de resultaten van een 3D scorematrix willen aanpassen. De 3D scorematrix is op basis van de RPN ingericht, maar daarnaast willen we ook - wanneer de ernst van een incident/afwijking een 4 of 5 is - dit visueel weer kunnen geven in de scorematrix door middel van de kleur rood.

De matrix krijg ik wel in beeld bij 2 dimensies maar niet bij 3 dimensies. Hoe kan ik dit oplossen?

icon

Antwoord op het topic Chaim Leunissen 9 November 2022, 15:03

Bekijk origineel

2 reacties

Reputatie 5
Badge +5

Het is vrij lastig om een 3D risicomatrix visueel in beeld te brengen en vervolgens voor iedere combinatie van ernst, waarschijnlijkheid en detecteerbaarheid een eigen uitkomst in te vullen.

Daarom passen we een rekenregel toe om de score te bepalen. Deze score is een getal en bepaalt in welke Risicosectie je risico valt.

De rekenregel is vrij eenvoudig, dat is namelijk een vermenigvuldiging van de waarde van de 3 assen in de matrix. In formulevorm “ernst” keer "waarschijnlijkheid” keer "detecteerbaarheid”.

Voor deze rekenregel gebruiken we de getalwaarden die je bij iedere lijstwaarde van ernst, waarschijnlijkheid en detecteerbaarheid ziet staan, bijvoorbeeld:

Bij "Gering” wordt het getal 1 ingevuld op de rekenregel, bij "Catastrofaal” wordt het getal 5 ingevuld in de rekenregel.

Als alledrie de velden vijf lijstwaarden hebben, dan is de minimale totaalwaarde voor de risicoscore 1 x 1 x 1 = 1 en de maximum score 5 x 5 x 5 = 125

De getalwaarden worden bepaald door het aantal antwoordopties - je kunt die niet handmatig instellen.

Bovenstaande is mijns inziens volledig in lijn met de RPN rekenregel, zie SlimLean - Risicoanalyse FMEA RPN analyse voor succes

Vervolgens "verbindt” je de uitkomst van de rekenregel aan een zogeheten "risicosectie”, zodat je er een kleur aan kunt geven:

 

Hier zie je bijvoorbeeld dat de uitkomst van "ernstklasse 5” x "waarschijnlijkheidsklasse 5” x "detecteerbaarheidsklasse 3” in de rode sectie valt.

In Zenya mag je de grenswaarden van iedere risicosectie wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat de Rode zone al bij 60 begint, zodat de uitkomst van ernstklasse 4 x waarschijnlijkheid 5 x detecteerbaarheid 3 in die sectie valt. Maar de uitkomst van ernst 4 x waarschijnlijkheid 4 x detecteerbaarheid 3 valt daar niet in. Of je brengt het aantal risicosecties terug naar 3. Maar mijn eerste indruk is dat je dan niet meer aan de RPN rekenregel voldoet.

Als dit onvoldoende stuurmiddelen biedt, dan zijn dit twee alternatieven:

  1. Gebruik zowel de "ernst” als de totale risicoscore als filter voor je overzicht van risico's 
  2. Gebruik een 2D matrix

 

 

Reputatie 1
Badge +6

Dank voor je uitgebreide antwoord Chaim. Ons ziekenhuis maakt geen gebruik van de module RISK.

Ik heb dan ook niet de mogelijkheid om de grenswaarden van een risicosectie te wijzigen.

Binnen de module FLOW kan dat wel bij een 2D risicomatrix, maar niet bij een 3D matrix. Het alternatief om de ernst als filter te gebruiken helpt ons verder.

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring