Input gevraagd

Horizontaal Toezicht Zorg - Welke rol speelt risicomanagement software daarbij?

  • 11 November 2019
  • 2 reacties
  • 411 Bekeken
Horizontaal Toezicht Zorg - Welke rol speelt risicomanagement software daarbij?
Reputatie 6
Badge +7

Infoland timmert hard aan de weg als het gaat om software ter ondersteuning van integraal risicomanagement. Ook binnen de zorgsector spreken we dagelijks mensen over dit onderwerp, en dan komt al snel het onderwerp “Horizontaal Toezicht” voorbij. 

In deze post deel ik graag met jullie hoe wij vanuit Infoland het landschap zien als het gaat om Horizontaal Toezicht en software. Werk jij voor een zorginstelling? Dan ben ik heel benieuwd hoe jouw organisatie in de wedstrijd staat.

  • In welke mate zet je al software in voor risicomanagement in het algemeen?
  • En in het bijzonder voor Horizontaal Toezicht? 
  • Welke keuzes/afwegingen heb je daarbij gemaakt?
  • Wat verwacht je dat er de komende jaren gaat veranderen op dit vlak?

 

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Horizontaal Toezicht sluit namelijk aan op het profiel en de systemen van het ziekenhuis.

bron: https://www.horizontaaltoezichtzorg.nl/horizontaal-toezicht/

 

 

Horizontaal Toezicht in vogelvlucht

Aan iedere zorginstelling wordt één zorgverzekeraar gekoppeld, die toezicht houdt. De verzekeraars zien onderling weer toe op elkaar. 

 

 

Een zorgverzekeraar houdt toezicht, en de zorginstelling maakt dat mogelijk door de verzekeraar te voorzien van informatie. Informatie over de wijze waarop de organisatie de rechtmatigheid van declaraties heeft geborgd in haar processen. Nog concreter: risico's en bijbehorende beheersing.

Hoe gaat dat in de prakijk?
De meeste zorginstellingen stellen hun risicoprofiel  op in Excel, en vullen dit eventueel met documenten waarin risico's en de beheersing daarvan verder worden toegelicht. Die informatie wordt vervolgens via e-mail verstuurd naar de verzekeraar. 

De zorgverzekeraars hebben vervolgens de uitdaging om die informatiestroom te managen. 
Uitwisseling via e-mail is natuurlijk zowel vanuit praktisch oogpunt als vanuit informatiebeveilingsoogpunt geen optimale oplossing. Vandaar dat er opdracht is verstrekt om software te ontwikkelen om dit proces te faciliteren.

 

Software voor Horizontaal Toezicht

Die software valt uiteen in twee delen:

  • software voor de zorgverzekeraar
  • software voor de zorginstelling

 

 

De software voor de zorgverzekeraars wordt ontwikkeld door Valert.

Valert ondersteunt, versterkt en verbindt zorgverzekeraars en zorgaanbieders met toekomstbestendige oplossingen om correcte zorgdeclaraties te waarborgen. Dit doen wij vanuit een onafhankelijke positie, zonder winstoogmerk, in samenwerking met een aantal toonaangevende zorgpartijen.

 

 

De tegenhanger daarvan is software voor de zorginstellingen. Zij hebben de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de software tool Rollerqoaster van de firma Qontrol-IT.

 

Qontrol-it biedt met RollerQoaster de software om Horizontaal Toezicht te concretiseren. Door het gebruik van RollerQoaster wordt alle informatie gestructureerd opgeslagen in een gestandaardiseerde omgeving. RollerQoaster begeleidt u door een turbulente periode om uiteindelijk verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid en eigenlijk gebruik van zorggeld die geënt is op Horizontaal Toezicht. Net zoals in een achtbaan zult u met uw team met alle wielen op de rails willen blijven. Mocht u dreigen te ontsporen in het proces naar HT dan zal RollerQoaster en ons ervaren team u helpen om een crash te voorkomen en met tevredenheid op de rit terug te kijken!

 

Waar álle zorgverzekeraars werken met de software van Valert, is er voor de zorginstellingen vrije keuze.
Het platform wat Valert heeft gerealiseerd is een open platform. Naast Rollerqoaster kunnen dus ook andere software-leveranciers hier op aansluiten, en daarmee invulling geven aan de informatiestroom voor Horizontaal Toezicht. Een voorbeeld van zo'n oplossing is HTMS Zorg van Zapphire.

 

Grenzen aan wat de tools voor jouw organisatie kunnen betekenen

Als je leest ‘software voor Horizontaal Toezicht die kosteloos te gebruiken is’ - dan denk je vast ‘mooi! Dat scheelt weer investeren in extra tooling!’
En dat is zeker waar - zolang je het puur als een vervanger ziet voor de huidige informatieverstrekking via Excel en e-mail. De software van Qontrol-IT richt zich puur op het aanleveren van HT-informatie richting de zorgverzekeraars, en de activiteiten die daar direct aan gerelateerd zijn.

Waar de aangeboden tooling zich echter níet op richt, is het beheersen van risico's in de interne organisatie. Dat is een heel ander vraagstuk, waarbij heel andere eisen worden gesteld aan ondersteunende software.

 

 

Als wij vanuit Infoland in gesprek zijn met een zorginstelling over risicomanagement, dan gaat het altijd over de scope bínnen de eigen organisatie. 

Op dit moment draaien we al een aantal projecten specifiek gericht op Horizontaal Toezicht. Op basis daarvan kunnen wel al wel voorzichtig concluderen dat we daar zeker een relevante bijdrage kunnen leveren. Wat wij op dit moment níet afdekken met onze software, is het aanleveren van informatie aan de zorgverzekeraar. Dat zou op dit moment dus nog op de ‘oude’ manier kunnen gaan (via e-mail), of de zorginstelling zou er voor kunnen kiezen om voor die specifieke activiteit de Rollerqoaster software in te zetten. 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Wij verwachten dat een deel van de zorginstellingen zeker aan de slag gaan met Rollerqoaster - omdat het de interactie met de zorgverzekeraar vereenvoudigt. 
Maar wij zien ook dat die zelfde zorginstellingen zich ondertussen buigen over de vraag 'hoe gaan we risicobeheersing nou echt goed ondersteunen binnen onze organisatie'. 


Onze verwachting is dat er in de markt uiteindelijk enkele spelers zullen ontstaan die de gehele behoefte van de interne organisatie kunnen afdekken - en tevens een koppeling bieden met het platform van de zorgverzekeraars. 
Met name voor de wat grotere zorginstellingen zullen hiervoor gaan kiezen - en in dit segment zal er daarmee geen rol van betekenis meer zijn voor tooling die zich puur richt op de informatieverstrekking richting de zorgverzekeraar.

Tegelijkertijd kunnen wij ons best voorstellen dat kleine zorginstellingen, met een overzichtelijker vraagstuk m.b.t. interne risicobeheersing, niet voor zo'n all-in-one oplossing gaan kiezen - maar wel een stukje tooling gaan gebruiken specifiek voor Horizontaal Toezicht.

 

 

Herkenbaar?

Zijn onze verwachtingen herkenbaar - of heb jij een andere kijk op het landschap?
De Community en ik zijn benieuwd!  Maak ons deelgenoot via een reactie hieronder!

 

 


2 reacties

Badge

Is hier door organisaties al voortgang aan gegeven? Wij willen er in Zenya mee aan de slag, zeker nu RollerQuaster een betaalde applicatie gaat worden. Daarnaast heeft die applicatie ook inderdaad alleen communicatie richting zorgverzekeraar weer en geeft weinig aanvullende info voor de eigen organisatie

Reputatie 4
Badge +6

@Marja Engel: ben jij nog verder gekomen met dit vraagstuk? 

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring