Vraag

Snel melding inleggen bij vaak voorkomende incidenten met klein risico

  • 7 april 2021
  • 3 reacties
  • 27 Bekeken

Badge

Trajectum wil meer gaan sturen op incidenten met een laag risicoscore, maar wel met een hoge frequentie van voor komen. Daartoe willen we dat een melder snel een melding kan inleggen en kan herhalen.

Natuurlijk kan ik via een voorwaardelijke sectie voorkomen dat de melder een deel van het meldformulier hoeft te vullen. Maar ik wil daarnaast ook dat snel een melding herhaald kan worden (een soort bulkmelding).

Voorbeeld: een van de cliënten uit zich een aantal keer op een dag verbaal agressief naar de begeleider(s). Kan de melder dan een melding aanmaken en aangeven dat het meerdere keren is voorgekomen (waarbij deze als aparte incidenten geteld worden)?

 

Enkele collega's stellen onderstaand papieren instrument voor als “turflijst”, maar we willen natuurlijk het liefst dat er digitaal in iTask geregistreerd wordt.

 

 


3 reacties

Reputatie 5
Badge +9

Volgens mij is een melding uniek met haar gegevens en kun je deze niet opsplitsen in meerdere submeldingen. Lijkt me ook niet goed gekeken naar zuiverheid van cijfers. Koppelen van meldingen per klant is misschien een optie.

Wij hebben daarover in het verleden afgesproken dat herhalende klantgebonden incidenten per klant gemeld worden op een manier dat er uit de melding blijkt of een team hierin actie/onderzoek/behandelverandering naar de klant bespreekbaar moet maken. Rest in rapportage betreffende klant.

Je zult denk ik de oplossing in de soort velden van het meldformulier moeten zoeken. Maak duidelijke grenscriteria voor het gedrag waarop je dan actie wel of niet laats plaatsvinden.

wellicht helpt dit je verder in het denkproces.

Reputatie 5
Badge +8

Wij hebben hiervoor een meldingstype aangemaakt dat gebruikt wordt als TEL VIM. Een TEL VIM is een korte VIM-melding van één specifiek onderwerp. Vaak loopt een TEL VIM maar een bepaalde periode, waarna er een rapportage gedraaid wordt.

Je zou dit in de module vragenlijsten kunnen bouwen met een vragenlijstonderzoek, maar het voordeel van de module Meldingen is dat er een risicoscore aan de antwoordmogelijkheden gehangen kan worden, waarna er actie kan volgen.

De workflow van de melding is bij ons meteen afhandelen: dus automatische overgang naar de status afgehandeld als aan bepaalde voorwaarde voldaan wordt.

Bij meldingen waarbij de risicoscore hoog is dan gaat de melding automatisch naar een bepaalde status waar actiepunten aan gehangen worden.

Badge

Beste Emile, Jeske,

Dit helpt me zeker verder in mijn denkproces. De vragenlijstmodule gebruiken wij (nog) niet, dus ik zal het moeten zoeken in de module Melden en analyseren en op basis van slimme voorwaardelijke secties / afhankelijkheden in de flow.

Bedankt voor jullie reacties!

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring