Vraag

Search app - hoe om te gaan met gedeelde apparaten?


Reputatie 4
Badge +7

Isala: aanschaf nieuwe smartphones en Zenya search app. 

Isala heeft alle oude telefoons vervangen voor de smartphone Samsung Galaxy Xcover 4s.
Nu is het mogelijk om de Search app in gebruik te nemen. We zijn bezig met de laatste technische voorbereidingen. We hebben onze Zenya sites laten omzetten van http naar https op de oefen-acceptatie-productie omgeving. Nu alleen nog de SAML-verificatie met Active Directory Federation Services (ADFS)  laten aanmaken door onze ICT in samenwerking met Infoland en klaar zijn we. In eerste instantie plaatsen we alleen de noodprocedures en onze veiligheidswaaier op deze app maar we weten inmiddels dat er veel specialismen mooie ideeën hebben. Het inrichten van de app vraagt dus een goede visie en men dient spaarzaam om te gaan met de inrichting en de vulling van deze app. Het moet natuurlijk geen kopie worden van een Zenya portaal.       

Isala heeft een vraag maar wil ook een gesprek voeren over het volgende:

We hebben ongeveer 1000 smartphones die op naam van een gebruiker staan. Dit zijn veelal artsen, leidinggevende, managers, stafmedewerkers enz. 

De overige 1000 smartphones zijn toestellen die niet op naam staan en worden veelal door verpleegkundigen, medisch ondersteunend en OK’s gebruikt. Deze telefoons worden per dienst overgedragen en staan dus niet op naam.  

Het probleem:

De eerste keer zou op de gedeelde apparaten moeten worden ingelogd door een medewerker. Het zou de app erg gebruiksonvriendelijk maken wanneer je steeds opnieuw moet inloggen wanneer je het toestel overdraagt aan je collega van dienst.
Daar je met de Search app favorieten kunt instellen en kunt reageren op de documenten die in Isala grotendeels centraal beheerd worden zullen de onjuiste namen aan de opmerkingen gekoppeld worden. Er is al eerder een discussie geweest over deze beperking. De reactie van Infoland was toen als volgt: 

Op gedeelde apparaten kan ik me beter voorstellen dat je het een risico vindt - al blijft de vraag wat dat risico nou écht is. Bij andere organisaties blijkt dat risico bij nader inzien nogal mee te vallen: het is niet zo dat medewerkers die doorwerken op een apparaat onder iemand anders account opeens bij allerlei gevoelige informatie kunnen waar ze niet bij mogen - maar meer 'onhandig', ze zien dan andermans favoriete documenten, en als ze een opmerking plaatsen doen ze het onder de verkeerde naam. E.e.a. hangt natuurlijk wel sterk af van het soort documentatie wat je aanbiedt via de app, en in hoeverre dat voor verschillende doelgroepen met rechten is afgeschermd.

Verbazing:

Eerlijk gezegd verbaast mij deze reactie. Op bijna elk apparaat in het ziekenhuis nemen we de autorisatie/rechten zeer serieus en willen we juist voorkomen dat medewerkers werken onder een account van een ander.

Moet anders kunnen : 

Infoland zou voor dit probleem mijn inziens een oplossing moeten bedenken om juist deze toestellen die niet op naam staan. Want de Search app zou juist gevuld moeten worden met documenten die de directe zorg ondersteunen zoals voor protocollen voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Denk aan voorbehouden handelingen protocollen en andere belangrijke documenten die snel beschikbaar moeten zijn.
Maar dan moet de optie om eigen favorieten aan te maken en te reageren op documenten ook op orde en mogelijk zijn.

Hoe dan?: 

Ik weet het nog niet en onze ICT weet het ook nog niet en Infoland denk ik ook nog niet.
Het zou toch mogelijk moeten zijn dat een medewerker die in een dienst de telefoon overneemt op een makkelijke wijze zou moeten kunnen inloggen onder eigen naam. Of het zou toch mogelijk moeten zijn dat er gewerkt wordt onder een algemeen account en wanneer een gebruiker een opmerking wilt plaatsen er gevraagd wordt naar zijn naam en afdeling.
Er zijn vast vele oplossingen te bedenken.

Vraag aan organisatie/ziekenhuizen: 

 • Welke organisatie/ziekenhuis loopt tegen hetzelfde probleem aan?
 • Welke organisatie/ziekenhuis heeft hiervoor een oplossing/work around bedacht?
 • Wat zouden wij als organisatie/ziekenhuizen graag zien wat Infoland doorontwikkeld in deze Search app mbt dit probleem?
 • Wie voelt zich uitgedaagd om met goede goede oplossing/wensen /ideeën te komen zodat Infoland de search app kan doorontwikkelen?

 Ik ben benieuwd. Hoor graag jullie reactie.


25 reacties

Reputatie 5

Het is belangrijk te beseffen dat de App-wereld fundamenteel anders in elkaar steekt dan de internet wereld. Bij apps is het gebruikelijk dat aanmelden éénmalig is, en dat de app daarna onthoudt wie je bent. Er wordt vanuit gegaan dat een toestel persoonlijk is, en heeft als grote voordeel dat je na het openen van een app niet elke keer opnieuw moet aanmelden. Dit heeft als keerzijde dat als je een toestel deelt met verschillende mensen, dat je dan meteen aangemeld bent onder het oorsponkelijke account. Dit zal eigenlijk gelden voor (vrijwel?) elke app die op de telefoon draait.

Reputatie 6

@Alex van Baar, weet jij of jullie apps hebben die hier wel in voorzien? Want in principe klopt het wat Job zegt. We hebben wel nagedacht over eventuele oplossingen, want er zijn best wel wat oplossingsrichtingen, maar daar konden we samen met verschillende klanten geen concensus in bereiken.
Oplossingsrichtingen zijn o.a.:

 • Automatisch afmelden na een bepaalde periode. Nadeel: super irritant als je geen shared device hebt.
 • Na een bepaalde periode van inactiviteit vragen: ‘Ben jij Koen Sterken?’. Nadeel: je kunt op ‘Ja’ klikken, terwijl je niet Koen Sterken bent.

Daarnaast is het ook nog lastig in te bouwen; hoe lang moet de periode van inactiviteit dan zijn? Want wanneer je bijv. aan het einde van je dienst bent, en je collega die zijn/haar dienst start gaat gelijk verder op het apparaat waar jij net mee hebt gewerkt… is de telefoon of tablet dan wel lang genoeg inactief geweest.

Met andere woorden; we willen hier best wel wat mee, ondanks dat de app-wereld inderdaad anders is dan de internet-wereld, maar we moeten wel tot een oplossing komen waar het overgrote deel van onze klanten blij mee is. En daar zijn we nog niet.

Reputatie 4
Badge +7

Hallo Koen,

Helaas heb ik de oplossing ook niet en ken zelf of heb geen ervaring met het wisselen van accounts in apps. Maar ik denk dat wanneer je de search app organisatiebreed wilt uitzetten er vele klanten zijn (ziekenhuizen) die een dergelijk probleem hebben. Telefoon niet op naam omdat deze wordt doorgegeven per dienst. 

Het aanmelden van een andere gebruiker zou eigenlijk net zo makkelijk moeten gaan als op een Zenya portaal waarin je snel (favorieten gebruikers team) je eigen gebruikersnaam kan zoeken en inloggen. Misschien is een wachtwoord dan zelfs niet nodig of optioneel omdat je binnen een beveiligde omgeving werkt en  het alleen gebruikt wordt voor het verzenden van opmerkingen op een bepaald protocol. Indien je heel makkelijk kan switchen van gebruiker dan kan dit ook een standaard handeling worden van een zorgmedewerker bij aanvang van zijn dienst. 

Ook zou een oplossing kunnen zijn om vanuit een algemeen account op toestellen te werken zonder eigen naam (alle gebruikers Isala). Pas wanneer een gebruiker een opmerking wilt plaatsen bij een document zou er een pop-up kunnen verschijnen waar er gevraagd wordt naar naam en specialismen of afdeling. Dus 2 verplichte velden met naam en afdeling wanneer een gebruiker een melding wilt doen. 

Technisch gezien weet ik niet of dit allemaal mogelijk is maar er zijn vast meer apps in de wereld die hierin voorzien. De uitdaging zit hem in de gebruikersvriendelijkheid wanneer je je wilt aanmelden als andere gebruiker of werken met een algemeen account en pas vraagt naar naam en afdeling wanneer de gebruiker een opmerking bij een document wilt plaatsen. 

Reputatie 4
Badge +7

In de Search app zit een bug die alleen voorkomt bij de Samsung XCover 4S. Isala heeft 4000 van deze toestellen aangeschaft en we hebben de search app ingericht maar door de bug zijn we niet in staat deze te gebruiken. Het schijnt dat de software herschreven moet worden zodat ook deze Samsung XCover 4S toestellen gebruik kunnen maken van deze app. De bug is wat hoger geprioriteerd maar hebben nog geen idee wanneer dit door Infoland gefikst wordt. 

Vragen aan andere organisaties die de search app gebruiken of willen gaan gebruiken:

 • Zijn er meer organisaties die problemen ondervinden met de search app op hun Smartphones?? 
 • Zijn er meer organisaties die tegen het probleem van gedeelde apparaten aanlopen? (Denk dan aan telefoons die niet op naam staan maar worden doorgegeven per dienst)

Indien de programmatuur van de Search app software toch herschreven moet worden, dan is het misschien ook mogelijk om oplossingen te bedenken voor de telefoons (gedeelde apparaten) die niet op naam staan, maar doorgegeven worden per dienst. Hierbij zou het aanmelden onder een andere naam mogelijk moeten worden op een eenvoudige manier zodat bij een overdracht, de nieuwe gebruiker op een hele gebruiksvriendelijke manier onder zijn eigen naam de Search app kan gebruiken en reageren op documenten onder zijn eigen naam. Wij zien vooral dat verpleegkundigen behoefte hebben aan de search app en dat is nu net de grootste groep (2700 nieuwe Smartphones) die geen toestellen op naam hebben. Hier is nog geen goede oplossing voor gevonden. Met deze post wil ik aandacht vragen dit in de nabije toekomst wel mogelijk te maken. 

In veel apps is het mogelijk om je onder een andere naam aan te melden. Neem Google, YouTube. Daar kun je makkelijk switchen van gebruiker. Dit moet ook vast mogelijk gemaakt kunnen worden voor de search app door Infoland. Hoor graag de reacties van collegae ziekenhuizen of andere organisaties die met hetzelfde vraagstuk zitten.

Reputatie 6
Badge +7

Hoi Alex,

 

Zoals eerder besproken zitten wij in een kleine pilotfase. Het delen van devices zal hier ook een rol spelen, zeker bij de zorgmedewerkers waarbij je de app  ‘op de pieper’ geïnstalleerd wil hebben. (tegenwoordig zijn of worden dit dus smartphones).

Je zou hier ook algemene accounts voor kunnen gebruiken. Los van jou bezwaren zie ik met name uitdagingen rondom het gebruikersbeheer. Het aantal gebruikers vliegt daarmee omhoog (in jouw voorbeeld al met 1000) en daarmee ook de kosten van het contract. 

Reputatie 4
Badge +7

Hallo Sivia,

Ik ben zeer benieuwd naar jullie bevindingen. Begrijp ik nu goed dat jullie met een algemeen account werken op de  gedeelde smartphones? Kun je wat meer hierover vertellen? Hoe gaat het dan als een gebruiker wilt reageren op een document of gebruiken jullie deze functie niet op de gedeelde smartphones? En hoe gaat het dan met de updates? Vinden deze automatisch plaats op alle algemene accounts? En hoe schaalt Infoland de algemene accounts in? 

Je ziet, er zijn nog veel vragen mbt de search app en hoop ook dat Infoland hierop gaat reageren. 

Reputatie 6
Badge +7

Ik heb tot nu toe 2 cases waarin sprake was van gedeelde apparaten van dichtbij gezien:

 • in de ambulancezorg, waarbij de Search-app draait op een (vast gemonteerde) iPad in de ambulance. In dit geval wisselt de bemanning per dienst, en zou men dus aan het eind van de dienst moeten uitloggen. Dit wil men in de praktijk wel eens vergeten.
  Gedachtespoor was hier om te werken met een reminder na 8 uur ‘je bent ingelogd als …. klopt dat nog?’ omdat je te tijdsduur dan kunt relateren aan de lengte van een shift. Het is nog niet tot uitvoering van het idee gekomen omdat het probleem in de praktijk helemaal niet zo groot bleek als vooraf bedacht, en er in dit geval ook geen beveiligngs-issue was (de set documenten waar de betreffende medewerkers toegang toe hebben is voor elke ambulancier gelijk).
   
 • in het Erasmus MC, waar gewerkt wordt met de Ascom Myco-devices.
  (dit zijn de ‘piepers met apps’ waar @Silvia van Gils  aan refereert).
  Hier speelt dat die aan het eind van iedere dienst terug in een dock worden geplaatst. Het ideale scenario is dat je aan het ‘plaatsen in dock’ automatisch het afmelden van de gebruiker koppelt.
  In de afgelopen 1,5 jaar hebben we veel effort gestoken in het werkend krijgen van dat scenario. In theorie kan het, maar in de praktijk valt het helaas erg tegen om dit stabiel werkend te krijgen. Wellicht dat @Marit Buijs de laatste stand van zaken uit de praktijk wil delen.

   

 

 

Reputatie 6
Badge +7

Hoi Alex,

 

Op dit moment werken wij nog niet met algemene accounts. De pilot is momenteel heel klein op een deel van een afdeling. Hier worden nog persoonlijke (dedicated) devices gebruikt. Maar ik kan me voorstellen, zoals jij ook schetst, dat bij eventuele uitrol juist de ‘piepers’ van zorgpersoneel hiervoor worden ingezet. (wij weten op dit moment nog niet of en hoe we de search app kunnen gebruiken, dat hangt uiteraard o.a. van de pilot af)

Dan volgt automatisch de vraag of je iedereen dus steeds in en uit laat loggen of je met meer algemene accounts gaat worden. Aan beiden zitten voor- en nadelen en risico's. 

De keuze is van veel afhankelijk. Bijvoorbeeld ook of we de search-app als standaard tool aanbieden of alleen als noodscenario bij uitval van reguliere systemen of het netwerk. Bij de algemene ‘piepers’ kun je een reguliere push van informatie waarschijnlijk makkelijker effectueren dan op persoonlijke devices. 

Maar dit zijn allemaal vragen die voor ons een stukje in de toekomst liggen. We lezen daarom wel graag mee bij jullie ervaringen en welke hobbels jullie tegen komen maar vooral ook welke oplossingen er zijn.

Reputatie 6
Badge +7

Verder wil ik graag nog reageren n.av. het inzetten van ‘algemene accounts’.
Wij zijn daar geen voorstander van. 
Los van de door @Silvia van Gils  benoemde administratieve en financiële consequenties, is het zo dat je in de toekomstige doorontwikkeling van de Zenya-apps zal je alleen maar meer ‘verpersoonlijking’ zien.  Denk bijv. aan persoonlijke suggesties op het startscherm van de app. 
Dat doen we vanuit de overtuiging dat we professionals daarmee het beste helpen bij het snel krijgen van precies die informatie die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
Een ontwikkeling om in de apps met algemene accounts te werken, en je voor specifieke functionaliteiten alsnog te laten inloggen, staat in mijn ogen haaks op die visie.


De oplossingsrichting zou wat mij betreft dan ook moeten liggen in het voorkomen dat de medewerker onder de verkeerde account zit te werken. Zoals hierboven al geïllustreerd door oa @Koen Sterken is het helemaal niet zo eenvoudig om dat zodanig te doen dat het effectief is én tegelijkertijd niet de gebruiksvriendelijkheid van de app onderuit te halen. 

Het begint denk ik met onderscheid maken tussen de manier waarop de app wordt ingezet. De app zou moeten ‘weten’ of hij op een persoonlijk device staat, of op een gedeeld device. Op een persoonlijk device hoef je de medewerker dan sowieso nooit lastig te vallen met ‘identiteitscontroles’ na het eenmalig aanmelden. Terwijl je op een gedeeld device dus wél een (nog te verzinnen) periodieke controle o.i.d. zou krijgen.

  

Reputatie 6
Badge +7

Eens @hleijen wij hebben de afgelopen jaren zoveel mogelijk algemene accounts verwijderd. Ons motto is altijd persoonlijk, tenzij. Op een paar plekken in huis ontkomen we er niet aan.

Ik ondersteun jouw oplossingsrichting dan ook volledig, voorkomen dat…..

Dat dit niet zo makkelijk is, is evident. Benieuwd wat de toekomst hierin brengt.

Reputatie 4
Badge +7

Ook helemaal mee eens. Werken onder een algemeen account is niet meer van deze tijd en brengt inderdaad allemaal beperkingen met zich mee.

Maar hoe nu verder? 

Ik ben verder technisch niet zo onderlegd maar ook voor apps moet het toch mogelijk zijn om makkelijk van account/gebruiker te wisselen. Dit kan tegenwoordig met zoveel apps zoals Facebook, Google apps, Skype, enz. 

De meest nuttige toepassing voor de search app zien wij op de smartphones (werktelefoons) van de verpleegkundige en de artsen. Zij dienen snel en makkelijk de juiste zorg informatie op te kunnen vragen zonder daarbij eerst naar een PC te hoeven lopen. Inherent aan deze doelgroepen is dat zij juist beschikken over smartphones die  niet op naam staan. 

Voor deze doelgroepen zou men bij de aanvang en wisseling van de dienst de werkwijze moeten aanleren om tijdens de overdracht gelijk in te loggen op de smartphones onder de eigen naam.  

@Silvia van Gils: Op het ogenblik staat de uitrol van de search app stil in Isala doordat er een bug in de search app software zit die blijkbaar alleen de Samsung XCover 4S toestellen treft. 

Reputatie 4
Badge +7

Goed nieuws voor Isala. De search app bug lijkt gerepareerd te zijn en wacht op een eerste test die in samenwerking met Infoland en Isala ICT zal plaatsvinden. Hopen de search app dit jaar nog in te zetten voor alle Noodprocedures en later voor de veiligheidswaaier en de interactieve documenten van de voorbehouden handelingen waarin meerdere protocollen in 1 interactief thema document getoond moeten gaan worden. 

Maar tot nu toe kan in Isala alleen de search app draaien op toestellen op naam.
Wij zijn nog steeds in afwachting over de oplossingen van GEDEELDE APPARATEN (telefoon zonder naam en per dienst doorgegeven) die Infoland met input van de klant zou moeten gaan bedenken en ontwikkelen. Indien er al meer ideeën en ontwikkelingen zijn mbt de search app op gedeelde apparaten dan horen wij dit graag. Het heeft weinig zin om de veiligheidswaaier en de voorbehouden handelingen en andere belangrijke protocollen voor de verpleegkundigen te plaatsen op de search app als zij deze toch niet kunnen raadplegen. 

Reputatie 4
Badge +7

Misschien is het een idee om (optioneel) de OPMERKINGEN functionaliteit op de protocollen in de search app uit te zetten bij gedeelde apparaten. (keuze inbouwen) Dan wordt de search app alleen gebruikt voor het raadplegen van documenten onder bijvoorbeeld 1 algemeen Zenya account. Indien men wilt reageren op een protocol dan dient met dit te doen vanaf een PC.

Reputatie 6
Badge +7

@Alex van Baar  en anderen:

We blijven bij ons standpunt dat we niet gaan tornen aan de functionaliteit van de apps; die zijn op hun best als medewerkers inloggen met een persoonlijk account, en dat willen we graag zo houden. 

Dat betekent niet dat we níets gaan doen.
Naar aanleiding van dit topic en Automatisch uitloggen iProva search app | Infoland Community hebben we besloten om een ontwikkeling in gang te gaan zetten waarmee we de zorgen die er leven m.b.t. de beveiliging en privacy bij Zenya-apps op gedeelde apparaten verder kunnen wegnemen.


Wat gaan we doen?
Het gedrag van de apps zal aanpasbaar worden middels nieuwe systeeminstellingen in Zenya.


Je kunt daarmee straks bepalen of medewerkers net zoals nu ‘permanent ingelogd’ blijven in de apps, of dat de app vereist dat je opnieuw inlogt na een periode van inactiviteit.

Ook willen we daarbij voorzien in de mogelijkheid om bepaalde gebruikersgroep(en) uit te sluiten van deze vereiste. Zodat je toch onderscheid kunt maken tussen gebruikers van een gedeeld device en gebruikers met een ‘eigen’ device.  De suggestie om dit onderscheid via MDM (mobile device management) te maken is ook overwogen, maar lijkt de ontwikkeling complexer en onzekerder te maken. We kiezen daarom nu dus via een bewezen route waarbij we het binnen Zenya zelf oplossen.

 

Wanneer?
De komende periode zijn we nog druk met de release van ‘iProva 6’.
Daarna gaan we aan de slag met onze apps, en komen er zowel voor de Search app als de Capture app updates uit om ze te laten aansluiten bij de nieuwe naam en look&feel van Zenya. In die updates, die we dus verwachten in Q2 2021, gaan we ook bovenstaande ontwikkeling meenemen.
Wordt vervolgd dus!

Reputatie 4
Badge +6

Goed om te horen. Wij willen de beide apps binnenkort gaan uitrollen. Maar ook wij hebben op de verpleegafdelingen te maken met deels gezamenlijke smartphones. Misschien dat wij dan nog even wachten op de updates.

Gr Diana 

Reputatie 4
Badge +7

Hallo Hilbert,

Het is goed nieuws dat de search app verder door ontwikkeld wordt door Infoland
Wel heb ik nog wat vragen:

 1. Is een inactiviteit een inactiviteit van de search app of een inactiviteit van de toestel zelf? Waarschijnlijk is dit de search app inactiviteit.
  In de praktijk zal een medewerker met een toestel zonder naam niet constant en/of heel vaak in de search app een protocol moeten opzoeken. Dus zal hij/zij altijd (opnieuw) moeten inloggen om de search app te kunnen gebruiken indien deze wordt uitgelogd na een inactiviteit. 
 2. Wat wordt de methode om snel te kunnen inloggen door een medewerker op het toestel zonder naam bij een inactiviteit?  Wordt dit bijvoorbeeld een QR code op het Zenya portaal die de medewerker bij aanvang dienst gebruikt om snel in de search app in te loggen of denkt Infoland aan andere snelle manieren?
 3. Wordt de wens om meer gelaagdheid aan te brengen in de search app ook meegenomen in de doorontwikkeling? 
  Nu is het zo dat je 1 doelgroep/categorie een eigen naam en kleurtje kunt geven en dat daar alle documenten onder komen te hangen.  

Noodprocedures (195 documenten)
Infectiepreventie (100 documenten)
Veiligheidswaaier (50 documenten)
Voorbehouden handelingen (75 documenten)

Graag zouden wij zien dat het mogelijk (optioneel) wordt om meer gelaagdheid aan te brengen in de search app omdat wij denken dat dit de gebruiker ondersteund in het snel vinden van zijn informatie. 

Noodprocedures

 • acuut personeel tekort
 • Besmetting
 • Brand, ontploffing, instorting enz
 • Groot aanbod patienten
 • Uitval nutsvoorzieningen
 • enz

Infectiepreventie

 • Covid protocollen 
 • Influenza
 • Isolatie en uitbraken
 • Scopen reinigen en desinfectie

 

Reputatie 5
Badge +6

Hoi @Alex van Baar

 

Om op jouw vragen terug te komen. 

 1. Inactiviteit zoals we die nu insteken is inactiviteit van de app. 
 2. Gebruikers kunnen nu al gebruik maken van een QR code om de app te koppelen aan. Als een gebruiker op de desktop is ingelogd, kan hij/zij onder de naam naar apps gaan en daar een QR code scannen. Daarmee wordt de search app automatisch aan die omgeving gekoppeld. Er zal wel nog ingelogd moeten worden om te bevestigen dat de gebruiker ook de gebruiker is.
 3. Voor nu zijn de plannen voor de apps gericht op het laten aansluiten bij de nieuwe look & feel van Zenya en bovenstaande ontwikkeling. 

   

Reputatie 5
Badge +6

Toch nog een reactie uit het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Wij zijn, na het nemen van veel technische hobbels, eindelijk aangekomen bij een voorzichtige 1e pilot met de Search app.

 

Op dit moment heeft iedere medewerker bij  ons de mogelijkheid de ASz zakkaartjes app te installeren op eigen smartphone. Deze app is een aantal jaren geleden door onze VAR ontwikkeld, met hulp van een app leverancier. Veel gebruikers zijn hier erg tevreden over.

Wij hebben dus een grote uitdaging om iedereen te enthousiasmeren over de Search app.

Dit lukt tot nu, maar helaas kunnen we de app door ICT technische problemen nog niet vrij aanbieden aan medewerkers op hun eigen smartphone.

 

Gelukkig loopt er een pilot met door de ICT dichtgetimmerde smartphones op verpleegafdelingen. O.a. de HiX app wordt via een MDM omgeving beschikbaar gesteld. Ook de Search app kunnen we op deze wijze beschikbaar stellen aan verpleegkundigen.

Wij lopen hierbij tegen hetzelfde probleem aan als @Alex van Baar: met welke gebruikersaccount gaan we verpleegkundigen laten aanmelden?

Persoonlijk account heeft de voorkeur, maar dan gaat waarschijnlijk niemand uitloggen.
Het zal waarschijnlijk toch een groepsaccount worden, tenzij het automatisch uitloggen tijdig beschikbaar is.

Als wij verder zijn in de pilot, dan zal ik de ervaringen delen. 

Reputatie 4
Badge +7

@Dennis Langenhuijsen

 1. Gebruikers kunnen nu al gebruik maken van een QR code om de app te koppelen aan. Als een gebruiker op de desktop is ingelogd, kan hij/zij onder de naam naar apps gaan en daar een QR code scannen. Daarmee wordt de search app automatisch aan die omgeving gekoppeld. Er zal wel nog ingelogd moeten worden om te bevestigen dat de gebruiker ook de gebruiker is.

Waarom is er een extra inlog nodig om de search app te openen?
De toestellen zijn bij ons werktelefoons en werken alleen intern. De gebruiker is altijd een medewerker die de telefoon op naam heeft of een toestel heeft die niet op naam staat.
Wanneer de gebruiker met de search app inlogt met de QR code vanuit het Zenya portaal met zijn eigen account bij aanvang van zijn/haar dienst dan is dat volgens ons voldoende. Waarom zou deze gebruiker nogmaals moeten bevestigen dat hij/zij het werkelijk is?
In Isala werken we vanuit een beveiligde Citrix omgeving. Alleen gebruikers met een actief Zenya account kunnen inloggen op eigen portaal en zo de QR code gebruiken om in te loggen op de search app. 

Onze voorkeur gaat uit om het inloggen te beperken met alleen de QR code via het Zenya portaal waarna de gebruiker gelijk de search app in gebruik  kan nemen zonder nog een keer in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord. 

Hoor graag de reden van het 2x maal moeten inloggen. 

Reputatie 5
Badge +6

Hoi @Alex van Baar

Met het scannen van de QR code wordt de app automatisch gekoppeld aan de betreffende omgeving en wordt de gebruikersnaam automatisch ingevuld. In het geval dat er een koppeling is met het netwerkaccount wordt deze inlog procedure opgestart. 

 

Vanwege security en privacy redenen hebben we er voor gekozen om niet ook het wachtwoord mee te geven en daarmee een gebruiker automatisch in te loggen. Iemand zou daardoor, al dan niet per ongeluk, toegang kunnen krijgen tot documenten/gegevens waar diegene eigenlijk geen toegang tot zou mogen hebben. Om te voorkomen dat iemand onder het account van iemand anders ingelogd wordt moet het wachtwoord nog ingevuld worden.  

Reputatie 4
Badge +7

Isala heeft de eerste testen met de search app gedaan op de toestellen op naam.
Hieronder zie je onze bevindingen van de search app op Samsung XCover 4S toestel

Onderwerp Info Bevinding   Vraag
Versie check  Versie 1.10.3 Moest de search app handmatig updaten in de Play Store. Kan de update ook automatisch geïnstalleerd worden of moet een medewerker dit altijd handmatig doen via de Play Store?
Inloggen  handmatig Tijdens inloggen bedekt het toetsen -bord het tekstvak van inlog en wachtwoord Is dit toestel specifiek of komt dit voor op alle toestellen?

Instelling 

Nu op onbeperkt Samsung XCover 4S heeft in totaal 32 GB geheugen Waar kun je zien hoeveel de search app aan ruimte (MB) in beslag neemt op het toestel?
Zoeken    Werkt goed  Titels die de inhoud dekken en waarop gebruikers zoeken blijft een punt van aandacht!
Filmpjes    prima weergave  
Leesbaarheid  

Goed leesbaar.
Lettergrootte van titels en tekst is wel erg groot waardoor de gebruiker veel moet scrollen. 

Waarom is voor deze lettergrootte gekozen? Voorkeur is een kleiner lettergrootte zodat er meer inhoud op de pagina getoond kan worden en de gebruiker minder hoeft te scrollen.  
Leesbaarheid portret en landscape   Niet alle documenten bewegen mee in landscape bij het kantelen van de telefoon.
Opmerkingen plaatsen bij document   In onderzoek Infoland

Bij vraag verschijnt:

Wat wil je opmerken, saml2?

Opmerking komt wel onder juiste naam aan in Zenya bij het document.

 

 

Reputatie 5
Badge +6

Hoi allemaal, 

Het vraagstuk uit dit topic loopt ook in dit topic:

Hier heb ik zojuist een reactie geplaatst waarin ik een aantal oplossingsrichtingen uiteen heb gezet. Om alle reacties centraal op te volgen en te bundelen verwijs ik jullie graag door naar dat topic. 

En wil ik jullie ook vragen om op dat topic te reageren. 

Bedankt!

Reputatie 2
Badge +6

Aangezien deze reacties al 10 maanden of ouder zijn ben ik erg benieuwd naar de actuele situatie. 
Wij hebben ook interesse om de Zenya Search App uit te zetten, met als eerste een Pilot op de OK, waarbij iPads gebruikt worden door verschillende medewerkers ( = gedeelde apparaten).

Is hier ondertussen al een oplossing / workaround voor geboden? 

Reputatie 5
Badge +6

H @cblom,

Het vraagstuk in dit topic werd ook genoemd in dit topic:

In dat topic hebben we ook met community leden gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen voor het gebruik van gedeelde apparaten door verschillende gebruikers. 

Daar is uiteindelijk een oplossing (ook terug te lezen in dat topic) uit naar voren gekomen waarbij we voor de apps een persoonlijke toegangscode introduceren. Daarmee wordt voorkomen dat een gebruiker de Zenya apps onder het account van een andere gebruiker kan gebruiken.

Deze functionaliteit is beschikbaar voor de Zenya Search app in versie 1.13.0 (en Zenya 6.1.2), zie hiervoor ook de release notes

In het applicatiebeheer (app instellingen) van Zenya kun je instellen voor welke gebruikers je de persoonlijke toegangscode wilt toepassen:

Als je dit hebt ingesteld, zal de gebruiker de eerst volgende keer dat de app wordt geopend gevraagd worden om een toegangscode in te stellen. 

 

Reputatie 2
Badge +6

@Dennis Langenhuijsen  Super! Dat had ik nog niet gelezen.

Fijn dat deze functionaliteit is bedacht. Dat ga ik meenemen in onze testfase! 

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring